Publicerad den 29 januari 2024

Värdeskapande kommunikation – ledande beslutsfattares och kommunikatörers perspektiv