Genomförda aktiviteter

Här hittar du en förteckning över CMB:s redan genomförda aktiviteter.


jan 23 2024

Hur är vi ledare i det digitala samhällsbyggandet?

2024-01-23

Hur kan vi som ledare skapa en positiv framtid i det digitala samhällsbyggandet?

På cmb:s ledarskapsdag den 26 maj 2023 pratade vi om precis den frågan. Dan Engström tar detta resonemang vidare tillsammans med sina kollegor på Plan B och med dig som deltar. Efter en nyfikenhetsväckande lunch om de stora samhällstrenderna har vi en stunds gemensamt praktiskt arbete under ett unikt koncept vi kallar 'Knytkalas'.

Information & anmälan

dec 06 2023

Vinnarseminariet 2023 - min resa till Guldhuset!

Prakademi ⋅ 2023-12-06

Lyssna till årets vinnare av Guldhuset, priset för unga ledare inom samhällsbyggnadssektorn - Julia Engberg, studiochef på Liljewall arkitekter i Göteborg. Hur blir man en prisvinnande ledare? Julia berättar om sin resa till Guldhuset och beskriver sin ledarskapsfilosofi under denna sista prakademiska timme för året!

Information & anmälan

dec 06 2023

Upptäck framtidens möjligheter i samhällsbyggnadssektorn

Konferens ⋅ 2023-12-06

I en tid där världen kan verka tung och komplex, är det avgörande att utveckla vår förmåga att se möjligheter och nya horisonter. Därför bjuder vi in dig till en spännande eftermiddag tillsammans i Stockholm den 6 december fylld med insikt, inspiration och möjligheter.

Information & anmälan

nov 30 2023

Sådana är framtidens cirkulära affärsmodeller!

cmb frukost ⋅ 2023-11-30

I ett cmb-finansierat forskningsprojekt har Martine Buser identifierat föregångare i fastighets- och byggföretag som ligger lång fram med att utveckla nya affärsmodeller. För det behövs, för att möta de stora klimat- och hållbarhetsutmaningar vi har framför oss.

Information & anmälan

nov 23 2023

Salong Krångel – om essentiella relationer

Konferens ⋅ 2023-11-23

avdelningen för essentiella relationer ingår du i en yr-grypp som tar beslut om hur vi kan hacka de givna förutsättningarna. Här hjälps vi åt att hålla oordning på frågorna om vem som får ta ton i ekosystemet. Vi kräver full subjektivitet! Tillsammans tar vi oss ner i de mörkaste arkiven och lyfter fram de bortglömda sambanden och de vingklippta medspelarna. Välkomna till Salong Krångel 2023!

Information & anmälan

nov 21 2023

Vart springer man om man är längst fram? En lunch om förebildlighet.

cmb lunch ⋅ 2023-11-21

Hur tar man sig långt fram i det utmanande men nödvändiga hållbarhetsarbetet – så långt fram att många börjar referera till en som den att ta rygg på? Och hur håller man sig kvar där? På denna cmb lunch berättar vårt partnerföretag Vasakronan om hur man organiserat sitt hållbarhetsarbete och vilket ledarskap som krävs för att orka vara kvar där framme. Lyssna Magnus Tengberg, chef för stads- och fastighetsutveckling som tar oss igenom resan man gjort.

 

Information & anmälan

nov 09 2023

Kan vi tävla fram den gröna omställningen?

cmb frukost ⋅ 2023-11-09

Hur kan man använda tävlingar som verktyg i strategisk utveckling - för att skapa nödvändiga gröna affärsmodeller som leder till konkreta cirkulära designförslag? I en cmb-finansierad forskningsstudie har  Magnus Rönn och Christian Koch undersökt hur markanvisningstävlingen kan vara ett verktyg för det hållbara samhällsbyggandet.

Information & anmälan

nov 08 2023

Att göra komplexiteten greppbar!

Prakademi ⋅ 2023-11-08

Som om det inte var nog med klimatutmaningen och "digitaliseringsresan" så har vi det senaste året sett krig i Europa, AI som både kan göra oss stor nytta och utgöra ett hot mot vår existens. Hur bygger man en resilient organisation för att  att hantera allt detta och kanske lite till - och samtidigt kunna leverera god stadsbyggnad, hus med nollutsläpp och som människor ska trivas i? Pia Andersson, universitetslektor i psykologi vid Jönköpings högskola, pratar om organiseringens byggställningar och behovet av reflexiv praktik i polykrisens tid.

Information & anmälan

okt 18 2023

Hur blir en offentlig organisation innovativ?

Prakademi ⋅ 2023-10-18

Är offentliga organisationer som kommuner och regioner strukturerade för innovativt arbete? Chelsey Jo Huisman, forskare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och Skogsforsk,  har följeforskat Innovationsplattform Kiruna och delar under denna prakademiska timme med sig av sina erfarenheter av innovationsarbete i kommuner och pekar på krockar mellan innovativt beteende och dåligt anpassade strukturer i offentliga organisationer. Seminariet är ett samarrangemang med Urban Futures.

Information & anmälan

okt 12 2023

Guldhuskvällen 2023

2023-10-12

Den 12 oktober är dagen då de unga ledarna – nuvarande och blivande – inom samhällsbyggnad får stå i rampljuset! Under en fullspäckad kväll delar vi ut ledarskapspriset Guldhuset 2023 och passar samtidigt på att lyfta fram de mest lovande studenterna inom Construction Management som får ta emot Cmb Master Thesis Award för bästa examensarbete.Men det är inte allt. Denna magiska kväll firar vi även att cmb fyller 25 år!

Information & anmälan

okt 05 2023

Varför flyttar hyresgäster vid renovering?

cmb frukost ⋅ 2023-10-05

Handlar det bara om hyra när människor flyttar i samband med renovering? Under detta frukostseminarium presenteras resultat från en cmb-finansierad studie av 42 renoveringsprojekt som pågått inom allmännyttan i Göteborg 2018–2021. Resultat från studien kan användas av fastighetsägare vid planering och kommunikation med hyresgäster inför renoveringsprocesser.

Information & anmälan

okt 04 2023

15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Prakademi ⋅ 2023-10-04

Hur kan kommuner och regioner kan arbeta för att säkerställa lärande - och värna offentliga värden - i piloter och andra innovationsprojekt? Med avstamp i forskningen om organisatoriskt lärande och uppskalning diskuterar Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren lärdomar från sin sina studier av innovationsprocesser inom hållbart samhällsbyggande och smart mobilitet.Presentationen tar avstamp i rapporten "15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Information & anmälan

sep 20 2023

Synlig och dold energifattigdom i Sverige

Prakademi ⋅ 2023-09-20

Höga uppvärmningskostnader riskerar begränsa andra nödvändiga utgifter och syns och mäts därför ofta. Men ser vi de hushåll som inte har råd med tillräcklig uppvärmning av sina bostäder, och som följd har låga uppvärmningskostnader och kalla hem? Vad är tillräcklig uppvärmning? Dessa frågor har Jenny von Platten ställt och försökt besvara i sina studier av synlig och dold energifattigdom i Sverige - som hon delar med av under denna prakademiska timme! Jenny är forskare vid The International Institute for Industrial Environmental Economics, Lunds universitet.

