Partneringgruppen

Partneringgruppen tar sin utgångspunkt i den nu avslutade Effektivitetsgruppen och har som initialt syfte att utifrån CMB:s fokus på management och ledarskap undersöka hur partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn. Vidare ska gruppen bidra till att utveckla konceptet partnering och dess användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning. Gruppen befinner sig i en initial fas med fokus på kunskapsutbyte mellan gruppens ledamöter, varefter gemensamma frågeställningar ska identifieras och prioriteras. Gruppens arbete leds av Tobias Nordlund, Rotpartner, med stöd av CMB:s sekretariat.

Under 2020 arbetar gruppen, efter ett år av kunskapsdelning kring partnering och samverkan, med att formulera egna mål och strategier. Utifrån workshops i gruppen utkristalliseras tre principiella fördjupningsområden av särskilt intresse; affärsmässighet/lönsamhet, partneringprocessen, samt varför partnering. Inom varje område finns ett antal mer definierade teman, utifrån vilka gruppen kommer arbeta fram konkreta actions för sitt fortsatta arbete.

Ledamöter

Anna af Hällström, Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
Davor Sinik, Skeppsviken
Erik Kjaer, MAQS
Erik Palmgren, MAQS Advokatbyrå
Heidi Segerström, Trafikverket Investering
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Jens Ekelund Rosberg, Veidekke Entreprenad
Johan Johansen, Skanska Sverige AB
Kristina Gabrielii, CMB
Lina Cavallin, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Nikol Nielsen Gulis, Göteborgs Hamn
Ola Gunnarsson, Peab
Tobias Nordlund, Rotpartner
Torleif Harrysson, NCC Building Sweden

Övriga

Bengt Christensson, CMB

Mötesdatum 2020

  • Fredag 31 jan, kl 9.00-11.00
  • Fredag 13 mar, kl 9.00-11.00
  • Fredag 24 apr, kl 9.00-11.00
  • Fredag 11 sep, kl 9.00-11.00
  • Fredag 6 nov, kl 9.00-11.00