CMB:s styrelse

CMB:s styrelse består av representanter från Stiftelsen för byggandets managementfrågor och från Chalmers.

Styrelsen arbetar långsiktigt för att CMB ska vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Medlen är utbildning, forskning och kunskapsutbyte.

Ordförande

Kicki Björklund, Bostadsbolaget

Ledamöter

Anders Wennberg, Chalmers
Bo Larsson, Trafikverket
Christine Räisänen, Chalmers
Fredrik Johansson, NCC
Fredrik Nilsson, Chalmers
Helena Hed, PE
Martin Löwstedt, Chalmers
Nicklas Arfvidsson, Chalmersfastigheter AB
Patrik Höstmad, Chalmers
Per-Anders Ericsson, Skanska Sverige AB
Per-Henrik Johansson, Liljewall arkitekter
Pernilla Gluch, Chalmers
Peter Hårte, Peab Sverige AB

Adjungerade

Christina Claeson Jonsson, Chalmers / NCC
Daniel Påsse, Chalmers
Fredrik Olsson, Dayspring
Joline Kraemer, CMB studentråd

Övriga

Carina Bohm, CMB
Kristin Östling, CMB

Kommande möten under 2021

  • 28 sep kl 15.00-17.00 (föregås av stiftelsens styrelsemöte kl 14.00-15.00)
  • 14 dec kl 15.00-17.00 (föregås av stiftelsens styrelsemöte kl 14.00-15.00)