Det var så det började ...

Sedan 1998 har CMB stått för en kontinuerlig utveckling byggandets ledarskap och management. Allt började med diskussioner i olika referensgrupper kring nödvändigheten att fokusera på byggprojektet och processen bakom, samtidigt som byggsektorn efterlyste ett skickligare ledarskap. Resultatet blev CMB som en gemensam arena för akademi och näringsliv.

Läs mer om starten av CMB i Torsten Friberts artikel som publicerades i Väg- och Vattenbyggaren, 1999, nr 3, sid 3-5.

Sedan starten har samarbetet lett till ett en stort antal vetenskapliga artiklar och olika populära publikationer presenterats. Du finner ett urval under rubriken Publikationer.