Publicerad den 19 mars 2018

Mätning av prestation och verksamhet i stora organisationer (2006)