Guldhuset – CMB:s ledarskapsutmärkelse

Välkommen att nominera din kandidat!

Med Guldhuset lyfter vi fram unga förebilder som representerar ett gott ledarskap. Utmärkelsen utgörs av äran samt ett diplom designat av Happy, Forsman & Bodenfors. Guldhuset 2019 delas ut i samband med CMB:s Ledarskapsdag den 25 april. År 2018 gick priset till Petter Bengtsson, vd Zynka BIM.

Sista nomineringsdag 2019 är den 22 februari.

Guldhuset delas ut av CMB i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

För mer information, kontakta Bengt Christensson, 070-767 50 42 eller bengt.christensson@cmb-chalmers.se.

Välkommen att nominera din kandidat!