Kommunikationsgruppen

Gruppens främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Ledamöter

Anna Maria Nylander, Projektgaranti AB
Björn Willemark, CMB studentråd
Catarina Hagwall, Bostadsbolaget
Henrik Hammarvid, Skanska
Henrik Mortensen, Akademiska Hus
Johan Ekman, Älvstranden Utveckling
Katarina Morén Styf, Liljewall arkitekter
Kristian Wallgren, Fastighetsnytt Förlags AB
Nikolina Sekulic, CMB studentråd
Representant VARG/VARM, VARG

Övriga

Bengt Christensson, vd CMB
Kristin Östling, kommunikatör CMB

Möten under 2018

25 januari 8.45-11.00

8 mars 8.45-11.00

17 maj kl 8.45-11.00

6 sep kl 8.45-11.00

18 okt kl 8.45-11.00

6 dec kl 8.45-11.00

Möten under 2019

17 Jan                8.45-11.00

7 Mar                 8.45-11.00

9 Maj                 8.45-11.00

5 Sep                  8.45-11.00

17 Okt                8.45-11.00

5 Dec                  8.45-11.00