Studentråd

CMB:s studentråd består av sex studenter från masterprogrammet DCPM på Chalmers. Hälften går första och hälften andra året av sin utbildning. Samtliga väljs på två år.

Studentrådet har representanter i CMB:s styrelse samt i kommunikationsgruppen och i utbildningsutskottet, där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på CMB:s verksamhet och sin utbildning. Dessutom deltar de bland annat under Ledarskapsdagen, Strategidagen och  Business Arena i Göteborg.  Tillsammands driver studenterna även CMB:s mentorprogram.

Nedan presenterar de sig själva och berättar varför de har valt att engagera sig i studentrådet.

Namn: Nikolina Bolvede
Tidigare utbildning: Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Utbildningsutskottet, ansvarig för mentorprogrammet

Jag sökte mig till studentrådet för att CMB utför ett viktigt arbete i att sammanföra studenter med arbetslivet. Detta är något jag känner har saknats i vår utbildning i övrigt och därför känns det extra viktigt att engagera sig i detta. Jag tror också att CMB kommer ge mig ny övergripande kunskap om branschen som jag kommer ha nytta av i mitt framtida arbete. 

När jag är klar med min utbildning på Chalmers skulle vilja gå ett Traineeprogram för att få ännu mer kunskap om olika arbetsroller. Senare skulle jag vilja arbeta som projekteringsledare inriktad mot husbyggnad.

Namn: Jingjing Zheng
Tidigare utbildning: Arkitektur, Chalmers
Uppdrag i CMB: Kommunikationsgruppen

Jag tycker om att lära mig nya saker genom att arbeta aktivt. Att vara med i CMB:s studentråd ger många möjligheter att skapa en bred och aktuell insikt i branschen, samt ger mig erfarenhet av att arbeta med event och spännande branschfrågor.

Efter avslutad utbildning här på Chalmers vill jag jobba med projektledning inom design, konstruktion och arkitektur. Särskilt tycker jag att sjukhusprojekt känns väldigt lockande.

Namn: Daniel Påsse
Tidigare utbildning: Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Styrgruppen

Jag tog ett studieuppehåll och arbetade innan jag påbörjade mina masterstudier. När jag sedan kom tillbaka insåg jag vikten av samarbetet mellan studierna och arbetslivet. Jag tycker även det är intressant att följa vad som händer i branschen och se vilka utmaningar som kan komma att finnas i framtiden. Med CMB får jag chansen till detta, och jag får själv vara med och påverka.

Efter mina studier vill jag jobba i komplexa och innovativa projekt. Jag gillar det samarbete som uppstår i projektet när alla jobbar mot gemensamma mål.

Namn: Alex Alakiuttu
Tidigare utbildning: Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Kommunikationsgruppen

Det som intresserar mig med CMB är framför allt att det är en organisation som samarbetar tätt ihop med Chalmers och byggsektorn med syfte att utveckla management inom branschen. Genom att vara del av CMB får man vara med och forma framtiden för samhällsbyggnadssektorn och ta del av den mest aktuella vetenskapen kring min framtid som projektledare. Det ger även möjlighet att interagera med branschen och knyta kontakter för framtida arbetsliv.

Jag har från början av min utbildning haft som mål att jobba inom produktion och ha rollen som arbetsledare. Dessutom är jag intresserad av husbyggnation där man får vara med i ett projekt från ritning till färdigt hus. Speciellt vill jag vara med i kommande epok inom industrin där byggnaderna ska fylla kriterier inom klimatmål och sociala faktorer för att bidra till ett hållbart samhälle.

Namn: Nathalie Gustafsson
Tidigare utbildning: Husbyggnadsteknik, Jönköpings tekniska högskola
Uppdrag i CMB: Styrgruppen

Jag sökte mig till CMB för att jag vill vara en länk mellan näringslivet och akademin. Jag har vid tidigare studier sett vikten av ett nära samarbete som både är givande för oss studenter och vår utveckling och förståelse för brunchen, men även för företagare. Jag såg denna möjlighet som en perfekt möjlighet att utvecklas och bygga upp kunskap om aktuella frågor inom byggbranschen samt skapa ett brett kontaktnät.

Efter mina studier vill jag jobba inom projektutveckling där jag får möjligheten att utveckla projekt tillsammans med ett team i tidiga skeden. Jag vill fortsätta att utvecklas och ser att ett traineeprogram hade kunnat bidra till en bred kunskap inom olika arbetsområden samt om den organisation som jag kommer jobba tillsammans med i framtiden.

Namn: Lisa Kollberg
Tidigare utbildning: Arkitektur och Teknik, Chalmers
Uppdrag i CMB: Utbildningsutskottet, ansvar för mentorskapsprogrammet

Jag tycker att det är svårt som student att lära sig om byggbranschen ur ett aktuellt perspektiv och även därför svårt att veta vad det finns för möjligheter för oss i framtiden. Att vara med i CMB:s studentråd ger mig möjligheten att få ny relevant kunskap om hur byggbranschen fungerar och möjligheten till att kunna hjälpa till i arbetet att koppla den informationen till studenter genom mentorskapsprogram och skuggning av projektledare.

Efter studierna är jag intresserad av att arbeta inom antingen projektutveckling eller projektledning där jag kan få användning av mina tidigare kunskaper inom arkitektur och konstruktion.