Masterprogram

Inom utbildningsområde Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik ges sju masterprogram. Samtliga ges på engelska och är öppna för såväl svenska som utländska studenter. CMB är engagerat i två av dessa program, Design and Construction Project Management (DCPM) och International Project Management (IPM).

Mer information om masterprogrammen på Chalmers hemsida »

Martine Buser

Programansvarig för masterprogrammet International Project Management, IPM, och masterprogrammet Design and Construction Project Management, DCPM
031-772 56 74
buser@chalmers.se