Innovationsgruppen

Syftet med gruppens arbete är att sprida förståelse och inspiration om ledarskap av innovation inom bygg- och fastighetssektorerna. I detta adresserar gruppen möjligheter och utmaningar för att öka organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra samt de konsekvenser detta innebär för att framgångsrikt ledarskap.

Under 2021 har vi fokuserat på att skapa ett inspirerande kommunikationsmaterial som kan spridas i branschen och som vänder sig direkt till ledare med budskapet ”så här gör du”. Visst sticker vi ut hakan med denna ambition, men vi ska försöka vara så konkreta som vi kan. Man vill vara med i den här gruppen – vi har riktigt trevligt ihop och vi lär oss om innovationsledarskap av varandra och av extern inspiration! Här hittar du en aktuell programförklaring för gruppens arbete under programperioden 2022-2024: Programförklaring Innovationsgruppen

Gruppens arbete leds av Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg.

Ledamöter

Annie Hohlfält, Förvaltnings AB Framtiden
Filip Bååw, NCC
Johanna Engberg, White arkitekter
Kamilla Kohn, Chalmers
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Magnus Johansson, Rise
Malin Engelbrecht, Castellum
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Fredriksson, Skanska
Nike Hansson, Akademiska Hus
Steve Cook, Norconsult
Dan Engström, Plan B
Charlotte Sahlén Johansson, TAM Retail
Jerker Kryander, Tengbom arkitekter

 

Mötesdatum 2022

Efter eller före varje möte nedan finns möjlighet till en öppna nätverkslunch (12.00-13.00)

  • Torsdag 3 mars 9:00-12.00
  • Fredag 3  juni 13.00-16.00
  • Fredag 16 september 9:00-12.00
  • Torsdag 1 december 13.00-16.00