Agila projektledningsmetoder

CMB:s Grupp för Agila projektledningsmetoder tar sin utgångspunkt i den nu avslutade Effektivitetsgruppen och har som initial ambition att utbyta erfarenheter och skapa ny kunskap kring agila metoder vid projektering. Med inspiration från principerna i det agila manifestet för systemutveckling (läs mer här), ser gruppen förutsättningar att under 2020 utveckla ett agilt manifest för samhällsbyggnadsbranschen, med fokus på just projekteringsprocessen. Som en del i gruppens kommande arbete kommer den agera referensgrupp för ett pågående byggprojekt med fokus på agil projektering, där Lokalförvaltningen står som beställare. Vidare söker gruppen olika vägar att stötta forskningsinitiativ kopplade till agila principer, exv. genom frågeställningar inom beteendevetenskap och processeffektivitet.  Arbetet i gruppen leds av CMB:s sekretariat.

Ledamöter

Adam Adielsson, Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
Efraim Ljung, Skanska
Emma Stenman, NCC
Erik Fjaervoll, White Arkitekter AB
kristian.holm@jhbpl.se, Jan Håkansson Byggplanering AB
Kristina Gabrielii, CMB/IQ Samhällsbyggnad
Linda Wäppling, Bengt Dahlgren AB
Mikael Viklund Tallgren, Chalmers
Nanna Hällgren, Protek projektstyrning
Per Kärrdin, Trafikverket
Sanna Alm, Inhouse Tech
Therese Håkansson, Wästbygg AB
Thomas Ridderstråle, TR Leadership

Övriga

-

Mötesdatum 2021

  • Mån 22 feb kl 13-15
  • Mån 19 apr kl 13-15
  • Mån 7 jun kl 13-15
  • Mån 13 sep kl 13-15
  • Mån 15 nov kl 13-15