• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska hus AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Bonava sverige AB
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling FS4
 • En deltagare från GR Framtidens Ledare
 • En deltagare från GR Framtidens Ledare
 • En deltagare från Göteborg Stad, Kretslopp och Vatten, FS4
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Hamn AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Lerums kommun FS4
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från NCC Building Väst
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Preera
 • En deltagare från RO-Gruppen AB
 • En deltagare från Skanska Direkt AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Svevia AB
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från Trafikkontoret FS4
 • En deltagare från Trafikkontoret/ Framtidens Samhällsbyggare 4
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg AB FS4
 • Totalt 40 deltagare

Mellanchefers betydelse för innovation i byggföretag

När svenska byggföretag producerar för fullt ökar behovet av innovation – förnyelse och utveckling av byggprocesser, organisation, HR, teknologi, ICT-verktyg och så vidare – både på bygget och i företagens interna funktioner.

Mellanchefen har en viktig roll som stöd för platsledning och som länk till företagets ledning men hamnar ofta i skymundan.

Christian Koch, forskare på Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, presenterar sin studie av mellanchefens roll i produktionsinnovation. Han kommer att tala om utmaningar och möjligheter och ge rekommendationer om hur företagen bättre kan nyttja den resurs som mellancheferna utgör.

Praktisk information