Nominera din kandidat

Nominering av en kandidat kan ske från medarbetare, chef, kund, partner, eller annan person som har en yrkesmässig relation till kandidaten. När du nominerar någon, försök att lyfta fram det unika i din kandidats ledarskap. Juryn gör en samlad bedömning av kriterierna.

Fyll i de uppgifter du i dagsläget har har om den person du vill nominera - du blir senare kontaktad av oss för att komplettera med ytterligare information. Senaste datum för nominering är 20 februari 2018!

Om du vill bifoga filer/bilagor eller vill ha hjälp med något annat i samband med din nominering, vänligen kontakta Kristin Östling, kristin.ostling@cmb-chalmers.se

  • Vi rekommenderar att du berör följande aspekter i motiveringen: förändringsarbete, affärsmässighet, måluppfyllelse, medarbetarrelationer samt kundrelationer.