Publicerad den 8 juli 2018

Mellanchefers betydelse för innovation i byggföretag (2018)