Guldhusets jury

Juryns uppdrag är att lyfta fram förebilder som representerar olika slags ledarskap i företag och projekt, inom den privata så väl som den offentliga sektorn. Utmärkelsen utgörs av äran samt ett diplom designat av Happy, Forsman & Bodenfors. Guldhuset delas ut i samband med CMB:s Ledarskapsdag under våren.

Följande personer ingår i Guldhusets jury:

Kicki Björklund
Ordförande CMB samt vd Bostadsbolaget

Björn Wellhagen
Näringspolitisk chef,  Sveriges Byggindustrier

Christine Räisänen
Professor, Chalmers tekniska högskola

Tina Karrbom Gustavsson
Docent, Kungliga Tekniska högskolan KTH

Reinhold Lennebo
Vd, Fastighetsägarna Sverige

Tommy Lenberg
Vd, Byggherrarna Sverige AB

Magnus Höij
Vd, Svenska Teknik&Designföretagen

Staffan Åkerlund
Chefredaktör och ansvarig utgivare, Tidningen Byggindustrin

Bengt Christensson (sekreterare)
Vd, CMB