BIM- och digitaliseringsgruppen

Gruppen fokuserar på digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn i ett bredare perspektiv. Vi arbetar med olika teman och fokusområden som byggs upp baserat på aktuell utvecklingen inom området. Syftet med gruppens arbete är att utveckla kunskap och erfarenheter kring utvecklingen av BIM/Digitalisering och dess effekter på bland annat styrning, ledning, management och nya arbetsformer. Avgränsning ligger på BIM/Digitalisering både inom och mellan enskilda företag. Gruppen har bland annat varit med och initierat ett flertal forskningsprojekt, samt varit engagerad i uppstarten av årliga examensarbeten inom BIM/Digitalisering. Ordförande i gruppen är Magnus Tengberg, affärsområdeschef på Vasakronan.

Under 2020 fokuserades arbetet på digitalisering i byggprojekt kan organiseras. Arbetet genomfördes casebaserat där de entreprenörer som deltar i gruppen presenterade arbetssätt och utmaninga. Frågor konkretiserades i workshopform.

2021 inleds med inspel från omkringliggande utvecklingssatsningar inom branschen. Inspel från bland annat SmartBuilt och BIM Alliance kommer under våren. Projektet DTCC, Digital Twin Cities Centre – A Vinnova competence centre (chalmers.se) under ledning av Mathias Roupé där gruppen kommer att fungera som referensgrupp. ”DTCC projektet blir den röda tråden genom 2021 och jag ser att vi kommer att få många spin-offs därifrån inför 2022 då vi ökar fokus på ledarskap och digital transformation inom samhällsbyggandet”. Workshopform ger stor interaktivitet mellan deltagarna där vi också blir konkreta vilket visat sig mycket uppskattat.

Deltagande i gruppen ger en bra bild om ”State of the art” inom området med möjlighet att uppdatera verktygslådan genom allas bidrag. Plattformen som gruppen skapat tillsammans under de år som arbetet pågått ger ett utbyte med bra djup och en plats att benchmarka, ventilera frågor och utmaningar från egna projekt. Genom deltagande här så får du en vass inblick i framtiden och en guidning i hur du själv kommer vidare!

Ledamöter

Andreas Furenberg, Peab
Björn Skoogh, Sweco
Dan Engström, Plan B
Emil Björk, Veidekke
Fredrik Davidsson, Higab
Joakim Karlsson, Zynka BIM
Johanna Lager, NCC
Jonas Runberger, Chalmers
Karl Liberg, NCC
Kirsten Broberg, Liljewall arkitekter
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Linn Samuelsson, MAQS
Magnus Tengberg, Vasakronan
Mats Franzon, Akademiska Hus
Mattias Roupé, Chalmers
Mikael Iselow, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Patrik Johansson, Skanska
Petra Bosch, Chalmers
Pontus Lagerström, WSP
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
Susanne van Raalte, Trafikverket
Tomas Lindgren, Symetri
Ylva Berner, Plan B

Mötesdatum 2022

  • Måndag 31 januari kl 10:00-12:00
  • Tisdag 19 april kl 13:00-16:00