Innovationsgruppen

Syftet med gruppens arbete är att sprida förståelse och inspiration om ledarskap av innovation inom bygg- och fastighetssektorerna. I detta adresserar vi möjligheter och utmaningar för att öka organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra, och de konsekvenser detta innebär för att framgångsrikt ledarskap.

I arbetet lägger vi extra fokus på förutsättningarna som finns inom vår bransch och på innovation kopplat till befintliga organisationer.

Under 2021 har vi fokuserat på att skapa ett inspirerande kommunikationsmaterial som kan spridas i branschen och som vänder sig direkt till ledare med budskapet ”så här gör du”. Visst sticker vi ut hakan med denna ambition, men vi ska försöka vara så konkreta som vi kan. Man vill vara med i den här gruppen – vi har riktigt trevligt ihop och vi lär oss om innovationsledarskap av varandra och av extern inspiration! Här hittar du en aktuell programförklaring för gruppens arbete under programperioden 2022-2024: Programförklaring Innovationsgruppen

Gruppens arbete leds av Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg, och Joakim Forsemalm vid CMB. Det vetenskapliga arbetet i gruppen leds och koordineras av Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers.

Ledamöter

Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Filip Bååw, NCC
Johanna Engberg, White arkitekter
Kamilla Kohn, Chalmers
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Magnus Johansson, Rise
Malin Engelbrecht, Castellum
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Fredriksson, Skanska
Peter Karlsson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult
Kristina Petterson Post, Vasakronan

 

Mötesdatum 2022

Efter varje möte nedan finns möjlighet till en öppna nätverkslunch (12.00-13.00)

  • Torsdag 3 mars 9:00-12.00
  • Fredag 3  juni 13.00-16.00
  • Fredag 16 september 9:00-12.00
  • Torsdag 1 december 13.00-16.00