Studentråd

CMB:s studentråd består av sex studenter från masterprogrammet DCPM på Chalmers. Hälften går första och hälften andra året av sin utbildning. Samtliga väljs på två år.

Studentrådet har representanter i CMB:s styrelse samt i kommunikationsgruppen och i utbildningsutskottet, där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på CMB:s verksamhet och sin utbildning. Dessutom deltar de bland annat under Ledarskapsdagen, Strategidagen och  Business Arena i Göteborg.  Tillsammands driver studenterna även CMB:s mentorprogram.

Nedan presenterar de sig själva och berättar varför de har valt att engagera sig i studentrådet.

Namn: Nikolina Bolvede
Tidigare utbildning: Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Utbildningsutskottet, ansvarig för mentorprogrammet

Jag sökte mig till studentrådet för att CMB utför ett viktigt arbete i att sammanföra studenter med arbetslivet. Detta är något jag känner har saknats i vår utbildning i övrigt och därför känns det extra viktigt att engagera sig i detta. Jag tror också att CMB kommer ge mig ny övergripande kunskap om branschen som jag kommer ha nytta av i mitt framtida arbete. 

När jag är klar med min utbildning på Chalmers skulle vilja gå ett Traineeprogram för att få ännu mer kunskap om olika arbetsroller. Senare skulle jag vilja arbeta som projekteringsledare inriktad mot husbyggnad.

Namn: Jingjing Zheng
Tidigare utbildning: Arkitektur, Chalmers
Uppdrag i CMB: Kommunikationsgruppen

Jag tycker om att lära mig nya saker genom att arbeta aktivt. Att vara med i CMB:s studentråd ger många möjligheter att skapa en bred och aktuell insikt i branschen, samt ger mig erfarenhet av att arbeta med event och spännande branschfrågor.

Efter avslutad utbildning här på Chalmers vill jag jobba med projektledning inom design, konstruktion och arkitektur. Särskilt tycker jag att sjukhusprojekt känns väldigt lockande.


Namn: Daniel Påsse

Tidigare utbildning: Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Styrelsen

Jag tog ett studieuppehåll och arbetade innan jag påbörjade mina masterstudier. När jag sedan kom tillbaka insåg jag vikten av samarbetet mellan studierna och arbetslivet. Jag tycker även det är intressant att följa vad som händer i branschen och se vilka utmaningar som kan komma att finnas i framtiden. Med CMB får jag chansen till detta, och jag får själv vara med och påverka.

Efter mina studier vill jag jobba i komplexa och innovativa projekt. Jag gillar det samarbete som uppstår i projektet när alla jobbar mot gemensamma mål.