Att vara partner i CMB

Våra partnerorganisationer →

Det är enkelt att bli partner i CMB. Det enda som krävs är att din organisation vill vara med och påverka dagens och framtidens ledarskap i samhällsbyggnadssektorn. Att ni är intresserade av att managementfrågorna i branschen utvecklas.

Er medverkan i CMB utgår från att organisationen vill bidra till att utveckla managementutbildningen på Chalmers och stödja den forskning som behövs för att utveckla ny kunskap. Våra partner medverkar också till att vi får ett aktivt kunskapsutbyte mellan akademi och sektorns privata och offentliga aktörer.

Som medarbetare i en partnerorganisation får ni möjlighet att påverka kunskapsutvecklingen med er erfarenhet och chansen att utveckla kontakter med forskare och studenter på managementnivå. Dessutom utgör CMB i sig ett aktivt nätverk i kraft av sina medlemmar och Chalmers institutioner. Därutöver erbjuder CMB möjligheter att satsa på särskilda forskningsprojekt som just din organisation är intresserad av. Vi hjälper er gärna att etablera forskningssamarbeten som kan inledas med masteruppsatser eller examensarbeten.

Vi tror inte på passiva parter. Förutom tid förutsätter vi att din organisation gärna medverkar i CMB:s aktiviteter på ett sätt som passar er verksamhet. Partnerskapet i CMB innebär även en årlig avgift som baseras på organisationens omsättning. Om du vill vara med och utveckla management så se till att ni ansöker du om att bli partner i CMB – svårare än så är det inte!