Publicerad den 7 december 2018

Produktivtetsläget i svenskt byggande 2014 (2018)