Strategidagen 2021

Bristande engagemang och motivation i svenska byggprojekt leder till omfattande fel, brister och skador i byggandet. Kostnaden för detta är 100 miljarder kronor per år.

Nu behöver vi dina erfarenheter, kunskaper och perspektiv för att på bästa sätt kunna hjälpa till att driva denna fråga vidare!

Under eftermiddagen varvas panelsamtal med workshops, där samtliga deltagare  i mindre grupper får ge sin syn på hur vi kan gå vidare - utifrån sina egna erfarenheter, kunskaper och roller inom byggprojekten.

 

Gemensam inledning och panelsamtal

13:00 - 13:25 · Carina Bohm, vd CMB, Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad , och Daniel Andersson, projektledare Boverket

Varför pratar vi om just ledarskap och projektkultur när syftet är att minska byggskador och slöseri?

I början av december 2020 fick CMB tillsammans med Boverket och IQ Samhällsbyggnad ta emot pris för "Årets Branschsamarbete". Samarbetet resulterade i en webbinarieserie om hur vi med fokus på ledarskap ska kunna vända trenden med omfattande byggskador och slöseri inom samhällsbyggnad.

Under den inledande delen av Strategidagen får vi en bild av nuläget som en grund att stå på inför de följande gruppdiskussionerna. Det är nämligen dags att vi nu, tillsammans med er deltagare, fokuserar på HUR vi ska agera för att förbättra ledarskap och projektkultur inom svenska byggprojekt!

Programledare: Kristin Östling, kommunikationsansvarig CMB, och Henrik Mortensen, ordförande i CMB:s kommunikationsgrupp.

I panelen: Carina Bohm, vd CMB, Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, och Daniel Andersson, projektledare Boverket.

Workshop I

13:25 - 14:30 · Samtliga deltagare

Hur gör vi för att skapa bättre kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed även ett bättre slutresultat?

Samtliga deltagare delas upp i grupper för att diskutera ett antal gemensamma frågor. Reflektioner, synpunkter och förslag samlar deltagarna i gruppens gemensamma arbetsyta i verktyget Mural.

Observera att alla länkar som behövs under Strategidagen – dvs en Zoom-länk för att ansluta till webbinariet, samt länkar till gruppernas arbetsytor i Mural, skickas ut några dagar före eventet.

Specialpodd med Amanda Eklund

14:30 - 14:45 · Amanda Eklund, grundare av podcasten Samhällsbyggnadskvinnor, intervjuar Alf Brycke

Amanda Eklund, grundare till podcasten Samhällsbyggnadskvinnor, presenterar ett specialavsnitt för Strategidagens deltagare!

Till vardags arbetar Amanda som arbetsledare på Serneke, men hon har också sedan våren 2019 hunnit intervjua  ett drygt trettiotal personer för att sätta fokus på  frågor som jämställdhet, mångfald och normer inom byggbranschen.

Under Strategidagen presenterar Amanda ett specialavsnitt där dagens gäst är Alf Brycke, Giron Konsult AB, som har mer än 30 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen.

 

Workshop II

14:45 - 15:45 · Samtliga deltagare

Utifrån ett fiktivt byggprojekt sätter grupperna förutsättningar för en sund projektkultur som genererar motivation och engagemang för projektet för alla involverade.

Samtliga deltagare delas upp i grupper för att diskutera vardera en fördjupningsfråga baserad på ett något av värdeorden Respekt, Samhörighet, Omsorg, Helhet och Arbetsglädje.

Observera att alla länkar som behövs under Strategidagen – dvs en Zoom-länk för att ansluta till webbinariet, samt länkar till gruppernas arbetsytor i Mural, skickas ut några dagar före eventet.

Reflektioner och avslutning

15:45 - 16:00 · Carina Bohm, vd CMB, Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad , och Daniel Andersson, projektledare Boverket

Tillsammans med panelen reflekterar vi över inkomna förslag och synpunkter från dagens gruppdiskussioner. Och inte minst – sätter fokus på framtiden!

 

 

I panelen: Carina Bohm, vd CMB, Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, och Daniel Andersson, projektledare Boverket.