Partneringgruppen

Partneringgruppen tar sin utgångspunkt i den nu avslutade Effektivitetsgruppen och har som initialt syfte att utifrån CMB:s fokus på management och ledarskap undersöka hur partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn. Vidare ska gruppen bidra till att utveckla konceptet partnering och dess användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning. Gruppen befinner sig i en initial fas med fokus på kunskapsutbyte mellan gruppens ledamöter, varefter gemensamma frågeställningar ska identifieras och prioriteras. Gruppens arbete leds av Torleif Harrysson, NCC.

Under 2020 arbetar gruppen, efter ett år av kunskapsdelning kring partnering och samverkan, med att formulera egna mål och strategier. Utifrån workshops i gruppen utkristalliseras tre principiella fördjupningsområden av särskilt intresse; affärsmässighet/lönsamhet, partneringprocessen, samt varför partnering. Inom varje område finns ett antal mer definierade teman, utifrån vilka gruppen kommer arbeta fram konkreta actions för sitt fortsatta arbete.

Ledamöter

Anna af Hällström, Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
Erik Kjaer, MAQS
Erik Palmgren, MAQS Advokatbyrå
Heidi Segerström, Trafikverket
Jens Ekelund Rosberg, Veidekke Entreprenad AB
Johan Johansen, Skanska
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Magnus Hjelmgren, Västfastigheter
Nikol Nielsen Gulis, Göteborgs Hamn
Ola Gunnarsson, Peab
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Suhan Tri, protek projektstyrning ab
Tobias Nordlund, Rotpartner
Torleif Harrysson, NCC

Mötesdatum 2021

  • Torsdag 27 jan 13:00-16:00
  • Tisdag 16 mar 13:00-16:00
  • Torsdag 29 apr 13:00-16:00
  • Onsdsg 8 sep 13:00-16:00
  • Tisdag 9 nov 13:00-16:00