Stadsutvecklingsgruppen

Gruppen har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Ordförande i gruppen är Mariette Hilmersson, vd Castellum Region Väst.

Ledamöter

Anders Hagson, Chalmers
Bengt Himmelmann, Borås Stad, Stadsledningskansliet
Carolina Högvall, Krook & Tjäder
Christina Ingelsten, Skanska
Erik Andersson, Kjellgren Kaminsky Architecture
Erik Gedeck, Fastighetskontoret Göteborg
Henrik Markhede, Chalmers ACE
Jan Bröchner, Chalmers, Teknikens ekonomi o org
Janica Wiklander, Tengbomgruppen AB
Jonas Larson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Karl Palmberg, Liljewall arkitekter
Lena Josgård, HSB Göteborg
Marcus Jahnke, RISE
Mariette Hilmersson, Castellum
Martin Clase, White arkitekter
Oskar Götestam, Radar arkitektur & planering AB
PerEric Persson, KUB arkitekter
Saeid Erfan, Länsstyrelsens i Västra Götalands län
Sophie Dufva, Semrén & Månsson
Åsa Swan, Älvstranden Utveckling AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Kommande mötesdatum 2018

  • Fredag 19 oktober, kl 13.00-15.30
  • Fredag 14 december kl 13.00-15.30