• Byggandets logistik

CMB:s Grupp för Byggandets Logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik anpassad till miljömål och andra krav vid utveckling i urbana miljöer. Det vetenskapliga arbetet i gruppen koordineras av Viktoria Sundquist, forskare och universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers.

Under denna programperiod sätts ett särskilt fokus på effekterna av en väl fungerande bygglogistik, med betoning på effekter på klimat- och miljö. Mer detaljerat program för arbetet hittar du här: Programförklaring Byggandets logistik 2022

Gruppen utgör också referensgrupp för CMBs forskningsprojekt ”Branschkartläggning av bygglogistik” som genom en omfattande enkät kartlägger hur projektaktörer initierar och använder bygglogistiklösningar samt effekter av detta. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Linköpings universitet och företaget Byggfakta. Gruppen ingår även i ett arbete tillsammans med BRG, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling för att stödja Göteborg Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035, kopplat till effektiv bygglogistik.

Ledamöter

Anders Lukschandl, NCC Sverige AB
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Christoffer Johansson, Peab
Gunnar Stefansson, Chalmers
Jesper Jonasson, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Lina Gudmundsson, Älvstranden Utveckling AB
Magnus Jäderberg, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Magnus Uhrberg, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Marcus Bramer, RO-Gruppen Göteborg AB
Patrik Lindgren, Svensk Bygglogistik AB
Petter Wadmark, AFRY
Samuel Lindén, Svensk Bygglogistik AB
Sebastian Mårdh, Skanska
Viktoria Sundqvist, Chalmers

Mötesdatum 2022

  • Tisdag 22 mars kl 13:00-15:30
  • Onsdag 31 maj kl 13.00-15:30
  • Tisdag 13 september kl 13:00-15:30
  • Tis 22 november kl 13:00-15:30

Före respektive träff finns möjlighet till nätverkslunch med gruppens medlemmar