Kommande interna aktiviteter


sep 25 2020

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 25 september 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-09-25

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

sep 25 2020

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 25 september 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-09-25

Utskottsmöte med besök på Säve flygplats, Castellum är värd.

Information & anmälan

sep 30 2020

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 30 sep 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-09-30

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

sep 30 2020

Skyddad: Kallelse till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 30 sep 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-09-30

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

okt 08 2020

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 8 oktober 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-10-08

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Vi träffas digitalt via Zoom.

Information & anmälan

okt 23 2020

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 23 oktober 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-10-23

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

okt 23 2020

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 23 oktober

Utskottsmöte ⋅ 2020-10-23

Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

nov 06 2020

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 6 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-06

Välkommen på utskottsmöte via Zoom.

Information & anmälan

nov 13 2020

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 13 november 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-11-13

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

nov 16 2020

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 16 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-16

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder. Vi träffas digitalt via Zoom.

Information & anmälan

nov 17 2020

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 17 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-17

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Vi träffas digitalt via Zoom.

Information & anmälan

nov 25 2020

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 25 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-25

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

nov 27 2020

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 27 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-27

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp. Mötet genomförs via Zoom.

Information & anmälan

nov 27 2020

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 27 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-27

Välkommen på gruppmöte med studiebesök.

Information & anmälan

dec 03 2020

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 3 december

Utskottsmöte ⋅ 2020-12-03

Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

Hoppa till verktygsfältet