• Namn Organisation
 • Sofia Norman AF Gruppen - Framtidens Samhällsbyggare
 • Cecilia Windh AFRY
 • Barbro Lundqvist West Ale kommun
 • Åke Eriksson Big Kornet
 • Ingemar Johannisson BoihopÖK
 • Agneta Johansson BoihopÖstraKålltotp
 • Max Ramström Bonava Sverige AB
 • Lars Antonsson Brandkonsulten AB
 • Anders Svensson Chalmers
 • Mathias Gustafsson Chalmers
 • Jan Bröchner Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • Jonas Steen F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • Maria Henriksson Göteborgs Egnahem AB
 • Ellen Brandt Göteborgs Egnahems AB
 • PerEric Persson KUB arkitekter
 • Hanna Ståhl Kungsbacka kommun
 • Lina Eriksson Lokalförvaltningen
 • Sofie Utter Lokalförvaltningen
 • Mattias Joklint Lokalförvaltningen
 • Karl-Johan Canestedt Lokalförvaltningen
 • Angelica Lexell Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
 • Rebecka Wallström Partille kommun
 • Tobias Hallenberg Partille kommun
 • Anna-Karin Törnkrantz Partille Kommun, bygglov
 • Mattis Lilja PEAB Anläggning AB, Framtidens samhällsbyggare
 • Therese Lundh Peab Bostad
 • Martin Andersson Pollen AB
 • Donia Aslanzadeh Robert Dicksons stiftelse
 • Sophie Dufva Semrén & Månsson
 • Elin Johansson Semrén & Månsson
 • Elisabeth Skogelind Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad/Framtidens Samhällsbyggare
 • Eiwe Ljungblom Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • Sven Gross Trafikkontoret, Göteborgs stad/Framtidens Samhällsbyggare
 • Gunilla Grahn Hinnfors Västsvenska Handelskammaren
 • Totalt 34 deltagare

Varför tar bygglovsprocessen så lång tid?

Bygglov blir temat för årets första frukostseminarium 2020. Då kommer forskarna bakom följeforksningen kring BoStad 2021 att diskutera med Carita Sandros, ny chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Läs forskarrapporten om arbetet med bygglov inom BoStad 2021.

Mer info inom kort.

Dessutom lovar vi "Gofika" denna morgon om vi hinner få 1000 följare på LinkedIn. Så adda oss här:  CMB:s linkedinsida →

Praktisk information