Publicerad den 19 mars 2018

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag (2016)