CMB:s utskott och grupper

I utskott och grupper utvecklas verksamhetens inriktning i form av initiativ och stöd till forskning och utbildning. Här utvecklas kunskapsutbytet mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn rörande styrning, ledning och management i samhällsbyggandet. Arbetet utmynnar i olika  aktiviteter som seminariedagar, lunchmöten eller liknande. Grupperna agerar också diskussionpartner eller referensgrupp till aktuella forskningsprojekt och tar fram underlag för informationsbroschyrer/kortrapporter etcetera.

Samtliga utskott och grupper är sammansatta av ett antal företrädare för sektorn och för olika forskningsområden vid Chalmers. Man knyter också till sig relevanta komptenser för att utveckla arbetet ytterligare.

Nya grupper initieras i takt med att personer i våra partnerföretag eller forskargrupper identifierar nya behov och utmaningar inom samhällsbyggnadssektorn.

Kommunikationsgruppen

Mer information om gruppen →

Forskningsutskottet

Mer information om utskottet →

Utbildningsutskottet

Mer information om utskottet →

Stadsutvecklingsgruppen

Mer information om utskottet →

BIM- och digitaliseringsgruppen

Mer information om gruppen →

Gruppen för byggandets logistik

Mer information om gruppen →

Partneringgruppen

Mer information om gruppen →

Gruppen för agila projektledningsmetoder

Mer information om gruppen →

Innovationsgruppen

Mer information om gruppen →