Effektiv produktframtagning

Gruppen avslutades under 2018

Frågor som berör effektivitet och produktivitet  kommer framöver att behandlas i andra tematiska grupper inom ämnesområdena partnering, agil projektledning, innovation, samt byggandets logistik. 

Under 2014 startades gruppen för Effektiv produktframtagning,  under vetenskaplig ledning av professor Christian Koch, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för Construction Management, Chalmers. Ordförande i gruppen är Tobias Nordlund, regionchef på Prolog.

Gruppens syfte är att utveckla kunskap och utbyta erfarenheter som bidrar till att öka produktiviteten och effektiviteten i såväl enskilda processer som i större sammanhang. Kraven från samhället att öka kundvärdet och minska resursförbrukningen inom samhällsbyggandet ligger som grund för gruppens initiativ och ambitionen är att stimulera till forskning och debatt kring drivkrafter för exempelvis förbättrad effektivitet och industrialiserat byggande.

Ledamöter

Charlotta Hansson Allefelt, NCC Sverige AB
Christian Koch, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Christina Lööf, Göteborgs Byggmästareförening
Helena Tellberg, PEAB Swerock AB
Henrik Erdalen, Västfastigheter
Johan Johansen, Skanska Sverige AB
Per Kärrdin, Trafikverket
Shahroz Sahba, NCC
Simon Svensson, White

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

 

Hoppa till verktygsfältet