Publicerad den 19 mars 2018

Varför byggs det dubbelt så många bostäder i Norge som i Sverige? (2015)