Kommunikationsgruppen

Gruppens främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Ledamöter

Abraham Staifo, Byggföretagen
Catarina Hagwall, Bostadsbolaget
Elin Olsson, CMB Studentråd
Henrik Hammarvid, Skanska
Henrik Mortensen, Akademiska Hus AB
Johan Ekman, Älvstranden Utveckling AB
Katarina Morén Styf, Liljewall
Maria Persson, Semrén & Månsson Group
Melina Garhed, Älvstranden Utveckling AB
Rebecka Gunnarsson, Akademiska Hus
Ulf Angberg, Trafikverket

Övriga

Bengt Christensson, vd CMB
Kristin Östling, kommunikatör CMB

Möten under 2020

23 jan          8.45-11.00

5 mar           8.45-11.00

7 maj           8.45-11.00

3 sep            8.45-11.00

23 okt        13.00-15.00

3 dec            8.45-11.00