Stadsutvecklingsgruppen

Gruppen har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Ordförande i gruppen är Mariette Hilmersson, vd Castellum Region Väst. Gruppen har under längre tid agerat referensgrupp för följeforskningsprojektet kopplat till BoStad 2021, samt för egen del fokuserat på att bättre förstå och kunna strukturera knäckfrågor inom stadsutveckling. Detta arbete leder under 2020 förhoppningsvis till ett forskningsprojekt inom ämnet, samt att gruppen genom externa kontakter med kommunala förvaltningar, såväl som kommersiella aktörer, ges förutsättning att tillsammans diskutera knäckfrågor i praktiken.

Ledamöter

Anders Johansson, Riksbyggen
Cecilia Windh, Liljewall
Christina Ingelsten, Skanska Sverige AB
Elin Johansson, Semrén & Månsson
Erik Andersson, Kjellgren Kaminsky Architecture
Henrik Markhede, Chalmers ACE
Jan Bröchner, Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
Jonas Håkansson, Jan Håkansson Byggplanering AB
Lena Josgård, HSB Göteborg
Lisa Andersson, RISE
Malin Johansson, Peab Bostad
Marcus Jahnke, Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling
Maria Nykvist, Arkitekterna Krook & Tjäder
Mariette Hilmersson, Castellum
Martin Clase, Framtiden Byggutveckling AB
Petra Sedelius, Byggföretagen
Saeid Erfan, Länsstyrelsen
Ulf Östermark, Castellum
Åsa Swan, Älvstranden Utveckling AB

Mötesdatum 2021

  • 26 februari 13.30–15.30
  • 16 april 13.30–15.30
  • 4 juni 13.30–15.30
  • 24 september 13.30–15.30
  • 26 november 13.30–15.30