Stadsutvecklingsgruppen

Gruppen har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Ordförande i gruppen är Mariette Hilmersson, vd Castellum Region Väst.

Ledamöter

Bengt Himmelmann, Borås Stad, Stadsledningskansliet
Carolina Högvall, Krook & Tjäder
Cecilia Windh, ÅF-Infrastructure AB
Christina Ingelsten, Skanska
Erik Andersson, Kjellgren Kaminsky Architecture
Erik Gedeck, Fastighetskontoret
Henrik Markhede, Chalmers ACE
Jan Bröchner, Chalmers Teknikens ekonomi o org
Janica Wiklander, tengbom
Jonas Larson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Jonas Steen, FO Peterson & Söner Byggnads AB
Karl Palmberg, Liljewall arkitekter
Lena Josgård, HSB Göteborg
Malin Johansson, Peab
Marcus Jahnke, RISE
Mariette Hilmersson, Castellum
Martin Clase, White arkitekter AB
Oskar Götestam, Radar arkitektur & planering AB
PerEric Persson, KUB arkitekter
Saeid Erfan, Länsstyrelsen
Sophie Dufva, Semrén & Månsson
Åsa Swan, Älvstranden Utveckling AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • Fredag 8 februari, kl 13.30-15.30
  • Fredag 12 april, kl 13.30-15.30
  • Fredag 14 juni, kl 13.30-15.30
  • Fredag 4 oktober, kl 13.30-15.30
  • Fredag 6 december, kl 13.30-15.30