Kommunikationsgruppen

Gruppens främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Ledamöter

Abraham Staifo, Sveriges Byggindustrier
Björn Willemark, CMB studentråd
Catarina Hagwall, Bostadsbolaget
Henrik Hammarvid, Skanska
Johan Ekman, Älvstranden Utveckling AB
Katarina Morén Styf, Liljewall arkitekter
Maria Persson, Semrén & Månsson Group
Rebecka Gunnarsson, Akademiska Hus
Ulf Angberg, Trafikverket

Övriga

Bengt Christensson, vd CMB
Kristin Östling, kommunikatör CMB

Möten under 2020

23 jan          8.45-11.00

5 mar           8.45-11.00

7 maj           8.45-11.00

3 sep            8.45-11.00

15 okt           8.45-11.00

3 dec            8.45-11.00