Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen är till för dig som är intresserad av kommunikationens roll för ett framgångsrikt ledarskap och management i samhällsbyggnadssektorn.

Gruppens har två huvudsakliga funktioner. Dels att agera som sekretariatets utökade kommunikationsteam och bland annat bidra i utvecklingen av CMB:s kommunikationsplan och ta fram kreativa aktiviteter för att skapa uppmärksamhet och dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Det kan exempelvis handla om att föreslå relevanta ämnen, talare och inspiratörer till seminarier och skapa debatt kring aktuella frågor.

Den andra delen handlar om kunskapsutveckling kring just kommunikationens betydelse för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande. Detta sker genom genom erfarenhetsutbyte mellan gruppens medlemmar, studiebesök på intressanta stadsutvecklingsprojekt men också genom att gruppen ger förslag till forskningsprojekt inom branschspecifika områden med koppling till kommunikation.

Under årets sex gruppmöten delar gruppens medlemmar med sig av erfarenheter som kan gälla strategiska eller operativa utmaningar och hjälper varandra med idéer och uppslag. Att vara en del i CMB:s kommunikationsgrupp ger ett personligt nätverk bestående av andra som arbetar med kommunikationsfrågor i samhällsbyggnadssektorn och ger dig ny kunskap och nya erfarenheter i din yrkesroll.

Ledamöter

Alex Alakiuttu, CMB studentråd
Catarina Hagwall, Bostadsbolaget
daniel.strandell@byggforetagen.se,
Denise Reinler,
Henrik Hammarvid, Skanska
Henrik Mortensen, Akademiska Hus AB
Jingjing Zheng, Chalmners
Katarina Morén Styf, Liljewall
Maria Persson, Semrén & Månsson Arkitekter
Melina Garhed, Älvstranden Utveckling AB
Rebecka Gunnarsson, Akademiska Hus
Sophia Drejenstam, Peab
Ulf Angberg, Trafikverket
Ulrika Håård, Hollertz & Stenvall

Övriga

Kristin Östling, marknads- och kommunikationschef  CMB

Möten under 2021

  • 21 jan kl 8:45-11:00
  • 4 mar kl 8:45-11:00
  • 6 maj kl 8:45-11:00
  • 2 sep kl 8:45-11:00
  • 22 okt kl 8:45-11:00
  • 2 dec kl 8:45-11:00