Information & anmälan

sep 19 2023

Hisingsbron - lärdomar kring ledarskap och organisation

cmb lunch ⋅ 2023-09-19

Målsättningarna med Hisingsbron var många: Genomföra en unik tekniskt avancerad anläggning, skapa en kapacitetsstark och robust förbindelse över älven, etablera ett nytt landmärke för staden och ge förutsättningar för ett sprudlade stadsliv. Representanter från projektet som byggde Hisingsbron berättar om hur de formade projektet utifrån de uppsatta målen, och hur de arbetade med organisationen och ledarskapet för att skapa ett starkt team som skulle leverera den stora bredden av förväntningar kring Hisingsbron.

Information & anmälan

sep 07 2023

cmb fokus: Hur utvecklar vi bygglogistiken för det hållbara byggandet?

cmb fokus ⋅ 2023-09-07

Klimatet är en ödesfråga för vår tid och något som präglar byggbranschen på en rad olika sätt. Hur kan vi, med hjälp av en utvecklad bygglogistik stötta både lokala och nationella hållbarhetsmål? Vilka organisatoriska strukturer och vilket ledarskap krävs för att skapa en klimatneutral bygglogistik? Hur kommer elektrifiering, återbruk och digitalisering in som stödjande faktorer eller riktningsgivare? Under detta cmb fokus söker vi tillsammans efter spets och bredd och skapar ett medskick till branschen. 

Information & anmälan

aug 31 2023

Hållbart co-workingbeteende - perspektiv från brukare

cmb frukost ⋅ 2023-08-31

För att kunna uppnå en hållbar coworking-miljö behöver både fastighetsägarna och medlemmarna hjälpas åt med hållbarhetsarbetet. I det cmb-finansierade forskningsprojektet som presenteras av Chalmersforskarna Daniel Magnusson, Hendry Raharjo och Petra Bosch-Sijtsema har syftet varit att få mer förståelse för medlemmarnas perspektiv genom att utforska deras hållbara beteende.

Information & anmälan

aug 23 2023

Mänskliga förstudier - att planera med utgångspunkt i beteenden

Prakademi ⋅ 2023-08-23

ojektkommunikatör och p

Information & anmälan

jun 20 2023

Dialog i tidiga skeden: ökad affärsnytta och möjligheter till utvecklat lärande?

cmb lunch ⋅ 2023-06-20

Kan dialog i tidiga skeden hjälpa oss att utveckla både affärsnytta och ett gemensamt lärande? På denna lunch resonerar vi kring hur strukturerade samtal och ett öppet förhållningssätt kan skapa en mer kreativ idéutveckling och utvecklade affärsmodeller.

Information & anmälan

jun 07 2023

Göteborgs utvidgade innerstad – baserat på en historisk stadsplaneanalys

Prakademi ⋅ 2023-06-07

Lukas Memborn arbetar som arkitekt för Göteborgs stad och berättar om sitt förlag på hur Göteborg kan byggas under kommande 100 år, inom enbart ca 20 minuters cykelavstånd ifrån stadskärnan. Genom en analys av stadens historiska stadsplaner under 300 år före bilismen, ihop med nutida forskning, har ett uråldrigt men bortglömt stadsbyggnadshantverk återupptäckts som visar relevanta och effektiva lösningar även för många städers framtida utveckling.

Information & anmälan

jun 02 2023

Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter

cmb frukost ⋅ 2023-06-02

Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.  Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt.

Information & anmälan

maj 26 2023

Välkommen till Ledarskapsdagen 2023

Konferens, Ledarskapsdagen ⋅ 2023-05-26

På Ledarskapsdagen den 26 maj fokuserar vi på vikten av ett ledarskap som inger hopp, mod och drivkraft att förändra i en turbulent och osäker tid.

Information & anmälan

maj 24 2023

Från forskning till tillämpning – hållbarhet ur ett brandskyddsperspektiv

Prakademi ⋅ 2023-05-24

På denna lunch berättar Axel Mossberg och Cecilia Wetterqvist – forskningschef respektive hållbarhetsansvarig Bengt Dahlgren Brand&Risk - om hur de får största möjliga effekt av sina forsknings- och utvecklingsprojekt och ger några praktiska nedslag i hur brandskydd kan beaktas utifrån en hållbarhetsaspekt. Det berör frågor om återbruk, men också vikten av att beakta vissa parametrar i tidigt skede i sina byggprojekt för att möjliggöra att utformningar som väljs utifrån ett hållbarhetsperspektiv får det genomslag man önskar.

Information & anmälan

maj 16 2023

Allas rätt till bostad - samtal mellan forskning, politik och näringsliv

cmb lunch ⋅ 2023-05-16

Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är så central för vår välfärd att vi ser den som en mänsklig rättighet. Bostadsfrågan skär in i flera olika politikområden och kan diskuteras från vitt skilda utgångspunkter. Var – och hur – vi bor påverkar i hög grad vårt handlingsutrymme och våra framtidsutsikter. De ojämlika förutsättningarna på bostadsmarknaden är en av de tydligaste klassmarkörerna i dagens Sverige.

Information & anmälan

maj 05 2023

Ledarskap med omtanke – en god investering!

cmb frukost ⋅ 2023-05-05

Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och fokus på integration är en mycket viktig fråga i detta sammanhang. Vad behöver ledare i vår bransch i form av nya kunskaper och attityder? Gabriela Jones, psykolog och specialist inom organisation och ledarskap, berättar om hur du kan tänka och agera för att lyckas behålla dagens medarbetare och attrahera framtidens. 

Information & anmälan

apr 26 2023

Samhällsbyggandets affärsmässiga paradigmskifte

Prakademi ⋅ 2023-04-26

Dan Engström är affärsområdesansvarig Innovation på digitaliseringskonsulten Plan B och adjungerad professor i Bygglogistik med inriktning på digitaliserat byggande vid Linköpings universitet. Utifrån en omvärldsspaning om det affärsmässiga paradigmskifte som samhällsbyggandet står i början av, diskuterar vi en möjlig väg framåt där vi får till en nödvändig skärningspunkt mellan omställning, affärsutveckling och digitalisering.

Information & anmälan

apr 18 2023

Agilt + strukturerat = sant!

cmb lunch ⋅ 2023-04-18

Går det att kombinera agila arbetssätt – som fokuserar på enkelhet och framfart –  med strukturerade arbetssätt – som fokuserar på spårbarhet och dokumentation? ”Fråga-svar” metodiken har kommit att bli ett vanligt inslag inom svensk byggindustri som just ett sätt att förena det agila med det strukturerade. Kombinerad med visuell planering och ett systematiskt flödestänk kan metodiken ge avsevärda tids- och kostnadsbesparingar.

Information & anmälan

apr 12 2023

Hur främja framsyn inom byggande? En studie av Göteborgs jubileumsprojekt

Prakademi ⋅ 2023-04-12

Hur pratar och på andra sätt uttrycker sig arkitekter och andra stadsbyggare om framtiden? I ett cmb-finansierat forskningsprojekt har forskaren Karl Palmås tagit arbetet med jubileumsstaden 2023 som referenspunkt för undersöka ”state of the art” i framsyn vid konceptualiserings- och planeringsstadier for stora byggprojekt.  Kan man samskapa nya metodiker för framsyn for arkitekt- och planerar-professionerna, och byggsektorn i stort? Projektet är ett samarbete med flera av våra partners och samfinansieras med LBF forskningsstiftelse och Konstnärsnämnden.

