Partneringgruppen

Partneringgruppen tar sin utgångspunkt i den nu avslutade Effektivitetsgruppen och har som initialt syfte att utifrån CMB:s fokus på management och ledarskap undersöka hur partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn. Vidare ska gruppen bidra till att utveckla konceptet partnering och dess användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning. Gruppen befinner sig i en initial fas med fokus på kunskapsutbyte mellan gruppens ledamöter, varefter gemensamma frågeställningar ska identifieras och prioriteras. Gruppens arbete leds av Tobias Nordlund, Rotpartner, med stöd av CMB:s sekretariat.

Ledamöter

Anna af Hällström, Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
Heidi Segerström, Trafikverket
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Johan Johansen, Skanska Sverige AB
Nikol Nielsen Gulis, Göteborgs Hamn
Nina Baldursdottir, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Ola Gunnarsson, Peab
Per-Magnus Bäckman, Ventilationsgruppen
Tobias Nordlund, Rotpartner
Torleif Harrysson, NCC Building Sweden

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • Fredag 25 januari, kl 8.30-10.30
  • Fredag 1 mars, kl 8.30-10.30
  • Fredag 12 april, kl 8.30-10.30
  • Fredag 17 maj, kl 8.30-10.30
  • Fredag 6 september, kl 8.30-10.30
  • Fredag 11 oktober, kl 8.30-10.30
  • Fredag 29 november, kl 8.30-10.30