CMB Master Thesis Award

CMB Master Thesis Award delas varje år ut till de tre bästa examensarbetena inom ämnet Construcion Management. Förutom ett diplom får studenterna ta emot ett stipendium på 5000 kronor per person.

De vinnande bidragen prisas för att de bidrar till branschens utveckling och för att de på ett föredömligt sätt knyter samman teori och praktik.

Studenter som går sista året på Chalmers masterprogram Design and Construction Project Management (DCPM) kan i maj varje år skicka in sitt examensarbete för bedömning.

Vill du veta mer? Kontakta marknads- och kommunikationschef Kristin Östling: 073-814 26 97


 

Stipendiater 2021

Improving the process of setting environmental requirements in urban development projects – A case study of Älvstranden Utveckling’s work in three projects →
Maja Sjöstedt och Rebecka Strutz

Using a sustainable business model for implementing a PED concept in terms of balancing excess heat on a district level →
Anton Avest och Emma Wahlfridsson

The Role of Municipalities in Construction Logistics for Sustainable Cities →
Sofia Mellgren och Ida Johansson