Effektiv produktframtagning

Gruppen avslutades under 2018

Frågor som berör effektivitet och produktivitet  kommer framöver att behandlas i andra tematiska grupper inom ämnesområdena partnering, agil projektledning, innovation, samt byggandets logistik. 

Under 2014 startades gruppen för Effektiv produktframtagning,  under vetenskaplig ledning av professor Christian Koch, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för Construction Management, Chalmers. Ordförande i gruppen är Tobias Nordlund, regionchef på Prolog.

Gruppens syfte är att utveckla kunskap och utbyta erfarenheter som bidrar till att öka produktiviteten och effektiviteten i såväl enskilda processer som i större sammanhang. Kraven från samhället att öka kundvärdet och minska resursförbrukningen inom samhällsbyggandet ligger som grund för gruppens initiativ och ambitionen är att stimulera till forskning och debatt kring drivkrafter för exempelvis förbättrad effektivitet och industrialiserat byggande.

Ledamöter

anton.uppstrom@flodens.se,
Charlotta Hansson Allefelt, NCC Sverige AB
christer.johansson@egnahemsbolaget.se, Göteborgs Egnahem AB
Christian Koch, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening
claes.westberg@akademiskahus.se,
Helena Tellberg, PEAB Swerock AB
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Henrik Jönsson, Bengt Dahlgren AB
henrik.jarledal@framtiden.se, Framtiden Byggutveckling AB
Johan Johansen, Skanska
johan.sabel@trafikkontoret.goteborg.se,
kristina.bodin@molndal.se,
mattias.andersson10@peab.se, Peab Anläggning AB
mattias.hedeberg@castellum.se, Castellum
Per Kärrdin, Trafikverket
Shahroz Sahba, NCC
Simon Svensson, White
Simon Trevik, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
stefan.duvnjak@flodens.se,

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB