BIM- och digitaliseringsgruppen

Gruppen fokuserar på digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn i ett bredare perspektiv och arbetar med olika teman och fokusområden som byggs upp baserat på aktuell forskning och utveckling inom området. Syftet med gruppens arbete är att utveckla kunskap och erfarenheter kring utvecklingen av digitalisering och dess effekter på bland annat styrning, ledning, management och nya arbetsformer - både inom och mellan företag. Gruppen har bland annat varit med och initierat ett flertal forskningsprojekt, samt varit engagerad i uppstarten av årliga examensarbeten inom BIM/digitalisering.

Deltagande i gruppen ger en bra bild om av det aktuella inom området och en uppdaterad verktygslåda. Genom att två nationella plattformar för kunskapsutveckling och -spridning medverkar i gruppen får du också koll på aktuella events, utbildningar och rapporter.

En mer detaljerad beskrivning av aktuell programperiod hittar du här: Programförklaring BIM och Digitalisering 2022

Ordförande i gruppen är Emil Björk, Plan B.

Ledamöter

Andreas Furenberg, Peab
Björn Skoogh, Sweco
Fredrik Davidsson, Higab
Joakim Karlsson, Zynka BIM
Johanna Lager, NCC
Jonas Runberger, Chalmers
Karl Liberg, NCC
Kirsten Broberg, Liljewall arkitekter
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Mats Franzon, Akademiska Hus
Mattias Roupé, Chalmers
Mikael Iselow, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Patrik Johansson, Skanska
Petra Bosch, Chalmers
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
Susanne van Raalte, Trafikverket
Tomas Lindgren, Symetri
Ylva Berger, Plan B

Mötesdatum 2022

  • Måndag 12 september 13.00-16.00
  • Måndag 21 november 13.00-16.00

I samband med mötena finns en nätverkslunch mellan 12 och 13 i nära anslutning till plats för mötet.