BIM- och digitaliseringsgruppen

Gruppen fokuserar på digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn i ett bredare perspektiv. Vi arbetar med olika teman och fokusområden som byggs upp baserat på aktuell utvecklingen inom området. Syftet med gruppens arbete är att utveckla kunskap och erfarenheter kring utvecklingen av BIM/Digitalisering och dess effekter på bland annat styrning, ledning, management och nya arbetsformer. Avgränsning ligger på BIM/Digitalisering både inom och mellan enskilda företag. Gruppen har bland annat varit med och initierat ett flertal forskningsprojekt, samt varit engagerad i uppstarten av årliga examensarbeten inom BIM/Digitalisering. Ordförande i gruppen är Magnus Tengberg, affärsområdeschef på Vasakronan.

Under 2020 fokuserades arbetet på digitalisering i byggprojekt kan organiseras. Arbetet genomfördes casebaserat där de entreprenörer som deltar i gruppen presenterade arbetssätt och utmaninga. Frågor konkretiserades i workshopform.

2021 inleds med inspel från omkringliggande utvecklingssatsningar inom branschen. Inspel från bland annat SmartBuilt och BIM Alliance kommer under våren. Projektet DTCC, Digital Twin Cities Centre – A Vinnova competence centre (chalmers.se) under ledning av Mathias Roupé där gruppen kommer att fungera som referensgrupp. ”DTCC projektet blir den röda tråden genom 2021 och jag ser att vi kommer att få många spin-offs därifrån inför 2022 då vi ökar fokus på ledarskap och digital transformation inom samhällsbyggandet”. Workshopform ger stor interaktivitet mellan deltagarna där vi också blir konkreta vilket visat sig mycket uppskattat.

Deltagande i gruppen ger en bra bild om ”State of the art” inom området med möjlighet att uppdatera verktygslådan genom allas bidrag. Plattformen som gruppen skapat tillsammans under de år som arbetet pågått ger ett utbyte med bra djup och en plats att benchmarka, ventilera frågor och utmaningar från egna projekt. Genom deltagande här så får du en vass inblick i framtiden och en guidning i hur du själv kommer vidare!

Ledamöter

Andreas Furenberg Ring, Peab Sverige AB
Björn Skoogh, Sweco
Daniel Blomberg, Protek projektstyrning AB
Emil Björk, Veidekke
Joakim Karlsson, Zynka BIM
Johanna Fredhsdotter Lager, NCC
Jonas Runberger, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik - Arkitektur
Karl Liberg, NCC AB
Kristen Broberg, Liljewall arkitekter
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Linn Samuelsson, MAQS Advokatbyrå
Magnus Tengberg, Vasakronan
Mats Franzon, Akademiska Hus AB
Mattias Roupé, Chalmers, bygg och miljöteknik
Mikael Iselow, Lokalförvaltningen
Patrik Johansson, Skanska Sverige AB
Petra Bosch, Chalmers, Teknikens management och organisation
Pontus Lagerström, WSP Global
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
Susanne van Raalte, Trafikverket
Tomas Lindgren, Symetri AB

Mötesdatum 2021

  • Onsdag 3 feb kl 9:00-12:00
  • Tisdag 20 apr kl 13:00-16:00
  • Torsdag 3 jun kl 9:00-12:00
  • Fredag 10 sep kl 13:00-15:30
  • Tisdag 9 nov kl 9:00-12:00