Strategidagen 2021

Bristande engagemang och motivation i svenska byggprojekt leder till omfattande fel, brister och skador i byggandet. Kostnaden för detta är 100 miljarder kronor per år.

Nu behöver vi dina erfarenheter, kunskaper och perspektiv för att på bästa sätt kunna hjälpa till att driva denna fråga vidare!

Vi inleder med ett panelsamtal för att presentera nuläget och bakgrunden till dagens tema - hur kan vi genom förbättrat ledarskap och projektkultur bidra till att minska antalet byggskador och slöseri? Under eftermiddagen varvas panelsamtal med workshops, där samtliga deltagare  i mindre grupper får ge sin syn på hur vi kan gå vidare - utifrån sina egna erfarenheter, kunskaper och roller inom byggprojekten.

Observera att programmet är preliminärt

 

Gemensam inledning och panelsamtal

13:00 - 13:30 · Carina Bohm, vd CMB, Daniel Andersson, projektledare Boverket och Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Varför pratar vi om ledarskap och projektkultur när syftet är att minska byggskador och slöseri?

Workshop I

13:30 - 14:30 · Samtliga deltagare

Hur gör vi för att skapa bättre kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed även ett bättre slutresultat?

Återsamling och inspiration

14:30 - 14:45

Workshop II

14:45 - 15:45 · Samtliga deltagare

Vilka möjligheter och hinder ser du i din roll när det kommer till att påverka projektkulturen i en positiv riktning?

Reflektioner och avslutning

15:45 - 16:00 · CMB, Boverket och IQ Samhällsbyggnad