Partneringgruppen

Partneringgruppen tar sin utgångspunkt i den nu avslutade Effektivitetsgruppen och har som initialt syfte att utifrån CMB:s fokus på management och ledarskap undersöka hur partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn. Vidare ska gruppen bidra till att utveckla konceptet partnering och dess användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning. Gruppen befinner sig i en initial fas med fokus på kunskapsutbyte mellan gruppens ledamöter, varefter gemensamma frågeställningar ska identifieras och prioriteras. I detta första skede leds gruppens arbete av CMB:s sekretariat, men under första delen av 2019 kommer fler ledamöter att involveras i gruppens arbete, samt en gruppordförande från en av CMB:s partners att utses.

Ledamöter

Gunilla Haglund, Tengbom
Heidi Segerström, Trafikverket
Helena Tellberg, PEAB Swerock AB
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Johan Johansen, Skanska Sverige AB
Nikol Nielsen Gulis, Göteborgs Hamn
Nina Baldursdottir, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Per-Magnus Bäckman, Ventilationsgruppen
Tobias Nordlund, Rotpartner
Torleif Harrysson, NCC

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • Fredag 25 januari, kl 8.30-10.30
  • Fredag 1 mars, kl 8.30-10.30