Byggandets logistik

CMB:s Grupp för Byggandets Logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik anpassad till förutsättningar för miljömål och andra krav som uppstår vid stadsutveckling i urbana miljöer. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd mellan gruppens aktiva ledamöter. Ordförande i gruppen är Sofia Dehre, Produktionsutvecklingschef på Veidekke. Det vetenskapliga arbetet i gruppen koordineras av Viktoria Sundqvist, universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers.

Under 2020 fokuserar gruppen på inspiration och erfarenhetsdelning mellan gruppens ledamöter. Vidare kommer gruppen agera referensgrupp för två pågående forskningsprojekt kring bygglogistiktjänster, ett doktorandprojekt som studerar upphandling av tredjepartsleverantörer, samt ett seniorprojekt som syftar skapa förutsättningar för kontinuerliga förbättringar genom klassificering och prioritering av tjänster. Dessutom kommer gruppen ingå i ett arbete tillsammans med BRG, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling för att stödja Göteborg Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035, kopplat till effektiv bygglogistik.

Ledamöter

Anders Lukschandl, NCC Sverige AB
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Arni Halldorsson, Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation
Chistoffer Johansson, Peab
Egzon Mehmeti, Prolog
Fredrik Friblick, Prolog
Jesper Jonasson, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Lina Gudmundsson, Älvstranden Utveckling AB
Magnus Jäderberg, Trafikkontoret
Magnus Uhrberg, Fastighetskontoret, Göteborgs stad
Marcus Bramer, RO-Gruppen Göteborg AB
Patrik Lindgren, Svensk Bygglogistik AB
Petter Wadmark, ÅF
Samuel Lindén, Svensk Bygglogistik
Sebastian Mårdh, Skanska
Sofia Dehre, Veidekke
Viktoria Sundquist, Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Övriga

Bengt Christensson, CMB

Mötesdatum 2020

  • Onsdag 26 feb, kl 10.00-12.00
  • Måndag 27 apr, kl 13.00-15.00
  • Måndag 15 jun, kl 13.00-15.00
  • Måndag 21 sep, kl 13.00-15.00
  • Tisdag 17 nov, kl 13.00-15.00