Agila projektledningsmetoder

CMB:s Grupp för Agila projektledningsmetoder tar sin utgångspunkt i den tidigare avslutade Effektivitetsgruppen och har som ambition att utbyta erfarenheter och skapa ny kunskap kring agila arbetsmetoder inom samhällsbyggnadssektorn. Gruppen leds av Kristina Gabrielii, CMB/IQS, och Thomas Ridderstråle, TR Leadership.

Ett av gruppens fokusområden under 2021 är intern kunskapsutveckling kring agila metoder och hur dessa kan anpassas till samhällsbyggnadssektorn. I vilka situationer uppstår behov av att använda agila metoder?  Vilka utmaningar finns inom vår sektor och var vi kan göra den största vinsten genom att använda ett agilt arbetssätt?

En del i gruppens arbete är också att undersöka ledarskapets betydelse för möjligheten att arbeta agilt på ett effektivt sätt, bland annat genom att definiera ramar och nyckelfaktorer som erfarenhetsmässigt lett till lyckade projekt där man använt sig av agila arbetsmetoder. Hur får vi alla inblandade i ett projekt att känna engagemang och se samma målbild?

Vidare söker gruppen olika vägar att stötta forskningsinitiativ kopplade till agila principer, exv. genom frågeställningar inom beteendevetenskap och processeffektivitet.

Ledamöter

Adam Adielsson, Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
Efraim Ljung, Skanska
Emma Stenman, NCC
Erik Fjaervoll, White Arkitekter AB
Kristian Holm, Jan Håkansson Byggplanering AB
Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad
Linda Wäppling, Bengt Dahlgren AB
Mikael Viklund Tallgren, Chalmers
Nanna Hällgren, Protek projektstyrning
Per Kärrdin, Trafikverket
Sanna Alm, Inhouse Tech
Therese Håkansson, Wästbygg AB
Thomas Ridderstråle, TR Leadership

Mötesdatum 2021

  • Mån 22 feb kl 13-15
  • Mån 19 apr kl 13-15
  • Mån 7 jun kl 13-15
  • Mån 13 sep kl 13-15
  • Mån 15 nov kl 13-15