Livesändningar

CMB frukost, fredag 7 oktober

 

To lean or not no lean?

Vilken är statusen för kunskap och implementering av lean construction i den svenska byggsektorn? För att svara på denna fråga har ett forskningsprojekt finansierat av CMB kombinerat en preliminär litteraturstudie med en branschövergripande enkätundersökning – där mer än 480 företag (både branschledare och SMEs) från SNI-grupperna 41, 42 och 43 svarade.

Lyssna till Dimosthenis Kifokeris och Christian Koch berätta om de olika varianter av lean som aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen sätter samman för att skapa ett mer effektivt samhällsbyggande.

Presentationen kommer att ges på en kombination av engelska och svenska.