CMB stödjer utbildning

Genom Utbildningsutskottet och sekretariatet stödjer CMB utvecklingen av mastersprogrammen inom managementområdet vid Chalmers i samverkan med programansvariga. Därigenom tillförs kontinuerligt viktiga aspekter till utbildningarna som bidrar aktualitet och hög kvalitet. Examensarbeten och gästföreläsare är ytterligare bidrag till utbildningarna

Utbildningsutskottet har också en viktig uppgift i att ge studenterna en god och nära relation till CMB:s partnerföretag och goda förutsättningar inför steget ut i arbetslivet. Det görs dels genom CMB Mentorprogram och traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare.