Reflektioner och avslutning

Publicerad

 

 

I panelen: Carina Bohm, vd CMB, Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, och Daniel Andersson, projektledare Boverket.

Workshop II

Publicerad

Samtliga deltagare delas upp i grupper för att diskutera vardera en fördjupningsfråga baserad på ett något av värdeorden Respekt, Samhörighet, Omsorg, Helhet och Arbetsglädje.

Observera att alla länkar som behövs under Strategidagen – dvs en Zoom-länk för att ansluta till webbinariet, samt länkar till gruppernas arbetsytor i Mural, skickas ut några dagar före eventet.

Specialpodd med Amanda Eklund

Publicerad

Till vardags arbetar Amanda som arbetsledare på Serneke, men hon har också sedan våren 2019 hunnit intervjua  ett drygt trettiotal personer för att sätta fokus på  frågor som jämställdhet, mångfald och normer inom byggbranschen.

Under Strategidagen presenterar Amanda ett specialavsnitt där dagens gäst är Alf Brycke, Giron Konsult AB, som har mer än 30 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen.

 

Workshop I

Publicerad

Samtliga deltagare delas upp i grupper för att diskutera ett antal gemensamma frågor. Reflektioner, synpunkter och förslag samlar deltagarna i gruppens gemensamma arbetsyta i verktyget Mural.

Observera att alla länkar som behövs under Strategidagen – dvs en Zoom-länk för att ansluta till webbinariet, samt länkar till gruppernas arbetsytor i Mural, skickas ut några dagar före eventet.

Gemensam inledning och panelsamtal

Publicerad

I början av december 2020 fick CMB tillsammans med Boverket och IQ Samhällsbyggnad ta emot pris för "Årets Branschsamarbete". Samarbetet resulterade i en webbinarieserie om hur vi med fokus på ledarskap ska kunna vända trenden med omfattande byggskador och slöseri inom samhällsbyggnad.

Under den inledande delen av Strategidagen får vi en bild av nuläget som en grund att stå på inför de följande gruppdiskussionerna. Det är nämligen dags att vi nu, tillsammans med er deltagare, fokuserar på HUR vi ska agera för att förbättra ledarskap och projektkultur inom svenska byggprojekt!

Programledare: Kristin Östling, kommunikationsansvarig CMB, och Henrik Mortensen, ordförande i CMB:s kommunikationsgrupp.

I panelen: Carina Bohm, vd CMB, Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, och Daniel Andersson, projektledare Boverket.