Studentråd

CMB:s studentråd består av sex studenter från masterprogrammet DCPM på Chalmers. Hälften går första och hälften andra året av sin utbildning. Samtliga väljs på två år.

Studentrådet har representanter i CMB:s styrelse samt i kommunikationsgruppen och i utbildningsutskottet, där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på CMB:s verksamhet och sin utbildning. Dessutom deltar de bland annat under Ledarskapsdagen, Strategidagen och  Business Arena i Göteborg.  En av studenterna driver även CMB:s mentorprogram.

Nedan presenterar de sig själva och berättar varför de har valt att engagera sig i studentrådet.

Namn: Elin Olsson
Tidigare utbildning:  Arkitektur och teknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Kommunikationsgruppen

Det som främst lockade mig när jag sökte till CMB:s studentråd var att jag ville ha något utöver studierna, ett sätt att komma närmare arbetslivet på och få mer lärdom av det som jag vill jobba med i framtiden. Genom CMB får jag möjlighet att knyta kontakter och lära av inspirerande personer, och också ta del av intressanta diskussioner kring aktuella ämnen inom branschen.

Efter utbildningen är drömmen att jobba som projektledare på ett arkitektbolag. Den kreativa miljön med ett ständigt framåttänk inspirerar mig, och jag tror att jag skulle trivas och ständigt utvecklas som projektledare på en sådan arbetsplats. Jag älskar att planera, organisera och jobba med människor, och jag vill tro att jag, med mina studier inom både arkitektur och konstruktion i ryggen, kan agera en brygga professionerna emellan i en projektledarroll.

Namn: Sebastian Bartek
Tidigare utbildning:  Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Utbildningsutskottet

Jag blev intresserad av CMB:s studentråd då jag ser en stor betydelse i att skapa en länk mellan studentlivet och arbetslivet för att förbereda studenterna. Genom att vara med i studentrådet så får jag ta del av tankar och idéer om hur man förbättrar och påverkar samarbetet mellan studenterna och arbetslivet. Det som jag blev mest lockad av var att det verkade som en rolig och lärorik erfarenhet att vara studentrepresentant, med till exempel med skuggningar av projektledare m.m.

Efter min examen vill jag jobba som projektledare i tidiga skeden med planering, upphandling etc. Anledningen är att jag vill jobba med människor och få människor att kunna samarbeta bättre i grupp och mellan företagen.

Namn: Joline Kraemer
Tidigare utbildning:  Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Styrelsen

Under våren gick jag på några av CMB:s frukostföreläsningar och upplevde CMB som en bro mellan pågående forskning och arbetslivet, något jag saknat under mina tidigare år på Chalmers.

Efter examen vill jag arbeta med människor och problemlösning. Under vilka former och omständigheter får redas ut de två nästkommande åren.

 

Namn: Nikolina Bolvede
Tidigare utbildning: Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Utbildningsutskottet

Jag sökte mig till studentrådet för att CMB utför ett viktigt arbete i att sammanföra studenter med arbetslivet. Detta är något jag känner har saknats i vår utbildning i övrigt och därför känns det extra viktigt att engagera sig i detta. Jag tror också att CMB kommer ge mig ny övergripande kunskap om branschen som jag kommer ha nytta av i mitt framtida arbete. 

När jag är klar med min utbildning på Chalmers skulle vilja gå ett Traineeprogram för att få ännu mer kunskap om olika arbetsroller. Senare skulle jag vilja arbeta som projekteringsledare inriktad mot husbyggnad.

Namn: Jingjing Zheng
Tidigare utbildning: Arkitektur, Chalmers
Uppdrag i CMB: Kommunikationsgruppen

Jag tycker om att lära mig nya saker genom att arbeta aktivt. Att vara med i CMB:s studentråd ger många möjligheter att skapa en bred och aktuell insikt i branschen, samt ger mig erfarenhet av att arbeta med event och spännande branschfrågor.

Efter avslutad utbildning här på Chalmers vill jag jobba med projektledning inom design, konstruktion och arkitektur. Särskilt tycker jag att sjukhusprojekt känns väldigt lockande.


Namn: Daniel Påsse

Tidigare utbildning: Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Styrelsen

Jag tog ett studieuppehåll och arbetade innan jag påbörjade mina masterstudier. När jag sedan kom tillbaka insåg jag vikten av samarbetet mellan studierna och arbetslivet. Jag tycker även det är intressant att följa vad som händer i branschen och se vilka utmaningar som kan komma att finnas i framtiden. Med CMB får jag chansen till detta, och jag får själv vara med och påverka.

Efter mina studier vill jag jobba i komplexa och innovativa projekt. Jag gillar det samarbete som uppstår i projektet när alla jobbar mot gemensamma mål.