Masterprogram

Inom utbildningsområde Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik ges sju masterprogram. Samtliga ges på engelska och är öppna för såväl svenska som utländska studenter. CMB är engagerat i ett av dessa program, Design and Construction Project Management (DCPM).

Mer information om masterprogrammen på Chalmers hemsida »

Martine Buser

Programansvarig för masterprogrammet Design and Construction Project Management, DCPM
031-772 56 74
buser@chalmers.se