Bedömningskriterier

Utmärkelsen tilldelas en person som under flera år har utmärkt sig som en god och framgångsrik ledare inom företag eller projekt, avseende följande kriterier:

  • Förändringsarbete, medarbetarrelationer, kundrelationer, affärsmässighet och måluppfyllelse. Särskild uppmärksammas förmågan att leda i gränsöverskridande samarbeten.
  • Pristagaren bör inneha nödvändiga egenskaper som gör att han eller hon kan verka som ett gott föredöme, ha stor potential till fortsatt god utveckling som ledare och vara under 40 år.