• Namn Organisation
 • En deltagare från AL Studio arkitektur & planering
 • En deltagare från AL Studio arkitektur & planering
 • En deltagare från Arkitekt
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från C.F. Møller Architects
 • En deltagare från Chalmers Univeristy of Technology
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgsregionen
 • En deltagare från IRAB Byggkalkyl AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC-W&F West Link Contractors HB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Profu AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från SBK
 • En deltagare från SJÖGREN ARKITEKTER
 • En deltagare från Sjögren Arkitekter AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stena Bygg AB
 • En deltagare från Tengbomgruppen ab
 • En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs Stad (TraineeFS5)
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Ventilationsgruppen
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från Willhem AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 52 deltagare

Bostad 2021 - Stadsförtätning eller snabba bostäder?

7000 bostäder ska färdigställas till år 2021. Ett forskarteam vid Chalmers har följt projektet från starten och nu kommer den tredje avrapporteringen.

Hur lyckas Göteborgs stad och övriga aktörer med de processer och den gemensamma kommunala projektorganisation som ska bidra till att 7 000 bostäder utöver den normala produktionen ska färdigställas senast 2021?

Forskargruppen, ledd av Anders Svensson, Professor of the practice – Chalmers arkitektur, arbetar på uppdrag av Göteborgs stad, Framtiden och övriga byggaktörer och presenterar denna dag forskningsprojektets tredje delrapport.

Praktisk information