Stadsutvecklingsgruppen

Gruppen har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Ordförande i gruppen är Mariette Hilmersson, vd Castellum Region Väst. Gruppen har under längre tid agerat referensgrupp för följeforskningsprojektet kopplat till BoStad 2021, samt för egen del fokuserat på att bättre förstå och kunna strukturera knäckfrågor inom stadsutveckling. Detta arbete leder under 2020 förhoppningsvis till ett forskningsprojekt inom ämnet, samt att gruppen genom externa kontakter med kommunala förvaltningar, såväl som kommersiella aktörer, ges förutsättning att tillsammans diskutera knäckfrågor i praktiken.

Ledamöter

Bengt Himmelmann, Borås Stad
Carolina Högvall, Krook & Tjäder
Cecilia Windh, Liljewall
Christina Ingelsten, Skanska
Elin Johansson, Semrén & Månsson
Erik Andersson, Kjellgren Kaminsky Architecture
Erik Gedeck, Fastighetskontoret
Henrik Markhede, Chalmers ACE
Jan Bröchner, Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Karl Palmberg, Liljewall arkitekter
Lena Josgård, HSB Göteborg
Lisa Andersson, RISE
Malin Johansson, Peab Bostad
Marcus Jahnke, Urban futures
Mariette Hilmersson, Castellum
Martin Clase, Framtiden Byggutveckling
Oskar Götestam, Radar arkitektur & planering AB
PerEric Persson, KUB arkitekter
Petra Sedelius, Byggföretagen
Saeid Erfan, Länsstyrelsen
Ulf Östermark, Castellum
Åsa Swan, ÄUAB

Övriga

Bengt Christensson, CMB

Mötesdatum 2020

  • Fredag 28 feb, kl 13.30-15.30
  • Fredag 17 apr, kl 13.30-15.30
  • Torsdag 4 jun, kl 13.30-15.30
  • Fredag 25 sep, kl 13.30-15.30
  • Fredag 27 nov, kl 13.30-15.30