Agila projektledningsmetoder

CMB:s Grupp för Agila projektledningsmetoder tar sin utgångspunkt i den nu avslutade Effektivitetsgruppen och har som initial ambition att utbyta erfarenheter och skapa ny kunskap kring agila metoder vid projektering. Med inspiration från principerna i det agila manifestet för systemutveckling (läs mer här), ser gruppen förutsättningar att utveckla ett agilt manifest för samhällsbyggnadsbranschen, med fokus på just projekteringsprocessen. Som en del i gruppens kommande arbete kommer den agera referensgrupp för ett kommande byggprojekt med fokus på agil projektering, där Lokalförvaltningen står som beställare. Vidare söker gruppen olika vägar att stötta forskningsinitiativ kopplade till agila principer, exv. genom frågeställningar inom beteendevetenskap och processeffektivitet.  Arbetet i gruppen leds av CMB:s sekretariat och under 2019 kommer fler ledamöter från CMB:s partners att involveras.

Ledamöter

Emma Stenman, NCC
Erik Fjaervoll, White
Johan Broström, Liljewall Arkitekter
Lina Lundquist, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Mikael Viklund Tallgren, Chalmers
Mohamed Kiswani, Forsen AB
Mohammed Sadi, Göteborg Stad - Lokalförvaltningen
Nanna Hällgren, Protek projektstyrning
Per Kärrdin, Trafikverket
Sanna Alm, Inhouse Tech
Therese Håkansson, Wästbygg AB
Thomas Ridderstråle, Saab AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2019

  • 4 februari, kl 13.00-16.00
  • 8 april, kl 13.00-16.00
  • 10 juni, kl 13.00-16.00