Tidigare pristagare

Guldhuset har delats ut till framgångsrika, unga ledare i samhällsbyggnadssektorn sedan 2004. Nedan kan du läsa juryns motiveringar till tidigare års Guldhusvinnare.

2018 –Petter Bengtsson, Zynka BIM

Petter är besjälad av hållbarhet och vill med digital teknik förändra och effektivisera processerna inom samhällsbyggnad. Med innovationsförmåga och entreprenörskap målar han visionerna som skapar engagemang hos medarbetare och kunder. Hans ledarskap bygger en kultur som tar tillvara medarbetarnas önskan att bidra till något stort och viktigt för branschens  utveckling och får dem att växa och utveckla sina drivkrafter. ”Har vi roligt så blir bra grejer gjorda.” är Petters motto.

Se filmintervju med Petter Bengtsson 

2017 – Dag Måhlstrand, Tyréns

Dag Måhlstrand är en god förebild för ett modernt ledarskap som samhällsbyggnadssektorn behöver. Dag drivs av att skapa det schyssta ledarskapet! Det utmärks av genuint förtroende hos medarbetare och kunder liksom insikten att företagets värdegrund och mjuka värden föder framgång. Ett ledarskap som parar ett visionärt perspektiv med tydliga mål för verksamheten. Dags ledarskap bottnar i hans personlighet. Prestigelöshet och förmågan att kommunicera är lika självklar som medarbetarnas behov för att utveckla sig själva och företaget. På så sätt utvecklar Dag både företagskultur och affär till lönsamma framgångsfaktorer.

Se filmintervju med Dag Måhlstrand »

Artikel om Dag Måhlstrand i Byggindustrin »

2016 – Tobias Johansson, Familjebostäder i Göteborg

Tobias Johanssons ledarskap bygger på en naturlig förmåga och ett intresse av att se sina medarbetare utvecklas. På ett föredömligt sätt förmedlar han sina visioner och delegerar både befogenheter och ansvar. Med stöd och respekt ger han sina medarbetare möjlighet att både leverera resultat och att utvecklas. Tobias ledarskap kombinerar ett stort socialt engagemang med god affärsmässighet, vilket främjar både individens och organisationens utveckling. Tobias utgör ett gott exempel på modernt ledarskap för ett hållbart samhällsbyggande. ”

Läs intervju med Tobias Johansson i Byggindustrin »

CMB Ledarskapsdagen 2015. ©Foto: Peter Widing

2015 – Maria Gårdlund, Sweco Strategy

Maria Gårdlund sätter, i sin ledarroll för Sweco Strategys framåtblickande verksamhet, fokus på de stora utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. Hennes djupa engagemang och förståelse för att bygga en företagskultur vid förvärv och integration, har framgångsrikt byggt upp en väl sammanhållen och lönsam organisation. Som ekonom i en ingenjörstät koncern tar hon orädd och på ett lyhört och positivt sätt tag i svåra frågor, som utvecklar medarbetarna och bidrar till nöjda kunder.

Se filmintervju med Maria Gårdlund »

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2015

CMB ledarskapsdagen 2014 ©Foto: Peter Widing

2014 – Helena Hed, Sweco Environment

Helena Heds ledarskap vilar på ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och ett starkt och alltid närvarande kundfokus. Hennes affärsmässighet har vänt utvecklingen för en av Swecos största regioner. Helena ser medarbetarrelationen som en nyckel till framgång där tydlig återkoppling och positiv förstärkning är ledord.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2014

CMB Ledarskapsdagen 18 april 2013 Foto: Peter Widing

2013 – Madeleine Nordenknekt, Liljewall arkitekter och Karl Sköld, Peab

Madeleine har en ungdomlig entusiasm som smittar av sig på dem hon arbetar med. Även de äldre i hennes omgivning lär sig av henne. Hon är adepten som har vuxit till läraren och som får alla att lyssna. En stark profil med socialt engagemang och patos. Hon kan fördela ansvar så att det leder till engagemang.

Karl Sköld har en förmåga att skapa engagemang som även når utanför de egna medarbetarna. Han tror på det personliga ledarskapet och använder information och delaktighet som medel att skapa ett engagemang som även påverkar underentreprenörer och leverantörer. Det är inte för inte som Karl satts att leda några av Peabs mer omfattande och komplexa projekt i Västsverige.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnarna av Guldhuset 2013

2012

2012 – Karin Ahlzén, White

Med en stor portion trygghet samt ett brinnande intresse för ledarskapsfrågor leder Karin Ahlzén White arkitekters Stockholmskontor. Med hjälp av tydliga prioriteringar och målsättningar bidrar hon till en kultur som skapar förutsättningar för både utveckling och spännande arkitektur.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2012

