BIM- & Digitaliseringsgruppen

Gruppen startades år 2012 efter intresse från CMBs huvudmän att utveckla kunskap och erfarenheter kring utvecklingen av BIM/Digitalisering och dess effekter på  bland annat styrning, ledning, management och nya arbetsformer. Fokus ligger på BIM/Digitalisering både inom och mellan enskilda företag . Gruppen har bland annat varit med och initierat ett flertal forskningsprojekt, samt varit engagerad i uppstarten av årliga examensarbeten inom BIM/Digitalisering. Ordförande i gruppen är Magnus Tengberg, affärsområdeschef på Vasakronan.

Ledamöter

Andreas Furenberg, Peab
Björn Skoogh, Sweco
Emil Augustsson, Veidekke
Fredrik Davidsson, Higab
Joakim Karlsson, Zynka BIM
Johanna Fredhsdotter Lager, NCC AB
Johannes Wallgren, Bostads AB Poseidon
Jonas Runberger, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik - Arkitektur
Kristen Broberg, Liljewall arkitekter
Linn Samuelsson, MAQS Advokatbyrå
Magnus Tengberg, Vasakronan
Mats Franzon, Akademiska Hus AB
Mattias Roupé, Chalmers, bygg och miljöteknik
Mikael Iselow, Göteborgs stad - Lokalförvaltningen
Petra Bosch, Chalmers, Teknikens Organisation och Ekonomi
Pontus Lagerström, WSP
Susanne van Raalte, Trafikverket
Tomas Lindgren, Symetri AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall,  CMB

Mötesdatum 2019

  • Onsdag 27 feb, kl 09.00-12.00
  • Onsdag 24 apr, kl 09.00-11.00
  • Onsdag 12 jun, kl 09.00-11.00
  • Onsdag 18 sep, kl 09.00-11.00
  • Onsdag 20 nov, kl 09.00-11.00