Guldhusets jury

Juryns uppdrag är att lyfta fram förebilder som representerar olika slags ledarskap i företag och projekt, inom den privata så väl som den offentliga sektorn. Utmärkelsen utgörs av äran samt ett diplom designat av Happy, Forsman & Bodenfors. Guldhuset delas ut i samband med CMB:s Ledarskapsdag under våren.

Nedan finner du vilka som igår Guldhusets jury. Men först vill juryns ordförande säga några ord:

Kicki Björklund
Ordförande CMB samt vd Bostadsbolaget

Catharina Elmsäter-Svärd
Vd,  Sveriges Byggindustrier

Christine Räisänen
Professor, Chalmers tekniska högskola

Tina Karrbom Gustavsson
Docent, Kungliga Tekniska högskolan KTH

Rickard Silverfur
Chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Tommy Lenberg
Vd, Byggherrarna Sverige AB

Magnus Höij
Vd, Innovationsföretagen

Lena Stark
Vd Fastighetsnytt och tidningen Byggindustrin

Bengt Christensson (sekreterare)
Vd, CMB