Publicerad den 19 mars 2018

BIM Management - Ett pilotprojekt för forskning och kunskapsutveckling (2016)