Partneringgruppen

Ledamöter

Bengt Christensson, CMB
Gunilla Haglund, Tengbom
Heidi Segerström, Trafikverket
Helena Tellberg, PEAB Swerock AB
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Johan Johansen, Skanska Sverige AB
Nina Baldursdottir, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Per-Magnus Bäckman, Ventilationsgruppen
Shahroz Sahba, NCC
Tobias Nordlund, Rotpartner

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB