Byggandets logistik

CMB:s Grupp för Byggandets Logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik anpassad till förutsättningar för miljömål och andra krav som uppstår vid stadsutveckling i urbana miljöer. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd mellan gruppens aktiva ledamöter. I ett initialt skede leds gruppens arbete av CMB:s sekretariat, men under första delen av 2019 kommer fler ledamöter att involveras i gruppens arbete, samt en gruppordförande från en av CMB:s partners att utses. Det vetenskapliga arbetet i gruppen leds och koordineras av Viktoria Sundqvist, universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers.

Ledamöter

Anders Ejdefjord, Jernhusen AB
Anders Lukschandl, NCC
Faranas M Bengtsson, Älvstranden Utveckling
Marcus Bramer, RO-Gruppen AB
Patrik Lindgren, Svensk Bygglogistik AB
Patrik Torp, Göteborg Stad, Trafikkontoret
Petter Wadmark, ÅF AB
Stefan Ekman, Västra götalandsregionen
Viktoria Sundquist, Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

CMB bjuder in till uppstartsmöte i Gruppen för Byggandets Logistik tisdagen den 29 januari, kl 13.00-15.00.

Kontakta Lars Bankvall (lars.bankvall@cmb-chalmers.se) för mer information.