Stadsutvecklingsgruppen

Syftet med denna kunskapsgrupp är att genom forskning och beprövad erfarenhet förstå och utveckla styrnings- och ledningsprocesser för växande städer. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i det publika samtalet om stadsutveckling. Gruppen gör studiebesök och har ofta gästföreläsare. De senaste åren har gruppen agerat referensgrupp för ett följeforskningsprojekt om satsningen inom Göteborgs stad, BoStad 2021. Ett tydligt fokus på att förstå knäckfrågor som fenomen, möjlighet och problem inom stadsutveckling mynnade under 2021 ut i ett forskningsprojekt, lett av forskare vid Chalmers och Urban Futures. Projektet avslutas under 2022 och resultaten presenteras som kortrapport och vid ett lunchseminarium, kring vilket en debatt genomförs med flera av gruppens medlemmar närvarande. Stadsutvecklingsgruppen är CMBs äldsta kunskapsgrupp och har varit verksam i över 10 år.

Detaljerat program för aktuell programperiod hittar du här: Programförklaring Stadsutvecklingsgruppen

Ordförande i gruppen är Nina Kiani Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ledamöter

Anders Johansson, Riksbyggen
Cecilia Windh, Liljewall arkitekter
Christina Ingelsten, Skanska
Elin Johansson, Semrén & Månsson
Henrik Markhede, Chalmers
Jan Bröchner, Chalmers
Johan Håkansson, Jan Håkansson Byggplanering
Lena Josgård, HSB
Malin Johansson, Peab
Marcus Jahnke, Chalmers
Linnea Blixt, Arkitekterna Krook & Tjäder
Martin Clase, Framtiden Byggutveckling
Petra Sedelius, Sveriges Byggindustrier
Janica Wikander, Okidoki arkitekter
Åsa Swahn , Älvstranden Utveckling
Charlotte Sahlén Johansson, TAM Retail
Oskar Ivarsson, Mareld landskapsarkitektur
Aila Hirvonen Bremerfors Tengbom arkitekter

Mötesdatum 2022

Gruppen möts vid nedanstående datum mellan 13.00 och 16.00. Före mötet, mellan 12.00 och 13.00 finns möjlighet till en öppen nätverkslunch.

  • 3 februari
  • 21 april
  • 2 juni
  • 15 september
  • 17 november