Artificiell Intelligens som verktyg i bostadsutveckling

Publicerad

-  Vi bestämde att vi inte bara ville följa med i utvecklingen utan att vi skulle vara drivande för att skapa kundnytta på riktigt. I framtiden ser vi att AI är basen för hus som själva håller reda på sitt underhåll – ungefär som bilar redan i dag håller koll på att bromsskivorna inte är slitna eller att det är dags för service.

AI som samhällsbyggare – påverkan på individ, ledarskap och processer

Publicerad

Avslutning

Publicerad

Möjligheter och hot för samhällsbyggare

Publicerad

AI och det digitala generationsskiftet

Publicerad

Utmaningen att hantera alla dessa frågor sker i samband med ett generationsskifte. Den unga generationen gör frammarsch på arbetsmarknaden.

– Det innebär att snart kommer en stor del av dina anställda, kunder och leverantörer vara personer som växt upp med en mobil i handen. Hur ska ni hantera detta och vad motiverar den nya unga generationen?

Vad är AI egentligen?

Publicerad

Paus

Publicerad

Prisceremoni Guldhuset

Publicerad

4 ledarstilar som skapar tillväxt

Publicerad

- Tidigare studier har utgått från att företag, individer och företagets omvärld bör ha vissa egenskaper för att åstadkomma tillväxt. Min forskning visar att förutsättningarna för tillväxt snarare är något som företagsledare utvecklar  och att det finns olika varianter för hur man gör som alla kan vara framgångsrika.

Introduktion till dagen

Publicerad