Partneringgruppen

Partneringgruppen tar sin utgångspunkt hur organiseringsmodellen partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn. Gruppen undersöker metodens användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning.  Gruppens arbete leds av Torleif Harrysson, NCC.

Under 2021 har gruppen arbetat med att förstå relationen mellan partnering och en ny standard för samverkan - ISO44001: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Upplägget har varit en studiecirkel kring standarden, ett arbete som fortsätter och utvecklas under 2022.

Ledamöter

Anna af Hällström, Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
Erik Kjaer, MAQS
Erik Palmgren, MAQS
Fredrik Davidsson, Higab
Heidi Segerström, Trafikverket
Johan Johansen, Skanska
Magnus Hjelmgren, Västfastigheter
Erik Hallgren, Göteborgs hamn
Ola Gunnarsson, Peab
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Simon Svensson, White arkitekter
Suhan Tri, Protek projektstyrning
Thomas Andersson, Västfastigheter
Torleif Harrysson, NCC

Mötesdatum 2022

  • Tisdag 1 februari 13:00-15:00
  • Måndag 25 april 13:00-15:00