Information & anmälan

mar 23 2023

cmb fokus: Vad är bra klimatledarskap?

cmb fokus ⋅ 2023-03-23

Dagens ledare har all nödvändig information om den akuta klimatsituation vi befinner oss i – men hur använder vi kunskapen för att få till förändring? Eftermiddagen den 23 mars bjuder cmb tillsammans med Byggföretagen in till en diskussion om klimatledarskap där vi sätter ljuset på hur vi kommer vidare, till handling. Vilka är de speciella förutsättningarna för att leda en nödvändig förändring? Är det skillnad på ”vanligt” ledarskap och det som krävs för att klara klimatomställningen?

Information & anmälan

mar 22 2023

Minskar hållbar renovering onödiga utflyttningar?

Prakademi ⋅ 2023-03-22

Den praktiknära forskarskolan ASSURE (Adaptation of urban space through sustainable regeneration), finansierad av Formas och som cmb är en del av, samlar åtta doktorandprojekt för att undersöka en mängd olika utmaningar kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden. Under denna prakademiska timme presenterar forskarskolans ledning hur arbetet med att djupdyka i frågor som hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk, hur vi undviker att renovering leder onödiga utflyttningar samt hur man kan värna och bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar kommer att se ut.

Information & anmälan

mar 21 2023

EU-taxonomin – vad är det och vad innebär det?

cmb lunch ⋅ 2023-03-21

Adrian Fintling från Deloitte går igenom vad EU-taxonomin är, vad det innebär i praktiken, och vad det förväntas få för effekter för företag och dess leverantörer framgent.

Information & anmälan

mar 08 2023

Äldrevänlig planering och framtidens demografi

Prakademi ⋅ 2023-03-08

En allt större andel befolkningen utgörs av ”äldre”.  Den demografiska utveckling är en omfattande samhällsutmaning som ställer nya krav på hur vi ser på äldre, åldrande och utveckling av välfärdssamhället. Inom stadsplaneringen har det saknats både kunskap och intresse av att hantera äldreperspektiv(en) på olika nivåer, men kanske är en förändring på gång? Vad innebär en stadsplanering med äldreperspektiv och hur kan vi utveckla verktyg och processer för att städer och samhällen som bidrar till livskvalitet för alla åldrar, inklusive äldre? 

Information & anmälan

mar 03 2023

Forskarnas tips för att nå effektivitets- och miljömål: Fokusera på transporterna TILL byggplatsen!

cmb frukost ⋅ 2023-03-03

Bygglogistiktjänster som fokuserar på materialhantering PÅ byggplatsen har fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren. På detta frukostseminarium presenterar Chalmersforskarna Victor Eriksson och Kajsa Hulthén resultaten från det cmb-finansierade projekt där de studerat transporterna TILL byggplatsen. Bland annat ställer de frågan ”hur kan vi utveckla logistiken i framtiden?”.

Information & anmälan

feb 22 2023

Spara pengar på parkering: principer och modeller för mobilitetsplanering

Prakademi ⋅ 2023-02-22

Fastighetsägarna har insett att parkering är en förlustaffär. Konsumenter kan tänka sig att köpa eller hyra en bostad, även utan parkering i närhet av huset. Från kommunalt håll ifrågasätts alltmer p-normer både från tjänstemannahåll och politiken. Samtidigt är bilen en viktig del av mångas tillgänglighet, men det behövs nya modeller i tidiga skeden för att dela och samnyttja parkering samt nyttja mobilitetslösningar som inte leder till resursslöseri. I detta seminarium delar Adetoun Ayoade och Paul Göransson från Urbanivation samt Fredrik Hansson från Okidoki Arkitekter med sig av modeller och principer från innovationsprojektet ”One-stop-shop” för mobilitetsplanering där parkering i nyproduktion inte behöver bli en förlustaffär.

Information & anmälan

feb 21 2023

Vem utvecklar egentligen PBL?

cmb lunch ⋅ 2023-02-21

Är det i riksdagen via lagändringar eller är det förändringar i rättspraxis, beslutade av domstolar, som idag utvecklar plan- och bygglagen? Efter att den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft 2011 har över 100 lagrum ändrats.  Ändringstakten har även varit stor avseende frågor kopplade till miljöbalken och EU-rätt. Under det senaste året har lagändringsförslag bland annat gällande strandskydd stoppats i riksdagen. 

Information & anmälan

feb 08 2023

Att hitta talangerna - en fråga om inkludering

Prakademi ⋅ 2023-02-08

Amir Nazari på AFRY berättar om sitt prisade arbete med inkludering av nyanlända och hur det bidrar till en större mångfald i både bolaget och samhällsbyggnadsbranschen i stort. Amir prisades  under hösten som en eldsjäl inom jämställdhet, inkludering och mångfald, för för sitt arbete med bolagets Immigrated Competence Programme, som lett till att mer än 780 utlandsfödda medarbetare börjat på AFRY.

Information & anmälan

jan 25 2023

Bygga bort utsatthet? En kunskapsöversikt.

Prakademi ⋅ 2023-01-25

Chalmersforskarna Joanna Gregorowicz-Kipszak och Jan Bröchner, har på uppdrag av AB Framtiden, moderbolaget för den Göteborgska allmännyttan, samlat befintlig kunskap om hur problemförorter kan göras attraktiva att bo i för en bredare kundgrupp - för att höja områdenas socioekonomiska status. Lär dig om de sju principer, tänkta som beslutsunderlag för åtgärder i koncernens utvecklingsområden, som forskarna arbetat fram!

Information & anmälan

jan 11 2023

Forskningslitteracitet - att förstå hur vetenskaplig kunskap kan göra skillnad i praktiken

Prakademi ⋅ 2023-01-11

Josefina Syssner, professor i kulturgeografi och prefekt på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet utvecklar en krönika från Dagens Arena från 2022 på temat "Historiskt viktig uppgift för akademin" - och kretsar kring människans förmåga att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap. Hur förstår vi forskningens villkor och former, hur förstår vi olika metoder och kunskapsmål i relation till varandra. Hur kommer forskningsresultat till, och hur de kan tolkas och användas i olika sammanhang?

Information & anmälan

dec 14 2022

Vilka ”lärande ekosystem” finns för att skapa hållbara städer?

Prakademi ⋅ 2022-12-14

Räcker det att lära av misstag och hoppas att goda exempel sprider sig, eller behövs hårdare lagstiftning och regleringar för att uppnå hållbara samhällen? Lyssna till forskaren Jonathan Metzger vid Kungliga Tekniska Högskolan prata om ett internationellt projekt som syftar till att förstå om det är mer kunskap – eller mer action – som krävs för att vi skall kunna bygga hållbara städer och samhällen.

