BIM- & Digitaliseringsgruppen

Gruppen startades år 2012 efter intresse från CMBs huvudmän att utveckla kunskap och erfarenheter kring utvecklingen av BIM/Digitalisering och dess effekter på  bland annat styrning, ledning, management och nya arbetsformer. Fokus ligger på BIM/Digitalisering både inom och mellan enskilda företag . Gruppen har bland annat varit med och initierat ett flertal forskningsprojekt, samt varit engagerad i uppstarten av årliga examensarbeten inom BIM/Digitalisering. Ordförande i gruppen är Magnus Tengberg, affärsområdeschef på Vasakronan.

Under 2020 fokuserar BIM- & Digitaliseringsgruppen på hur man organiserar för digitalisering i byggprojekten. Vi vill tillsammans med gruppens entreprenörer fånga hur faktisk bestående förändring skapas i praktiken. Under året planeras därför för fyra stycken tillfällen med presentationer och workshops tillsammans med NCC, Skanska, Peab och Veidekke. Varje tillfälle fokuserar på ett företags digitaliseringsresa och tillsammans diskuterar vi hur man på olika sätt kan anta utmaningen med att implementera digitala verktyg och arbetssätt ute i produktionen/projekten.

Ledamöter

Andreas Furenberg Ring, Peab
Björn Skoogh, Sweco
Emil Björk, Veidekke
Fredrik Davidsson, Higab
Joakim Karlsson, Zynka BIM
Johanna Fredhsdotter Lager, NCC
Jonas Runberger, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik - Arkitektur
Karl Liberg, NCC AB
Kristen Broberg, Liljewall arkitekter
Kristina Gabrielii, CMB/IQ Samhällsbyggnad
Linn Samuelsson, MAQS Advokatbyrå
Magnus Tengberg, Vasakronan
Mats Franzon, Akademiska Hus AB
Mattias Roupé, Chalmers, bygg och miljöteknik
Mikael Iselow, Lokalförvaltningen
Patrik Johansson, Skanska Sverige AB
Petra Bosch, Chalmers, Teknikens management och organisation
Pontus Lagerström, WSP Global
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
Susanne van Raalte, Trafikverket
Tomas Lindgren, Symetri AB

Övriga

-

Mötesdatum 2021

  • Onsdag 3 feb kl 9:00-12:00
  • Tisdag 20 apr kl 13:00-16:00
  • Torsdag 3 jun kl 9:00-12:00
  • Fredag 10 sep kl 13:00-15:30
  • Tisdag 9 nov kl 9:00-12:00