Livesändningar

cmb frukostseminarium, fredag 5 maj

Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och fokus på integration är en mycket viktig fråga i detta sammanhang. Forskning visar att det är en god investering att du som ledare har, och visar, en omtänksam och inkluderande attityd för att lyckas rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

I takt med att svenskarna blir allt fler ökar antal fastigheter, samtidigt som det sedan tidigare även finns många äldre byggnader som behöver förvaltas och underhållas. Framtida pensionsavgångar förväntas öka bristen på arbetskraft.

Gabriela Jones, psykolog och specialist inom organisation och ledarskap, menar att ett mer compassionfokuserat ledarskap är en nyckel till att lösa denna utmaning. Kort sammanfattat så menas med detta att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar där alla i verksamheten får stöd för att skapa ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Vad behöver ledare i vår bransch i form av nya kunskaper och attityder? Gabriela Jones berättar om hur du kan tänka och agera för att lyckas behålla dagens medarbetare och attrahera framtidens.