Information & anmälan

dec 02 2022

Byggherredriven innovation - en guide till förbättrad innovationsförmåga

cmb frukost ⋅ 2022-12-02

Byggherrar och fastighetsutvecklare har en central roll i att öka innovationsförmågan inom bygg- och fastighetssektorn eftersom de formar incitamenten för andra aktörer att investera i kunskapsutveckling och innovation. Sektorn står inför ökande hållbarhetskrav i kombination med leveranskrav på stora volymer av nybyggnation och renovering till rimliga prisnivåer. Detta har ökat medvetenheten om vikten av god innovationsförmåga, liksom förmågan att möta de utmaningar som en projektorienterad organisation innebär. 

Information & anmälan

nov 30 2022

cmb fokus – sund och lönsam projektkultur

cmb fokus ⋅ 2022-11-30

Fel, brister och skador i byggbranschen ska inte längre få kosta samhället 111 miljarder kronor per år. Det är såväl cmb:s partner som en rad andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn överens om. Därför fortsätter vår gemensamma kraftsamling på projektkultur för att få alla aktörer i byggprocessen att ta ansvar för helheten och slutresultatet.

Information & anmälan

nov 17 2022

Väck idéer och sök finansiering - i Göteborg

Idémöte ⋅ 2022-11-17

Har du en projektidé och söker finansiering? Letar du personer som kan ingå i din projektgrupp? Har din organisation frågeställningar som ni vill lösa? Här får du information om finansiering och har möjlighet att knyta viktiga kontakter!

Information & anmälan

nov 16 2022

Timber on top! Om konsten att bygga på det redan byggda

Prakademi ⋅ 2022-11-16

År 2045 ska Sveriges kommuner ha uppnått klimatneutralitet. Här står sig påbyggnader baserat på förnybar biomassa som en unik företeelse, där man gör flera klimatpositiva åtgärder samtidigt. Genom att bygga på det redan byggda kan trä på ett påtagligt sätt bidra till samhällsnytta, minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet.  Vid detta seminarium berättar Tomas Alsmarker, Innovations- och forskningschef vid Svenskt Trä om nya rön inom träbyggnad!

Information & anmälan

nov 15 2022

Förskolan Hoppet sätter riktningen mot framtiden

cmb lunch ⋅ 2022-11-15

Hur kan något så vanligt i en växande stad som en ny förskola bli det som alla pratar om? Angélica Karlsson från vår partner  Lokalförvaltningen i Göteborg berättar om Hoppet, ett pilotprojekt präglat av nytänkande och innovativitet som lett till staden skapat en publik byggnad som nu blir riktmärke för hur Göteborg kommer att jobba med samhällsbyggnader i framtiden. Dessutom får vi höra från Mareld landskap, som i samma anda gestaltat den kringgärdande förskolegården.

Information & anmälan

nov 11 2022

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - lärdomar från fyra samverkansprojekt

cmb frukost ⋅ 2022-11-11

Det senaste decenniets våg av sjukhusinvesteringar i Sverige ställer höga krav på kunskapsintegration från många olika aktörer i projekt och för kunskapsuppbyggnad över tid. Chalmers, KTH, Uppsala Universitet och NCC har därför samarbetat i en studie som påvisar hur byggprocessen i sjukhusprojekt kan effektiviseras utifrån förbättrad kunskapsintegration.

Information & anmälan

nov 02 2022

Många nyttor i en och samma insats - om jämställdhet som riktning för stadsutveckling

Prakademi ⋅ 2022-11-02

"Planera en stad för tjejer och den fungerar för alla" - efter den devisen drevs pilotprojektet #urbangirlsmovement i Botkyrka, där tjejer bjöds in att delta i stadsplaneringen för Fittja torg. Projektet var en del i ett Sida- och Vinnovafinansierat initiativ med syfte att hitta metoder som bidrar till ökad jämlikhet och inkludering i stadsutvecklingsprocesser. Metoden "HerCity" har idag användare i 350 städer i 100 länder.  Caroline Wrangsten, samhällsnalaytiker och urbangeograf på Sweco berättar om Her City och hur arbetet varit ett nära samarbete mellan forskning och praktik.Länk till Zoom: https://chalmers.zoom.us/j/65402497743

Information & anmälan

okt 27 2022

Idag: Guldhusgalan 2022

Konferens ⋅ 2022-10-27

Välkommen till en sprakande guldkväll på Världskulturmuséet i Göteborg för utdelningen av CMBs ledarskapsutmärkelse Guldhuset. En kväll där det goda ledarskapet står i strålkastarljuset och vi utser årets främsta unga ledare inom samhällsbyggnadssektorn.

Information & anmälan

okt 20 2022

IDÉSEMINARIUM: Gateway Säve år 2040

Konferens ⋅ 2022-10-20

Följ med in i en framtid bortom dagens utmaningar med klimathot, pandemi, energikris och krig. Tag plats intill de unga traineerna från Framtidens Samhällsbyggare och låt dem guida dig in i fyra olika framtidsscenarier för Göteborg och Gateway Säve.

Information & anmälan

okt 19 2022

Energigemenskaper - en lösning för klimatpositiva stadsdelar?

Prakademi ⋅ 2022-10-19

För att nå klimatmålen behöver vi öka innovationstakten - och nyckeln till det är samskapande. I Ljusekulla utanför Helsingborg har Skanska tagit ett helhetsgrepp och simulerat hur innovativa lösningar kan säkra framtidens energiförsörjning som är både ekonomiskt hållbar och framtidssäkrad.  Vision har varit att utveckla samhället i en klimatpositiv riktning och Ljusekulla är ett projekt där Skanska vill bidra med nya idéer om hur ett sådant samhälle kan se ut.  Lyssnar på Åsa Togerö, senior green development manager på Skanska.

Information & anmälan

okt 18 2022

Forskande arkitektföretag – om länken mellan teori och praktik

cmb lunch ⋅ 2022-10-18

Forskning och utveckling blir allt viktigare i en tid där utmaningarna är många, komplexitetsgraden hög och behovet av utvecklad förståelse stor. Under denna CMB frukost lyssnar vi till två arkitektkontor som driver ett aktivt arbete med kunskapsutveckling genom egna forskningsstiftelser: Liljewall (LBF forskningsstiftelse) och White arkitekter (ARQ). Diskussionen leds av CMBs Joakim Forsemalm och kommenteras av en av våra vetenskapliga ledare från Chalmers, Mattias Roupé

Information & anmälan

okt 07 2022

To lean or not to lean?

cmb frukost ⋅ 2022-10-07

Vilken är statusen för kunskap och implementering av lean construction i den svenska byggsektorn? För att svara på denna fråga har ett forskningsprojekt finansierat av CMB kombinerat en preliminär litteraturstudie med en branschövergripande enkätundersökning – där mer än 480 företag (både branschledare och SMEs) svarade. Resultaten visar att nästan 65% av företagen trots år av spridning av lean construction i Sverige inte visste vad lean construction är. Lyssna till Dimosthenis Kifokeris och Christian Koch berätta om de olika varianter av lean som aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen sätter samman för att skapa ett mer effektivt samhällsbyggande.

