Publicerad den 19 mars 2018

Projektledarskap i bygg- och anläggningsprojekt: Förbättrat ledarskap genom coaching? (2007)