Innovationsgruppen

Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för att öka organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd mellan gruppens aktiva ledamöter, där initiala diskussioner med företrädare för branschen har prioriterat ett antal problemställningar och områden, exempelvis relaterade till digitalisering, strukturella hinder och möjligheter, samt lärande från andra branscher och sektorer. Gruppens arbete leds av Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg. Det vetenskapliga arbetet i gruppen leds och koordineras av Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers.

Ledamöter

Andreas Helgesson, WSP
Christina Vildinge, White
Fredric Norefjäll, RISE
Ingrid Svensson, Chalmers
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers
Kristina Gabrielii, Gabrielii Development/ Smart Built Environment
Kristina Pettersson Post, Vasakronan
Malin Engelbrecht, Castellum AB
Per Rosén, Ernst Rosén AB
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Fredriksson, Skanska
Peter Karlsson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • Torsdag 31 januari, kl 9.00-11.30
  • Onsdag 3 april, kl 9.00-12.00
  • Torsdag 23 maj, kl 9.00-12.00
  • Tisdag 24 september, kl 9.00-12.00
  • Onsdag 27 november, kl 9.00-12.00