Information & anmälan

okt 05 2022

Från kunskap till handling – om nya Arkitekturinstitutet

Prakademi ⋅ 2022-10-05

Det nystartade Arkitekturinstitutet är ett forskningsinstitut som bedriver industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur. Företagets organisation och kompetens är riggad för att maximera transparens och minimera oh-kostnader, eller som de själva uttrycker det, mer forskning och utveckling, närmare verkligheten. Arkitekturinstitutet är startat av de två arkitektkontoren Warm in the Winter och Theory Into Practice för att möjliggöra en starkare praktiknära arkitekturforskning som bidrar till byggbranchens nödvändiga omställning. Lyssna till av grundarna, Björn Ekelund.

Information & anmälan

sep 20 2022

Backaplan - att leda vägen mot ny innerstad

cmb lunch ⋅ 2022-09-20

Från verksamhets- och handelsområde starkt präglad av bilism till en tät och grön blandstad – hur leder man en sådan process? Camilla Lindholm, Fastighetskontoret, och Johan Lundin, White, berättar om processen för en helt ny del av Göteborg.

Information & anmälan

sep 07 2022

Arkitektur och etik – om rivningar som uppsåtlig ohållbar samhällsbyggnad

Prakademi ⋅ 2022-09-07

Vad kan eller skall vi egentligen kräva av varandra och oss själva i arbetet med hållbar stads- och fastighetsutveckling? Lyssna på Peter Ullstad, arkitekt och VD på Codesign i Stockholm som nyligen skrivit ett upprop om hur arkitekter, om de ska leva upp till de etiska regler som finns om att verka för ett hållbart samhällsbyggande, måste sluta att utföra eller granska rivningshandlingar.

Information & anmälan

sep 02 2022

Beslutsstöd för knäckfrågor

cmb frukost ⋅ 2022-09-02

Vid det här frukostseminariet presenteras en modell för samhällsbyggnadssektorns knäckfrågor. Med modellen vill forskarna visa att “knäckfrågor” samlar en mångfald av problem och situationer som i grunden har olika karaktär. Modellen öppnar upp för diskussion och reflektion kring vad unika situationer handlar om. Samtidigt väcker den frågor om hur väl sektorn är rustad för att hantera den mångfald av situationer som den moderna samhällsutvecklingen medför.

Information & anmälan

jun 21 2022

Tävlingen som verktyg för strategisk utveckling

cmb lunch ⋅ 2022-06-21

Vad är markanvisningstävling för något och vilka roller och nyckelaktörer uppträder i tävlingsprocesserna? Hur kan tävlande i arkitektur och byggande bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle? Det är frågor som vi reder ut vid CMB:s Bygglunch i juni.

Information & anmälan

jun 15 2022

Utveckling av utsatta områden med hjälp av NBS-organisationer

Prakademi ⋅ 2022-06-15

Natur-baserade lösningar (NBS) har blivit allt vanligare för att hantera samhälleliga utmaningar och utveckla platser. Hur arbetar företag och organisationer med NBS? Och hur kan NBS-organisationer bidra till utveckling av socio-ekonomiskt svaga områden? Detta pratar Emma Björner, forskare vid Gothenburg Research Institute och i EU-projektet URBiNAT, om med utgångspunkt i en studie av NBS-organisationer i Nantes, Porto och Sofia.

Information & anmälan

jun 03 2022

Fixfabriken i ny skepnad

cmb frukost ⋅ 2022-06-03

Området kring gamla fixfabriken i Majorna genomgår just nu en omvandling från historisk industrimark till ett nytt stadsmässigt bostadsområde.  Med stort fokus på platsens historia, hållbar stadsutveckling, och det goda boendet har HSB tillsammans med Balder drivit projektet från detaljplan till färdig byggnation. Hör Martin Karlsson, projektledare nyproduktion på HSB, berätta om den inspirerande resan.

Information & anmälan

jun 01 2022

Arkdes think-tank: kunskapsutveckling och politisk målstyrning

Prakademi ⋅ 2022-06-01

Hur leder man arbetet att efterleva politiska mål med utgångspunkt i en think tank? Kunskapsgrupperna hos CMB kan liknas vid just think tanks - öppna tematiska ytor för engagerade aktörer som vill utvecklas och bygga kunskap tillsammans. Under denna prakademiska timme hör vi Arkdes nya verksamhetsledare Jessica Segerlund, tidigare chef för platsutvecklingsarbetet inom Göteborgs stad, prata om hur man genom teman och utforskande praktiknära projekt skapar [...] ny kunskap inom gestaltad livsmiljö och utvecklar hur denna kan omsättas och bidra till att uppfylla Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Information & anmälan

maj 17 2022

Bygga fler bra bostäder snabbare?

cmb lunch ⋅ 2022-05-17

En forskargrupp från Chalmers har följt arbetet med att skapa 7000 nya bostäder i en särskild jubileumssatsning sedan januari 2016 på uppdrag av Göteborgs stad och Framtiden i samverkan med övriga byggaktörer. Under denna presentation får du höra om några av det femtiotal rekommendationer som tagit fram för att utveckla bygg- och planeringsprocesserna för att öka takten i bostadsbyggandet.

Information & anmälan

maj 06 2022

Successivprincipen – en projektstyrningsmetod

cmb frukost ⋅ 2022-05-06

Samhällsbyggnadsprojekt blir mer och mer komplexa.  Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. Det gör däremot Successivprincipen, en projektstyrningsmetod som används för att styra såväl tid som kostnad. Vid denna frukostföreläsning ger Henrik Erdalen, civilingenjör och certifierad projektledare PMP med ca 30 års erfarenhet från projektledande roller som beställare, konsult och entreprenör inom samhällsbyggnadsområdet, en introduktion till metoden.

Information & anmälan

apr 20 2022

Urbant utvecklingsarbete i Landskrona – kan man balansera gentrifiering?

Prakademi ⋅ 2022-04-20

Under några år har Gunnar Blomé och Kerstin Annadotter på uppdrag av Boverket studerat Landskrona stads strategier för att utveckla Landskrona. I forskningsuppdraget lanserade forskarna ett nytt begrepp för att beskriva en ansvarsfull stadsutvecklingsprocess - balanserad gentrifiering. En del av utvecklingsarbete genomfördes av Landskrona stadsutveckling AB som ägdes av Landskrona kommun och privata fastighetsägare. Det gemensamma fokuset blev att påverka inflyttning, åtgärder mot oseriösa fastighetsägare, balans mellan upplåtelseformer, tillföra nya verksamheter och motverka segregation.

Information & anmälan

apr 19 2022

Hafnarfjordur Reykjavik – stadsutveckling i dialog och samverkan

cmb lunch ⋅ 2022-04-19

Hur leder man ett stadsutvecklingsprojekt på två olika språk och kulturer? Oskar Ivarsson, vd för nyligen CMB-anslutna MARELD landskapsarkitekter, berättar tillsammans med Joakim Kaminsky, vd för Kaminsky Arkitektur, om ett stadsutvecklingsprojekt på Island – från tävlingsvinst till bearbetad strukturplan. En designprocess som genomfördes i nära dialog med fastighetsägare, politiker och allmänhet. Vilka lärdomar kommer ur ett samarbete i en nordisk kontext?

