• Namn Organisation
  • En deltagare från Hollerz & Co
  • Totalt 1 deltagare

Test av nytt betalformulär

Ett seminarium om hur du använder indirekt ledarskap för att skapa samsyn och engagemang i linje med företagets syfte och mål.

Indirekt ledarskap innebär att man leder eller påverkar genom andra. Ibland är det indirekta ledarskapet medvetet och strukturerat som då en chef leder andra chefer, men det sker även ofta omedvetet. Inom en organisation innebär omedvetenheten att det ”blir som det blir” och att avdelningar, grupper och individer inte fullt ut arbetar mot ett och samma mål.

– Om vi kan öka medvetenheten kring det indirekta ledarskapet kan vi även öka chanserna för att alla ska arbeta i samma riktning och uppfylla de övergripande målen, säger Christian Sandblom.

Christian  arbetar med utveckling av organisationer, ledningsgrupper och enskilda ledare. I sitt föredrag kommer han utgå ifrån aktuell forskning och egna praktiska erfarenheter när han beskriver hur man inom en organisation kan skapa tillit, engagemang och delaktighet kring verksamhetens syfte samt vad man ska göra och hur det ska gå till.

– Forskningens målgrupp är främst ledare på strategisk nivå, men föreläsningen vänder sig i lika hög grad till mellanchefer och ledare på alla nivåer samt till medarbetare med intresse för ledarskap och professionell kommunikation.

Praktisk information