Välkommen till CMB

CMB är Sveriges främsta forum för frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vår övergripande målsättning är att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

CMB består av tre Chalmersinstitutioner samt drygt 70 av marknadens starkaste aktörer inom privat och offentlig verksamhet. Utöver CMB:s partnerföretag och ett stort antal forskargrupper på Chalmers samarbetar vi även med branschorganisationer och fackpress.

Madeleine Nordenknekt och Fredrik Friblick vid CMB:s Ledarskapsdagen den 18 april 2013. Foto: Peter Widing

Organisation

CMB:s styrelse består av representanter för Stiftelsen för byggandets management och Chalmers institutioner. Den dagliga verksamheten leds av ett sekretariat.

I utskott och grupper medverkar företrädare för företag och för olika forskningsområden vid Chalmers. Här utvecklas kunskapsutbytet mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn rörande styrning, ledning och management.

Utskottens arbete utmynnar i olika former av initiativ och stöd till forskning, seminariedagar, lunchmöten och liknande.

Studenterna på masterprogrammet DCPM är företrädda i CMBs studentråd. De har en viktig roll för att utveckla CMB:s mentorprogram och andra aktiviteter samt  är en viktig länk till studenterna på Chalmers.

Det var så det började

Sedan 1998 har CMB stått för en kontinuerlig utveckling byggandets ledarskap och management. Allt började med diskussioner i olika referensgrupper kring nödvändigheten att fokusera på byggprojektet och processen bakom, samtidigt som byggsektorn efterlyste ett skickligare ledarskap. Resultatet blev CMB som en gemensam arena för akademi och näringsliv.

Läs mer om starten av CMB i Torsten Friberts artikel som publicerades i Väg- och Vattenbyggaren, 1999, nr 3, sid 3-5.

Sedan starten har samarbetet lett till ett en stort antal vetenskapliga artiklar och olika populära publikationer presenterats. Du finner ett urval under rubriken Publikationer.