CMB:s styrgrupp

CMB:s styrgrupp består av representanter från Stiftelsen för byggandets managementfrågor och från Chalmers.

Styrgruppen arbetar långsiktigt för att CMB ska vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Medlen är utbildning, forskning och kunskapsutbyte.

Ordförande

Bo Larsson, Trafikverket

Ledamöter

Anders Wennberg, Chalmers
Anna Nivala, Bengt Dahlgren Göteborg AB
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling AB
Bo Larsson, Trafikverket
Christine Räisänen, Chalmers
Fredrik Johansson, NCC
Jacob Sahlqvist, White arkitekter
Mia Bondelid, Chalmers
Nicklas Arfvidsson, Chalmersfastigheter AB
Per-Anders Ericsson, Skanska Sverige AB
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Hårte, Peab Sverige AB
Stefan Forsaeus Nilsson, Chalmers

Adjungerade

Christina Claeson Jonsson, Chalmers / NCC
Daniel Påsse, Chalmers
Fredrik Olsson, Dayspring
Nathalie Gustafsson, CMB Studentråd

Övriga

Carina Bohm, CMB
Kristin Östling, CMB
Joakim Forsemalm, CMB

Möten under 2022

31 januari kl 15-17

29 mars kl 15-17

30 maj kl 15-17

6 september kl 15-17

24 oktober kl 15-17

6 december 15-17