Information & anmälan

apr 07 2022

Ledarskapsdagen 2022

Ledarskapsdagen ⋅ 2022-04-07

Arbetslivet är under förändring. Idag förväntas medarbetare i högre grad än tidigare vara delaktiga och ta eget ansvar för slutresultat och inte bara utföra en enskild uppgift. Vad betyder en sådan utveckling för hur vi leder arbetet med att planera, gestalta, bygga och förvalta fastigheter och städer? Är vi som medarbetare redo att ta ett större ansvar för vår arbetsvardag och våra uppgifter? Är vi som ledare redo att skapa tillräcklig frihet för den kreativitet som omställningen kräver?

Information & anmälan

apr 06 2022

Umeå - det bästa exemplet på goda kunskapsrelationer?

Prakademi ⋅ 2022-04-06

Vad krävs för en lyckad samverkan mellan akademi och kommun i frågor om hållbar stadsutveckling? Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen i Umeå, berättar om kommunens jämställdhetsarbete samt ”hur står det till?”, det planprisnominerade arbetet med stadsdelskomplettering. Samtalet modereras av etnolog Joakim Forsemalm, CMB.

Information & anmälan

apr 01 2022

Om du vill gå långt – slå följe med andra!

cmb frukost ⋅ 2022-04-01

Det finns en trend mot ökad komplexitet, osäkerhet och tidspress i komplexa anläggningsprojekt, som har gjort att traditionella sätt att genomföra projektering inte fungerar. Samverkan kan vara en lösning, men relationernas kvalitet är helt avgörande.

Information & anmälan

mar 23 2022

Samverkans mörka sidor

Prakademi ⋅ 2022-03-23

Det finns en uppsjö av värdefull forskning om relevansen och fördelarna med ökat samarbete – men är allt samarbete positivt? Anna af Hällström och Petra Bosch-Sijtsema, forskare vid Chalmers institution för Service Management och Logistik pratar om sociala nätverk och deras inverkan på genomförande av projekt.

Information & anmälan

mar 15 2022

Tidigt programarbete ger framgångsrika byggprojekt

cmb lunch ⋅ 2022-03-15

Hur gör vi byggnader och lokaler långsiktigt anpassningsbara – och därmed långsiktigt användbara – över tid?  Utifrån en nyligen utgiven bok, Relationen mellan byggnad och verksamhet (Studentlitteratur 2021), diskuterar Nina Ryd och Kajsa Wide det tidiga programarbetets betydelse för ett framgångsrikt byggnadsprojekt.

Information & anmälan

mar 09 2022

Kulturella perspektiv – den särskilda blicken på stadslivet

Prakademi ⋅ 2022-03-09

Kan alla jobba med att tolka och förstå stadslivet? Eller krävs det särskilda kunskaper och förutsättningar för att verkligen begripa vad som skapar sociala och kulturella strukturer? Lyssna på en diskussion mellan tre kulturvetare verksamma i fastighets- och stadsutvecklingsbranschen: etnologerna Petra Bäckman och Emelie Anneroth på Sweco samt antropologen Viktoria Walldin på White. Samtalet modereras av etnolog Joakim Forsemalm, CMB.

Information & anmälan

mar 04 2022

Klimathotet – varför lever vi inte som vi lär?

cmb frukost ⋅ 2022-03-04

Vad är det som gör att vi inte agerar starkare i klimatfrågan – trots att vi har haft kunskapen om människans påverkan på klimatet i mer än 30 år? Martin Hultman, en av Sveriges mest framstående forskare inom området klimatförnekelse, pratar om hur vi genom att diskutera normer om maskulinitet och en växande högernationalism, kan utveckla ett ledarskap som leder mot våra klimatmål. 

Information & anmälan

feb 04 2022

Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter

cmb frukost ⋅ 2022-02-04

Vilka är de största strategiska utmaningarna när kommunala fastighetsförvaltare ska genomföra nödvändiga och omfattande renoveringar? Vid CMB:s digitala frukostseminarium den 4 februari presenterar Ingrid Svensson, doktor i teknikens ekonomi och organisation, och Pernilla Gluch, professor i projektbaserad organisering, forskningsprojektet ”Att leda strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning”. 

Information & anmälan

jan 19 2022

Compassionfokuserat ledarskap för komplexa processer

Prakademi ⋅ 2022-01-19

Hur tar vi ett gemensamt ansvar över goda relationer - till både människor och vår omgivning? Gabriela Jones, leg. psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi pratar om hur vi i en utmanande tid behöver mer mänsklighet, vänlighet och möjligheter att göra våra bästa arbetsprestationer.

Information & anmälan

jan 18 2022

Smart logistiklösning ger minskad trafik och sänkta byggkostnader

cmb lunch ⋅ 2022-01-18

Vid denna bygglunch visar Jenny Olsson och Petter Wadmark från Afry hur de med hjälp av smart logistik har lyckats minska antalet fordon som ankommer till byggarbetsplatsen med cirka 60 procent. Andra effekter är sänkta byggkostnader med 10-20 procent, transparent och spårbar informationsdelning samt ett säkrare och mer strukturerat arbetssätt.

Information & anmälan

dec 09 2021

Om tid och ekologisk förändring

Prakademi ⋅ 2021-12-09

Claudio Coletta, professor i sociologi och socialforskning vid University of Bologna pratar utifrån sitt paper Real time, long term, deep time: organizing and pacing ecological transition om förändringsprocessers olika hastigheter. Fokus är samspelet mellan urbana, digitala och ekologiska processer.

Information & anmälan

dec 03 2021
dec 02 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 2 dec 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-12-02

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp.

Information & anmälan

nov 26 2021

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 26 nov 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-11-26

Välkommen på möte i CMB:s Stadsutvecklingsgrupp.

Information & anmälan

nov 24 2021

På spaning efter evidensrörelsens källor

Prakademi ⋅ 2021-11-24

Morten Sager, föreståndare för Göteborgs Universitets mastersprogram i evidensbasering, pratar om objektivitet och tillförlitlighet som grundantaganden för den evidensbaserade metodologin. Hur kan vi prata med evidens som utgångspunkt för ledarskap och management i samhällsbyggnadssektorn?

Information & anmälan

nov 18 2021

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 18 november 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-11-18

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik.

Information & anmälan

nov 15 2021

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 15 november 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-11-15

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder.

Information & anmälan

nov 12 2021

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 12 nov 2021

Utskottsmöte ⋅ 2021-11-12

Välkommen på möte i CMB:s Utbildningsutskott.

Information & anmälan

nov 11 2021

Destination Tynnered – nya arbetssätt för socialt hållbar stadsutveckling

Bygglunch ⋅ 2021-11-11

Lyssna till Camilla Näslund, projektledare Social Hållbarhet, Stena Fastigheter Göteborg AB, och Thomas Samuelsson , distriktschef Familjebostäder,  Pontus Berger, Talent Attraction and Social Inclusion, berätta om detta sätt att samarbeta för att utveckla nya arbetssätt att stödja socialt hållbar stadsutveckling i ett särskilt utsatt område. 

Information & anmälan

nov 09 2021
nov 05 2021

Akut behov av förbättrade tillståndsprocesser – 8 konkreta tips

cmb frukost ⋅ 2021-11-05

Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Isabel Andersson från Foyen Advokatfirma ger åtta förslag på hur tillståndsprocesserna kan bli snabbare och mer förutsägbara.

