Mentorprogram

Samhällsbyggnadssektorn står inför en generationsväxling där värdefull kompetens och erfarenhet riskerar att gå förlorad. År 2010 startade CMB ett mentorprogram för masterutbildningen Design and Construction Project Management på Chalmers. Syftet är att skapa förutsättningar för en dialog som hjälper både mentor och adept att tydligöra sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Mentorprogrammet löper under utbildningens sista år. Under detta år hålls sammanlagt fyra möten där alla mentorer och adepter deltar. Dessa möten hålls under perioden oktober till maj. Dessutom arbetar varje mentorpar, bestående av mentor och adept, med tydliga mål som ställs upp när samarbetet inleds. Vilka frågor som ska diskuteras samt var och hur ofta man träffas bestäms av varje mentorpar.

Ett lyckat mentorskap bygger nätverk mellan studenter och företag samt utvecklar deltagarnas individuella kunskaper om ledarskap. Dessutom hjälper det deltagarna att klargöra sina nuvarande mål och inspirera till att söka nya utmaningar samt till att prova outforskade territorier och metoder för gällande ledarskapspraxis.

Foldern "CMB Mentorprogram" innehåller en mer detaljerad beskrivning av mentorprogrammet. Inom kort kommer vi att uppdatera med datum för programmet 2021/2022 men det går bra att anmäla sig redan nu. Det kommer att vara ungefär samma tider som gäller även kommande år.

Mentor folder 2020-2021 eng

Mentorfolder 2020-2021 sve

Från och med juni är anmälan till mentorprogrammet 2021/2022 öppen

Mentorer ansöker här »

Studenter ansöker här »

För vidare information, kontakta oss på mentor@cmb-chalmers.se 

Relaterade länkar

Nyhet (publicerad 11 juni 2019): Tack och välkomna åter till mentorprogrammet

Nyhet (publicerad 15 juni 2018): Metoo inspirerade mentorprogrammets avslutning

Nyhet (publicerad den 13 maj 2016): Solig avslutning av mentorprogrammet

Nyhet (publicerad den 2 nov 2016): Mingel och mat på första mentorträffen