Publicerad den 2 juli 2024

Strategier för 3D-visualisering – målkonflikter i infrastrukturprojekt