Stadsutvecklingsgruppen

Gruppen har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Ordförande i gruppen är Mariette Hilmersson, vd Castellum Region Väst. Gruppen har under längre tid agerat referensgrupp för följeforskningsprojektet kopplat till BoStad 2021, samt för egen del fokuserat på att bättre förstå och kunna strukturera knäckfrågor inom stadsutveckling. Detta arbete leder under 2020 förhoppningsvis till ett forskningsprojekt inom ämnet, samt att gruppen genom externa kontakter med kommunala förvaltningar, såväl som kommersiella aktörer, ges förutsättning att tillsammans diskutera knäckfrågor i praktiken.

Ledamöter

Anders Johansson, Riksbyggen
Cecilia Windh, Liljewall arkitekter
Christina Ingelsten, Skanska
Elin Johansson, Semrén & Månsson
Henrik Markhede, Chalmers
Jan Bröchner, Chalmers
Johan Håkansson, Jan Håkansson Byggplanering
Lena Josgård, HSB
Malin Johansson, Peab
Marcus Jahnke, Chalmers
Linnea Blixt, Arkitekterna Krook & Tjäder
Martin Clase, Framtiden Byggutveckling
Petra Sedelius, Sveriges Byggindustrier
Nina Kiani Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Åsa Swahn , Älvstranden Utveckling

Mötesdatum 2022

Gruppen möts vid nedanstående datum mellan 13.00 och 16.00. Före mötet, mellan 12.00 och 13.00 finns möjlighet till en öppen nätverkslunch.

  • 3 februari
  • 21 april
  • 2 juni
  • 15 september
  • 17 november