Nominera din kandidat

Nominering av en kandidat kan ske från medarbetare, chef, kund, partner, eller annan person som har en yrkesmässig relation till kandidaten. När du nominerar någon, försök att lyfta fram det unika i din kandidats ledarskap. Juryn gör en samlad bedömning av kriterierna.

Läs mer om kriterierna här » 

Fyll i de uppgifter du i dagsläget har har om den person du vill nominera - du blir senare kontaktad av oss för att komplettera med ytterligare information. Senaste datum för nominering är 22 februari 2019!

Om du vill bifoga filer/bilagor eller vill ha hjälp med något annat i samband med din nominering, vänligen kontakta Kristin Östling, kristin.ostling@cmb-chalmers.se

  • Vi rekommenderar att du berör följande aspekter i motiveringen: förändringsarbete, affärsmässighet, måluppfyllelse, medarbetarrelationer samt kundrelationer.