Byggandets logistik

CMB:s Grupp för Byggandets Logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik anpassad till förutsättningar för miljömål och andra krav som uppstår vid stadsutveckling i urbana miljöer. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd mellan gruppens aktiva ledamöter. I ett initialt skede leds gruppens arbete av CMB:s sekretariat, men under 2019 kommer fler ledamöter att involveras i gruppens arbete, samt en gruppordförande från en av CMB:s partners att utses. Det vetenskapliga arbetet i gruppen leds och koordineras av Viktoria Sundqvist, universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers.

Ledamöter

Anders Lukschandl, NCC
Anette Ekdahl, Västtrafik
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Chistoffer Johansson, Peab
Egzon Mehmeti, Prolog
Faranas M Bengtsson, Älvstranden Utveckling
Fredrik Friblick, Prolog
Jesper Jonasson, FO Peterson & Söner
Marcus Bramer, RO-Gruppen Göteborg AB
Marcus Eidmar, Västtrafik
Patrik Lindgren, Svensk Bygglogistik AB
Patrik Torp, Göteborg Stad, Trafikkontoret
Petter Wadmark, ÅF
Sebastian Mårdh, Skanska
Sofia Dehre, Veidekke
Sofie Arvidsgård, AF Gruppen
Viktoria Sundquist, Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • Tis 29 jan, kl 13.00-15.00
  • Tis 26 mar, kl 13.00-15.00
  • Tis 21 maj, kl 13.00-15.00
  • Tis 24 sep, kl 13.00-15.00
  • Tis 26 nov, kl 13.00-15.00