Byggandets logistik

CMB:s Grupp för Byggandets Logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik anpassad till förutsättningar för miljömål och andra krav som uppstår vid stadsutveckling i urbana miljöer. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd mellan gruppens aktiva ledamöter. Ordförande i gruppen är Sofia Dehre, Produktionsutvecklingschef på VeidekkeDet vetenskapliga arbetet i gruppen koordineras av Viktoria Sundqvist, universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers.

Ledamöter

Anders Lukschandl, NCC
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Chistoffer Johansson, Peab
Egzon Mehmeti, Prolog
Fredrik Friblick, Prolog
Jesper Jonasson, FO Peterson & Söner
Lina Gudmundsson, Älvstranden Utveckling
Marcus Bramer, RO-Gruppen Göteborg AB
Patrik Lindgren, Svensk Bygglogistik AB
Petter Wadmark, ÅF
Sebastian Mårdh, Skanska
Sofia Dehre, Veidekke
Sofie Arvidsgård,
Viktoria Sundquist, Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2020

  • Onsdag 26 feb, kl 10.00-12.00
  • Måndag 27 apr, kl 13.00-15.00
  • Måndag 15 jun, kl 13.00-15.00
  • Måndag 21 sep, kl 13.00-15.00
  • Tisdag 17 nov, kl 13.00-15.00