Livesändningar

cmb frukostseminarium 2 december 2022 kl 08:00

 

Byggherredriven innovation - en guide till förbättrad innovationsförmåga

 

Byggherrar och fastighetsutvecklare har en central roll i att öka innovationsförmågan inom bygg- och fastighetssektorn då de formar incitament för andra aktörer att investera i kunskapsutveckling och innovation. 

 

FOG, Chalmers och KTH har under många år haft en gemensam utvecklings- och kunskapsresa som nu resulterat i en guide som under cmb frukost presenteras av författarna Staffan Bolminger och Erica Svantesson, FOG Innovations, samt Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers. Guiden  är inte tänkt som en handbok och den innehåller heller inga recept, däremot pekar den på ett antal ingredienser som är nödvändiga för att förbättra organisationers innovativa förmåga för att kunna driva ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete.