• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Välkommen till årets möten i Gruppen för agila projektledningsmetoder

Gruppens möten kommer att genomföras på distans via Zoom. Anmäl dig till årets möten via CMB:s webbsida och lägg till kalenderfilerna:

Separata inbjudningar kommer som vanligt även att skickas ut cirka två veckor innan respektive möte.

Observera att inbjudningarna är lösenordsskyddade, lösenordet är "cmbchalmers".

Kontakta Kristina Gabrielii – kristina@gabrieliidevelopment.se – om du undrar över något. Vi ses!