Kommande interna aktiviteter


sep 21 2021

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 21 september 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-21

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Mötet genomförs på Teams.

Information & anmälan

sep 22 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 22 sep 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-22

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp. Denna gång ses vi digitalt via Teams.

Information & anmälan

sep 24 2021

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 24 sep 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-24

Välkommen på gruppmöte. denna gång träffas vi digitalt via Teams.

Information & anmälan

sep 28 2021

Skyddad: Kallelse till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 28 sep

Styrelsemöte ⋅ 2021-09-28

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi på CMB:s nya kontor, Sven Hultins plats 5. Digital närvaro via Teams är möjlig.

Information & anmälan

sep 28 2021

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 28 sep 2021

Styrelsemöte ⋅ 2021-09-28

Tisdag den 28 sep 2021, kl 15.00-17.00 (föregås av stiftelsens styrelsemöte kl 14.00). Denna gång träffas vi fysiskt på CMB:s nya kontor på AWL, Sven Hultins plats 5. Anmäl dig i receptionen. Det går emellertid även att dela digitalt.

Information & anmälan

okt 13 2021
okt 20 2021

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 20 oktober 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-10-20

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

okt 22 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 22 okt 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-10-22

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp. Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

nov 09 2021

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 9 november 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-11-09

Välkommen på utskottsmöte via Zoom.

Information & anmälan

nov 12 2021

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 12 nov 2021

Utskottsmöte ⋅ 2021-11-12

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

nov 15 2021

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 15 november 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-11-15

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder.

Information & anmälan

nov 18 2021

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 18 november 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-11-18

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Mötet genomförs på  Zoom.

Information & anmälan

nov 26 2021

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 26 nov 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-11-26

Välkommen på gruppmöte. denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

dec 02 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 2 dec 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-12-02

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp. Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

dec 03 2021

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 3 dec 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-12-03

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp. Mötet genomförs via Zoom.

Information & anmälan