Mentorprogram

Samhällsbyggnadssektorn står inför en generationsväxling där värdefull kompetens och erfarenhet riskerar att gå förlorad. År 2010 startade CMB ett mentorprogram för masterutbildningen Design and Construction Project Management på Chalmers (DCPM). Syftet är att skapa förutsättningar för en dialog som hjälper både mentor och adept att tydliggöra sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Mentorprogrammet löper under utbildningens sista år. Under detta år hålls sammanlagt fyra möten där alla mentorer och adepter deltar. Dessa möten hålls under perioden oktober till maj. Dessutom arbetar varje mentorpar, bestående av mentor och adept, med tydliga mål som ställs upp när samarbetet inleds. Vilka frågor som ska diskuteras samt var och hur ofta man träffas bestäms av varje mentorpar.

Ett lyckat mentorskap bygger nätverk mellan studenter och företag samt utvecklar deltagarnas individuella kunskaper om ledarskap. Dessutom hjälper det deltagarna att klargöra sina nuvarande mål och inspirera till att söka nya utmaningar samt till att prova outforskade territorier och metoder för gällande ledarskapspraxis.

Foldern nedan innehåller en mer detaljerad beskrivning av mentorprogrammet.

Mentor folder 2021-2022 eng

Mentorfolder 2021-2022 sve

Anmälan till mentorprogrammet 2022/2023 är öppen till 16 september!

Mentorer ansöker här »

Studenter ansöker här »

För vidare information, kontakta oss på mentor@cmb-chalmers.se