Innovationsgruppen

Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för att öka organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd mellan gruppens aktiva ledamöter, där initiala diskussioner med företrädare för branschen har prioriterat ett antal problemställningar och områden, exempelvis relaterade till digitalisering, strukturella hinder och möjligheter, samt lärande från andra branscher och sektorer. Gruppens arbete leds av Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg. Det vetenskapliga arbetet i gruppen leds och koordineras av Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers.

Under 2020 fokuseras gruppens arbete primärt på framställan av en innovationsskrift, vilken är tänkt att exemplifiera innovationsprocesser och organiseringen av dessa inom bygg- och anläggningssektorn. I tillägg till detta forsätter gruppen att dela erfarenheter och söka lärande exempel på innovationsarbete, både inom och utom vår specifika sektor.

Ledamöter

Andreas Helgesson, WSP Sverige
Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Christina Vildinge, White
Fredric Norefjäll, RISE
Ingrid Svensson, Chalmers
Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers
Kristina Gabrielii, CMB
Kristina Pettersson Post, Vasakronan
Malin Engelbrecht, Castellum AB
Patrik Abrahamsson, Skeppsviken
Per Rosén, Ernst Rosén AB
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Fredriksson, Skanska
Peter Karlsson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB

Mötesdatum 2020

  • Torsdag 27 februari, kl 9.00-12.00
  • Tisdag 21 april, kl 9.00-12.00
  • Fredag 5 juni, kl 8.30-11.30
  • Fredag 11 september, kl 12.00-15.00
  • Fredag 27 november, kl 9.00-12.00