2011

2011 – Carolina Wadsten, Vasakronan

Carolina Wadsten är en uppskattad ledare med stort affärsengagemang. Inom Vasakronan är hennes affärsområde det som får högst betyg för kundnöjdhet. I förhållande till sina medarbetare vinnlägger hon sig om att förankra och förbereda besluten genom att skapa gemensamma målbilder.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2011

2010

2010 – Erik Almgren, Bengt Dahlgren Brand & Risk

Erik Almgren är en ambitiös och entusiastisk ledare som med framgång kombinerar hög teknisk kompetens med ett affärsmässigt tänkande. Med ett brinnande engagemang lyssnar, uppmuntrar och stödjer han sina medarbetare att söka nya idéer och innovativa lösningar. Eriks goda förmåga att förstå och se kundernas behov har i hög grad bidragit till att sätta Bengt Dahlgren Brand & Risk på kartan.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2010

2009

2009 – Fredric Kastevik, JM Entreprenad AB

Fredric Kastevik är en mycket engagerad och resultatorienterad ledare med god förmåga att identifiera och slutföra förändringsprojekt. Genom att lyssna till varje individs drivkrafter och sätta individuella mål motiverar han sina medarbetare att växa och vara delaktiga i JM Entreprenads förnyelsearbete. Fredric är entreprenör ut i fingerspetsarna och hans moderna och prestigelösa ledarstil inger stort förtroende.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2010

2008

2008 – Jenny Karlsson, Skanska Sverige AB

Jenny Karlsson är en ung och mycket lyhörd och prestigelös ledare som genom stort engagemang uppnår goda resultat och goda kundrelationer. Genom sin förmåga att entusiasmera och skapa delaktighet – bland egna medarbetare såväl som bland beställare och underentreprenörer – har hon skapat ett team som känner stolthet över att bygga tillsammans. Jenny stimulerar sina medarbetare att växa genom att ge dem ansvar, och hon visar på ett framgångsrikt sätt hur ett humanistiskt ledarskap bidrar till en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till nytänkande i stora väg- och anläggningsprojekt.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2008

2007

2007 – Fredrik Anheim, NCC Komponent AB

Fredrik Anheim är en visionär ledare som utmanar konventionella byggmetoder för att producera flerbostadshus. Genom att sammanföra kompetens från verkstadsindustrin med byggerfarenhet har han förenat marknadstänkande, ny teknologi och industriell logik i en helt ny byggprocess. Med visionen som drivkraft har Fredrik lett processen från forskning och utveckling till fullskalig produktion i NCCs satsning på industriellt byggande – vilket visar på en stor bredd i ledarskapet.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2007

2006

2006 – Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik

Fredrik Friblick är en kreativ visionär med tydlig vilja att medverka i förnyelsen av samhällsbyggnads-sektorn, inte minst genom utvecklat logistiktänkande. Genom en stark inre drivkraft gör han saker som andra talar om att göra. Fredriks utstrålning, engagemang och humor inspirerar både egna medarbetare och andra aktörer till utveckling och förnyelse.

Artikel i tidningen Byggindustrin om vinnaren av Guldhuset 2006 och tidigare

2005

2005 – Joachim Hallengren, NCC Property Development AB

Joachim Hallengren är en mycket närvarande och visionär ledare med mod att bryta mot gällande mönster. Genom stort engagemang och genuint intresse för såväl alla parters önskemål som egna medarbetares behov har han dels lyckats skapa framgångsrika lösningar i ofta komplicerade projekt och dels lyckats lyfta och utveckla sina medarbetare inom NCC Property Development. Joachim visar att ett ungt, prestigelöst och modernt ledarskap med stort hjärta kan vara mycket framgångsrikt i en traditionsbunden sektor.

2004

2004 – Lise-Lott Söderlund, BSK Arkitekter AB och Thomas Erséus, WSP Europe AB

Lise-Lott Söderlund är en ung och starkt målinriktad arkitekt med förmåga att bryta barriärer i en traditionsbunden bransch. Lise-Lott har som ansvarig arkitekt för byggandet av Postens nya huvudkontor starkt bidragit till den positiva uppmärksamhet som projektet fått, men också till utvecklingen av det arkitektkontor, BSK Arkitekter, som hon verkar i. Hon visar på ett framgångsrikt sätt hur kundfokus och stark målinriktning kan kombineras med lyhördhet för projektdeltagarnas engagemang i en kreativ process.

Thomas Erséus är en starkt visionär ledare som har förmåga att skapa nya strukturer i en mogen och etablerad bransch. Genom att förvandla J&W från ett traditionellt Sverigebaserat teknikkonsultföretag till en spännande och inflytelserik del i en global koncern, WSP, har han visat byggsektorn och dess aktörer på nya vägar att utvecklas. En central förutsättning har varit Thomas mycket humanistiska ledarskap med visat djupt förtroende för sina medarbetare och deras kompetens.