Innovationsgruppen

Syftet med gruppens arbete är att sprida förståelse och inspiration om ledarskap av innovation inom bygg- och fastighetssektorerna. I detta adresserar vi möjligheter och utmaningar för att öka organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra, och de konsekvenser detta innebär för att framgångsrikt ledarskap.

I arbetet lägger vi extra fokus på förutsättningarna som finns inom vår bransch och på innovation kopplat till befintliga organisationer.

Under 2021 fokuserar vi på att skapa ett inspirerande kommunikationsmaterial som kan spridas i branschen och som vänder sig direkt till ledare med budskapet ”så här gör du”. Visst sticker vi ut hakan med denna ambition, men vi ska försöka vara så konkreta som vi kan. Man vill vara med i den här gruppen – vi har riktigt trevligt ihop och vi lär oss om innovationsledarskap av varandra och av extern inspiration!

Gruppens arbete leds av Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg, och Kristina Gabrielii, Gabrielii Development. Det vetenskapliga arbetet i gruppen leds och koordineras av Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers.

Ledamöter

Andreas Helgesson, WSP Sverige
Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Emil Björk, Veidekke
Filip Bååw, NCC Property Development
Fredric Norefjäll, RISE
Ingrid Svensson, Chalmers
Johanna Engberg, White arkitekter
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Malin Engelbrecht, Castellum
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Karlsson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult AB

Mötesdatum 2020

  • Fredag 5 mars 9:00-12.00
  • Fredag 4 juni 9:00-12.00
  • Fredag 17 september 9:00-12.00
  • Fredag 3 december 9:00-12.00