Information & anmälan

okt 22 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 22 okt 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-10-22

Välkommen på möte i CMB:s Kommunikationsgrupp.Denna gång ses vi IRL på A Working Lab, Sven Hultins plats 5, lokal Wonderwoman

Information & anmälan

okt 21 2021
okt 20 2021

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 20 oktober 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-10-20

Välkommen på gruppmöte hos CMB på AWL, Sven Hultins plats

Information & anmälan

okt 19 2021

Bygglunch: Ledarskap i stora byggföretag

Bygglunch ⋅ 2021-10-19

I ett samarbete mellan Chalmers och Handelshögskolan har en grupp forskare studerat hur ledarskapet ser ut i de stora svenska byggföretagen. Vid detta lunchseminarium presenterar Martin Löwstedt, docent i Construction Management, Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, resultat och reflektioner från studien.

Information & anmälan

okt 13 2021
okt 01 2021
sep 28 2021

Skyddad: Kallelse till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 28 sep

Styrelsemöte ⋅ 2021-09-28

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi på CMB:s nya kontor, Sven Hultins plats 5. Digital närvaro via Teams är möjlig.

Information & anmälan

sep 28 2021

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 28 sep 2021

Styrelsemöte ⋅ 2021-09-28

Tisdag den 28 sep 2021, kl 15.00-17.00 (föregås av stiftelsens styrelsemöte kl 14.00).Denna gång träffas vi fysiskt på CMB:s nya kontor på AWL, Sven Hultins plats 5. Anmäl dig i receptionen.Det går emellertid även att dela digitalt.

Information & anmälan

sep 24 2021

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 24 sep 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-24

Välkommen på gruppmöte. denna gång träffas vi digitalt via Teams.

Information & anmälan

sep 22 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 22 sep 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-22

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp. Denna gång ses vi digitalt via Teams.

Information & anmälan

sep 21 2021

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 21 september 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-21

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Mötet genomförs på Teams.

Information & anmälan

sep 21 2021

Indirekt ledarskap – att leda genom andra

Bygglunch ⋅ 2021-09-21

Hur vi använder indirekt ledarskap för att skapa samsyn och engagemang i linje med företagets syfte och mål.

Information & anmälan

sep 17 2021

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 17 sep 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-17

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp. Mötet genomförs via Zoom.

Information & anmälan

sep 13 2021

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 13 september 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-13

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder.

Information & anmälan

sep 10 2021

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 10 sep 2021

Utskottsmöte ⋅ 2021-09-10

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

sep 08 2021

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 8 september 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-09-08

Välkommen på digitalt utskottsmöte.

Information & anmälan

jun 15 2021

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 15 juni 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-06-15

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Mötet genomförs på  Zoom.

Information & anmälan

jun 15 2021

Unikt samarbete bakom ny halvö i Göteborg

Bygglunch ⋅ 2021-06-15

Nästa år startar utbyggnaden av den två hektar stora halvön vid Masthuggskajen – ett projekt som kräver nya kreativa lösningar både gällande de tekniska utmaningarna att skapa ny mark ute i Göta älv, men också när det kommer till samverkan, markägande och riskfördelning.

Information & anmälan

jun 08 2021

Skyddad: Kallelse till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 8 juni

Styrelsemöte ⋅ 2021-06-08

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi digitalt.

Information & anmälan

jun 08 2021

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 8 juni 2021

Styrelsemöte ⋅ 2021-06-08

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång träffas vi digitalt via Teams.

Information & anmälan

jun 07 2021

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 7 juni 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-06-07

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder.

Information & anmälan

jun 04 2021
jun 04 2021

PLAZA - länsstyrelsens digitala verktyg för effektivare planprocess

Frukostmöte ⋅ 2021-06-04

Det går för långsamt att planera och bygga idag och det är nödvändigt att få upp tempot! Därför har Länsstyrelsen Västra Götaland startat ett projekt för effektivare planprocesser.

Information & anmälan

jun 03 2021

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 3 juni 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-06-03

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

jun 02 2021

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 2 jun 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-06-02

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp. Mötet genomförs via Zoom.

Information & anmälan

maj 28 2021

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 28 maj 2021

Utskottsmöte ⋅ 2021-05-28

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

maj 18 2021

Säkra investeringen med målbildsdriven platsutveckling

Bygglunch ⋅ 2021-05-18

En tydlig platsidentitet är en värdeskapare som gör verklig nytta genom hela utvecklingsprocessen och behovet av att arbeta strategiskt med frågan har aldrig varit större.

Information & anmälan

maj 07 2021

Vinster med det ritningslösa bygget - projekt Celsius

Frukostmöte ⋅ 2021-05-07

Kom och hör projektledare för digitala arbetssätt, Johannes Ris, berätta om projekt Celsius i Uppsala där ritningar och traditionella arbetssätt har valts bort till förmån för att implementera helt digitala flöden och processer.

Information & anmälan

maj 06 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 6 maj 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-05-06

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp. Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

apr 29 2021

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 29 april 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-04-29

Välkommen på utskottsmöte via Teams.

Information & anmälan

apr 28 2021

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 28 april 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-04-28

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Mötet genomförs på  Zoom.

Information & anmälan

apr 27 2021

Kallelse CMB huvudmannaråd den 27 april 2021

Styrelsemöte ⋅ 2021-04-27

På grund av rådande pandemi genomförs huvudmannaråd/årsstämma digitalt via Teams. Tis 27 april kl 10:00-11:30 (följt av konstituerande styrelsemöte i stiftelsen till kl 12:00)

Information & anmälan

apr 20 2021

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 20 april 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-04-20

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

apr 20 2021

Digitalt verktyg låter vård- och skolpersonal bygga sin egen arbetsplats

Bygglunch ⋅ 2021-04-20

Möt Chalmersforskare Mattias Roupé som berättar om det nya verktyget ViCoDe.

Information & anmälan

apr 19 2021

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 19 april 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-04-19

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder.

Information & anmälan

apr 16 2021

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 16 apr 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-04-16

Välkommen på gruppmöte i CMB:s Stadsutvecklingsgrupp  via Teams →

Information & anmälan

apr 15 2021

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 15 apr 2021

Utskottsmöte ⋅ 2021-04-15

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

mar 25 2021

Strategidagen 2021

Konferens ⋅ 2021-03-25

Bristande engagemang och motivation i svenska byggprojekt leder till omfattande fel, brister och skador i byggandet. Kostnaden för detta är 100 miljarder kronor per år. Det vet vi – nu är det dags för oss i branschen att skapa en positiv utveckling!

Information & anmälan

mar 19 2021

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 19 mars 2021

Styrelsemöte ⋅ 2021-03-19

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång träffas vi digitalt via Teams.

Information & anmälan

mar 19 2021

Skyddad: Kallelse till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 19 mar 2021

Styrelsemöte ⋅ 2021-03-19

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi digitalt.

Information & anmälan

mar 16 2021

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 16 mars 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-03-16

Välkommen på utskottsmöte via Zoom.

Information & anmälan

mar 16 2021

Bättre kunskapsåterföring med VR-teknik

Bygglunch ⋅ 2021-03-16

Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering?

Information & anmälan

mar 05 2021

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 5 mar 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-03-05

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp. Mötet genomförs via Teams.

