Byggandets logistik

CMB:s Grupp för Byggandets Logistik har initierats med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn. Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv bygglogistik anpassad till förutsättningar för miljömål och andra krav som uppstår vid stadsutveckling i urbana miljöer. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd mellan gruppens aktiva ledamöter. Ordförande i gruppen är Sofia Dehre, Produktionsutvecklingschef på Veidekke. Det vetenskapliga arbetet i gruppen koordineras av Viktoria Sundquist, universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers.

Under 2021 fokuserar gruppen på inspiration och erfarenhetsdelning mellan gruppens ledamöter. Under hösten kommer gruppen bland annat att utbyta erfarenheter och diskutera kring ämnet byggplatslogistik. Varför sker så lite utveckling i branschen kopplat till byggplatslogistik, trots att det finns så mycket forskning kring ämnet som tydligt påvisar produktivitetsökning och kostnadssänkning vid tillämpning av logistiklösningar i olika former?

Vidare kommer gruppen agera referensgrupp för två pågående forskningsprojekt kring bygglogistiktjänster, ett doktorandprojekt som studerar upphandling av tredjepartsleverantörer, samt ett seniorprojekt som syftar skapa förutsättningar för kontinuerliga förbättringar genom klassificering och prioritering av tjänster. Gruppen är dessutom referensgrupp för forskningsprojektet ”Branschkartläggning av bygglogistik” som genom en omfattande enkät kartlägger hur projektaktörer initierar och använder bygglogistiklösningar samt effekter av detta. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Linköpings universitet och företaget Byggfakta. Gruppen ingår även i ett arbete tillsammans med BRG, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling för att stödja Göteborg Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035, kopplat till effektiv bygglogistik.

Ledamöter

Anders Lukschandl, NCC Sverige AB
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Christoffer Johansson, Peab
Gunnar Stefansson, Chalmers
Jesper Jonasson, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Lina Gudmundsson, Älvstranden Utveckling AB
Magnus Jäderberg, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Magnus Uhrberg, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Marcus Bramer, RO-Gruppen Göteborg AB
Patrik Lindgren, Svensk Bygglogistik AB
Petter Wadmark, AFRY
Samuel Lindén, Svensk Bygglogistik AB
Sebastian Mårdh, Skanska
Sofia Dehre, Veidekke
Viktoria Sundqvist, Chalmers

Mötesdatum 2021

  • Tor 25 feb kl 13:00-16:00
  • Ons 28 apr kl 08:30-11:30
  • Tis 15 jun kl 13:00-16:00
  • Tis 21 sep kl 13:00-16:00
  • Tor 18 nov kl 13:00-16:00