Partneringgruppen

Partneringgruppen tar sin utgångspunkt hur organiseringsmodellen partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn. Gruppen undersöker metodens användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning.  Gruppens arbete leds av Torleif Harrysson, NCC.

Under 2021 har gruppen arbetat med att förstå relationen mellan partnering och en ny standard för samverkan - ISO44001: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Upplägget har varit en studiecirkel kring standarden, ett arbete som fortsätter och utvecklas under 2022.

Gruppen leds av Torleif Harrysson, NCC.

Ledamöter

En mer detaljerad beskrivning av gruppens arbete under nuvarande programperiod hittar du här: Programförklaring Partneringgruppen 2022

Anna af Hällström, Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
Fredrik Davidsson, Higab
Heidi Segerström, Trafikverket
Johan Johansen, Skanska
Emil Lind, Serneke
Erik Hallgren, Göteborgs hamn
Ola Gunnarsson, Peab
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Simon Svensson, White arkitekter
Madelene Gannå, Protek projektstyrning
Emil Åsedahl, Västfastigheter

Mötesdatum 2022

  • Onsdag 14 september 13.00-15.00
  • Onsdag 23 november 13.00-15.00

I samband med gruppens möten ligger en nätverkslunch mellan 12-13 på en för mötet närliggande restaurang.