• Namn Organisation
 • En deltagare från AF Gruppen Sverige
 • En deltagare från AF Gruppen Sverige
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från B Consulting AB
 • En deltagare från BJC Group AB
 • En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Design and Construction Project Management
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret (FS5)
 • En deltagare från Fastighetsnämnden
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AV
 • En deltagare från GR
 • En deltagare från GR
 • En deltagare från Gr
 • En deltagare från GR Utbildning
 • En deltagare från GR, Framtidens Ledare
 • En deltagare från GR, Framtidens Ledare
 • En deltagare från Grönbo Ekoby
 • En deltagare från Göteborg Stad - Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborg stad, SDF Västra Hisingen
 • En deltagare från Göteborgs Stad
 • En deltagare från Göteborgs stad trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad Västra Hisingen
 • En deltagare från Göteborgs Stad Västra Hisingen
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Göteborgs stad, Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Göteborgs stad, lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad, park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgsregionen GR
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhousetech AB
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och Vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums Kommun
 • En deltagare från Lerums kommun Samhällsbyggnad
 • En deltagare från Lerums kommun, planenheten
 • En deltagare från LF Göteborg
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborg Stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från MVB Astor Bygg AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Nyutbildad landskapsarkitekt
 • En deltagare från Park och Natur
 • En deltagare från Park och naturförvaltningen
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille Kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från PEAB Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Pousette& Co
 • En deltagare från Pousette& Co
 • En deltagare från Preera
 • En deltagare från Region Halland, Regionfastigheter (FS2)
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen, Bostad Väst
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RO-Gruppen Göteborg AB
 • En deltagare från SBK
 • En deltagare från SDF Västra Hisingen
 • En deltagare från SDF Västra Hisingen
 • En deltagare från Semrén + Månsson
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Staden Vi Vill Ha
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Teknikens Ekonomi & Organisation, Chalmers
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikkontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Handelskammaren
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • Totalt 176 deltagare

"Så här utvecklar vi Friskväderstorget!"

Anmälan är nu stängd

Välkommen till vårt avslutande idéseminarium på Auktionsverket Kulturarena den 27 oktober!

Under 14 månader har vi som traineer i Framtidens Samhällsbyggare iakttagit och deltagit i samhällsbyggandet i Göteborg. Det har gett oss många spännande tankar och idéer om  hur vi i sektorn egentligen jobbar tillsammans och hur vi gemensamt ska tackla utmaningarna som vi står inför.

Under en innehållsrik eftermiddag vill vi dela med oss av de reflektioner och insikter som vi  gjort under vårt traineeår. Vi kommer även att presentera det stadsutvecklingscase om hur vi utvecklar Friskväderstorget som vi arbetat med.

Låter det spännande? Antalet platser är begränsat så anmäl dig direkt - och glöm inte att avanmäla dig vid förhinder!

P.S. Efter seminariet blir det barhäng i lokalerna för den som vill stanna kvar och mingla till livemusik. D.S.

Framtidens Samhällsbyggare är traineeprogrammet som bryter gränser inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet är aktörsövergripande genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Praktisk information