Inobi arkitektur ny partner i CMB

Publicerad den 24 maj 2022

Även denna månad kan vi välkomna en ny parter in i CMB-familjen – Inobi, som presenterar sig som ett arkitektkontor och ett kunskapsföretag. Företaget har rivstartat sitt partnerskap med att gå in i den nystartade kunskapsgruppen för alternativa boendeformer.

Läs mer

Ny ordförande och tre nya ledamöter - träffa de nya i styrelsen

Publicerad den 2 maj 2022

Vid huvudmannarådet som är en stiftelses motsvarighet till årsstämma valdes tre nya ledamöter in. Dessutom var mandatperioden för styrelseordförande slut så även ny ordförande valdes.

Läs mer

Två nya vetenskapliga ledare

Publicerad den 28 april 2022

Som en del i det strategiska samverkansavtal som finns mellan CMB och Chalmers är vetenskapliga ledare en viktig funktion. Dessa - för de är numera två - fungerar som en viktig brygga mellan forskningen och till viss del även utbildningen på Chalmers.

Läs mer

Välkomna Serneke!

Publicerad den 12 april 2022

En av våra nya partnerorganisationer är ett välbekant namn i samhällsbyggnadsbranschen – Serneke. Här i Göteborg ser man uttrycket för företagets växande rent bokstavligt, i Karlatornet som reser sig på Lindholmen. I skrivande stund har bygget av vad som blir Nordens högsta byggnad kommit halvvägs. Vi träffade Patrik Hjelte, affärschef för Serneke Sverige AB för […]

Läs mer

Ny kortrapport: Beslutsstöd för knäckfrågor

Publicerad den 31 mars 2022

I denna rapport presenteras en modell för vad samhällsbyggnadssektorns knäckfrågor handlar om. Modellen syftar också till att möjliggöra att knäckfrågor bättre kan förstås och hanteras inom samhällsbyggnadssektorn. Samhällsbyggnadssektorns aktörer beskriver att de möter ”knäckfrågor” som ger upphov till fördröjningar, bristfälliga resultat, och skenande budgetar i plan- och byggprocesser. I intervjuer med aktörer i sektorn beskrivs […]

Läs mer

Nya forskningsprojekt

Publicerad den 30 mars 2022

Tre gånger om året kan forskare söka medel ur Stiftelsen för byggandets management för att studera olika fenomen relaterade till den breda bygg- och fastighetsbranschen. Nyligen sammanträdde CMBs forskningsutskott för att bedöma de nio – rekordmånga – ansökningar som skickats in till årets första tillfälle.  Tre av dessa beviljades finansiering.  – Det är jätteroligt att […]

Läs mer

Ledare: Är vi tillräckligt kommunikativa i vårt ledarskap?

Publicerad den 30 mars 2022

Eufori, lättnad, oro och bestörtning sammanfattar några av de känslor som präglat vår organisation i inledningen av året. När pandemins restriktioner släppt taget om oss, vi kunde glädjas över svenska medaljer i OS och såg fram emot en härlig vår, då inleds en invasion och ett krig i vårt närområde. På nytt ställer vi om och tänker i helt nya banor och med nya glasögon.

Läs mer

Nya kunskapsgrupper – och nytt i de andra grupperna!

Publicerad den 30 mars 2022

Tidigare har vi skrivit om den nya kunskapsgruppen om Alternativa boendeformer, en grupp som kommer att ledas av Peter Elfstrand vid Liljewall arkitekter och som har startworkshop 5 maj.  Strax därefter kommer den andra nya gruppen som utgår från ett forskningsprojekt. Tillsammans med RISE har CMB fått medel från Vinnova för att stödja och följa arbetet […]

Läs mer

1 april sista chansen för Ledarskapsdagen!

Publicerad den 30 mars 2022

1 april är sista dagen att anmäla dig till Ledarskapsdagen 2022 den 7 april! Göteborg är redan fullsatt, men det finns platser kvar i Umeå, Malmö och Stockholm. Arbetslivet är under förändring. Idag förväntas medarbetare i högre grad än tidigare vara delaktiga och ta eget ansvar för slutresultat och inte bara utföra en enskild uppgift. […]

Läs mer

Save the dates – CMB:s aktiviteter

Publicerad den 25 mars 2022

CMB anordnar en mängd aktiviteter under året – lägg gärna in datum och tid i din kalender redan nu! Alla frukostar och luncher ligger på CMB:s webb under kommande aktiviteter, inklusive länk för kalenderhändelse att spara ner. Varje månad arrangerar CMB ett frukost- och ett lunchseminarium, som våra partnerorganisationer och andra intresserade kan delta i […]

Läs mer