Agila projektledningsmetoder

CMB:s Grupp för Agila projektledningsmetoder tar sin utgångspunkt i den nu avslutade Effektivitetsgruppen och har som initial ambition att utbyta erfarenheter och skapa ny kunskap kring agila metoder vid projektering. Med inspiration från principerna i det agila manifestet för systemutveckling (läs mer här), ser gruppen förutsättningar att under 2020 utveckla ett agilt manifest för samhällsbyggnadsbranschen, med fokus på just projekteringsprocessen. Som en del i gruppens kommande arbete kommer den agera referensgrupp för ett pågående byggprojekt med fokus på agil projektering, där Lokalförvaltningen står som beställare. Vidare söker gruppen olika vägar att stötta forskningsinitiativ kopplade till agila principer, exv. genom frågeställningar inom beteendevetenskap och processeffektivitet.  Arbetet i gruppen leds av CMB:s sekretariat.

Ledamöter

Adam Adielsson, Skeppsviken
Efraim Ljung, Skanska
Emma Stenman, NCC
Erik Fjaervoll, White Arkitekter AB
Linda Wäppling, Bengt Dahlgren AB
Mikael Viklund Tallgren, Chalmers
Nanna Hällgren, Protek projektstyrning
Per Kärrdin, Trafikverket
Sanna Alm, Inhouse Tech
Therese Håkansson, Wästbygg AB
Thomas Ridderstråle, TR Leadership

Övriga

Bengt Christensson, CMB

Mötesdatum 2020

  • Torsdag 20 feb, kl 13.00-15.00
  • Måndag 20 apr, kl 13.00-15.00
  • Måndag 1 jun, kl 13.00-15.00
  • Måndag 14 sep, kl 13.00-15.00
  • Måndag 16 nov, kl 13.00-15.00