Välkommen till CMB

CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. I CMB arbetar akademi, företag och offentliga aktörer tillsammans för att med forskning, kunskapsutbyte och utbildning utveckla samhällsbyggnadssektorn.

CMB består av de byggande institutionerna på Chalmers och drygt 70 av marknadens starkaste aktörer inom privat och offentlig verksamhet. Utöver CMB:s partnerföretag och ett stort antal forskargrupper på Chalmers samarbetar vi även med branschorganisationer och fackpress.

Madeleine Nordenknekt och Fredrik Friblick vid CMB:s Ledarskapsdagen den 18 april 2013. Foto: Peter Widing

Organisation

CMB:s styrelse består av representanter för Stiftelsen för byggandets management och de ingående institutionerna vid Chalmers. Den dagliga verksamheten leds av ett sekretariat.

I utskott och grupper medverkar företrädare för partnerorganisationerna och för olika forskningsområden vid Chalmers. Här utvecklas kunskapsutbytet mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn rörande styrning, ledning och management. Målet är att via ett bättre management, öka produktiviteten och effektiviteten i samhällsbyggandet. Gruppernas arbete utmynnar i olika former av initiativ och stöd till forskning, seminariedagar, lunch- och frukostmöten etcetera.

Studenterna på masterprogrammet DCPM är företrädda i CMBs studentråd. De har en viktig roll för att utveckla CMB:s mentorprogram och andra aktiviteter samt  är en viktig länk till studenterna på Chalmers.

Det var så det började

Sedan 1998 har CMB stått för en kontinuerlig utveckling byggandets ledarskap och management. Allt började med diskussioner i olika referensgrupper kring nödvändigheten att fokusera på byggprojektet och processen bakom, samtidigt som byggsektorn efterlyste ett skickligare ledarskap. Resultatet blev CMB som en gemensam arena för akademi och näringsliv.

Läs mer om starten av CMB i Torsten Friberts artikel som publicerades i Väg- och Vattenbyggaren, 1999, nr 3, sid 3-5.

Sedan starten har samarbetet lett till ett en stort antal vetenskapliga artiklar och olika populära publikationer presenterats. Du finner ett urval under rubriken Publikationer.