Information & anmälan

mar 05 2021

Universeums visualiseringsdome – ett nytt landmärke i Göteborg

Frukostmöte ⋅ 2021-03-05

En ny chans att höra Skeppsvikens projekteringsledare, Johan Nätterlund,  och platschef, Robin Carlsson, berättar denna morgon om sina utmaningar med att styra och förena byggnation, arkitektur, teknik, trafik, logistik och vetenskap.

Information & anmälan

mar 04 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 4 mar 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-03-04

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp. Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

feb 26 2021

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 26 feb 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-02-26

Välkommen på gruppmöte. denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

feb 26 2021

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 26 feb 2021

Utskottsmöte ⋅ 2021-02-26

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

feb 25 2021

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 25 februari 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-02-25

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Mötet genomförs på  Zoom.

Information & anmälan

feb 23 2021

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 23 feb 2021

Utskottsmöte ⋅ 2021-02-23

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

feb 22 2021

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 22 februari 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-02-22

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder.

Information & anmälan

feb 03 2021

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 3 februari 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-02-03

Välkommen på utskottsmöte via Zoom.

Information & anmälan

jan 27 2021

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 27 januari 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-01-27

Välkommen på utskottsmöte via Zoom.

Information & anmälan

jan 25 2021

Skyddad: Kallelse till extra styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 25 jan 2021

Styrelsemöte ⋅ 2021-01-25

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

jan 21 2021

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 21 jan 2021

Gruppmöte ⋅ 2021-01-21

Möte i CMB:s Kommunikationsgrupp. Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

jan 19 2021

Hemligheterna bakom succéprojektet Marieholmstunneln

Bygglunch ⋅ 2021-01-19

Den 16 december 2020 öppnades den nya Mariaholmsförbindelsen för trafik – i tid och inom budget! Hur gick det till?

Information & anmälan

dec 14 2020

Skyddad: Kallelse till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 14 dec 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-12-14

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

dec 14 2020

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 14 dec 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-12-14

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

dec 08 2020

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 8 december 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-12-08

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Vi träffas digitalt via Zoom.

Information & anmälan

dec 03 2020

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 3 december

Utskottsmöte ⋅ 2020-12-03

Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

nov 27 2020
nov 27 2020

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 27 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-27

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp. Mötet genomförs via Zoom.

Information & anmälan

nov 25 2020

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 25 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-25

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

nov 17 2020

Arbeta agilt för effektivare projektering

Bygglunch ⋅ 2020-11-17

Lina Lundquist är projektledare på Lokalförvaltningen i Göteborg och involverad i ett byggprojekt där man har experimenterat med att ta in inslag från de Agila arbetsmetodiken under en projektering.  Den 17:e november kommer hon, tillsammans med sin kollega, Mohammad Sadi, dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar från dessa experiment. Medverkar vid seminariet gör även Eric Landén, konsultchef för Knowit i Göteborg, som coahcat Lokalförvaltningen i deras agila resa.

Information & anmälan

nov 16 2020

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 16 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-16

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder. Vi träffas digitalt via Zoom.

Information & anmälan

nov 13 2020

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 13 november 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-11-13

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

nov 06 2020

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 6 november 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-11-06

Välkommen på utskottsmöte via Zoom.

Information & anmälan

nov 06 2020

Digital tvilling – nyttan på fastighets-, kvarters- och stadsnivå

Frukostmöte ⋅ 2020-11-06

Konceptet digital tvilling lovar nya spännande sätt att utveckla städer, kvarter och fastigheter och ger oss en helt unik överblick, ett kunskapsdjup och en integration mellan stadens delar som saknar motstycke. Christian Koch, professor vid Construction Management och forskningsområdesledare inom Digital Construction kommer denna morgon att ge konkreta exempel på möjligheterna med digitala tvillingar på både fastighets-, kvarters- och stadsnivå.

Information & anmälan

nov 03 2020

Uppföljande webbinarium: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri

2020-11-03

Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn? Den tredje november diskuterar vi hur vi tillsammans kan vända trenden, med en attraktiv och effektiv samhällsbyggnadssektor som mål.

Information & anmälan

okt 23 2020

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 23 oktober 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-10-23

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

okt 23 2020

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 23 oktober

Utskottsmöte ⋅ 2020-10-23

Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

okt 22 2020

Idéseminarium med Framtidens Samhällsbyggare 2020

Seminarium ⋅ 2020-10-22

Idéseminarium med Framtidens Samhällsbyggare omgång 6. Under idéseminariet kommer traineerna att presentera sin bild av Skeppsbron, med fokus på ett genomförbart stadsbyggande. De vill inspirera er aktörer i samhällsbyggnadsbranschen och belysa nya perspektiv på stadsutveckling. Bland annat har de klurat på Skeppsbrons heta fråga "Är det dyrt, billigt eller mittemellan?".

Information & anmälan

okt 20 2020

Hur bygger man en helt ny stad?

Bygglunch ⋅ 2020-10-20

Att bygga ett helt nytt samhälle erbjuder unika möjligheter att använda den senaste tekniken med hållbarhet och långsiktighet i fokus, men det innebär också utmaningar som vi kommer att få höra mer om ifrån Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra Utveckling AB och Amanda von Matern, kommunikations- och marknadsansvarig.

Information & anmälan

okt 08 2020

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 8 oktober 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-10-08

Välkommen till gruppmöte i CMB:s grupp Byggandets logistik. Vi träffas digitalt via Zoom.

Information & anmälan

okt 02 2020

Coworking - vad vill användaren ha?

Frukostmöte ⋅ 2020-10-02

När allt fler aktörer vill erbjuda coworking till sina kunder är det många som frågar sig vad kunderna har för behov. Vad är viktigt i valet av coworking? Hur kan vi behålla och locka nya kunder? Kort sagt: Vad är kvalitet inom coworking? Detta ämne har Hendry Raharjo vid Chalmers undersökt i en forskningsstudie som presenteras denna morgon.

Information & anmälan

sep 30 2020

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 30 sep 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-09-30

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

sep 30 2020

Skyddad: Kallelse till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor 30 sep 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-09-30

Välkommen till styrelsemöte i Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Denna gång träffas vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

sep 25 2020

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 25 september 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-09-25

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

sep 25 2020

Skyddad: Möte i Stadsutvecklingsgruppen den 25 september 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-09-25

Utskottsmöte med besök på Säve flygplats, Castellum är värd.

Information & anmälan

sep 23 2020

Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

Frukostmöte ⋅ 2020-09-23

Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn?

Information & anmälan

sep 21 2020

Skyddad: Kallelse CMB huvudmannaråd den 21 sep 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-09-21

Vi träffas digitalt eller fysiskt måndag den 21 september, kl 09.00-10.00 (följt av konstituerande styrelsemöte till kl 10.30)

Information & anmälan

sep 21 2020

Skyddad: Kallelse konstituerande styrelsemöte 21 sep 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-09-21

Kompletterande anmälan för stiftelsens styrelseledamöter.

Information & anmälan

sep 16 2020

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 16 september 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-09-16

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

sep 14 2020

Skyddad: Möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder den 14 september 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-09-14

Välkommen på möte i Gruppen för agila projektledningsmetoder via Zoom.

Information & anmälan

sep 11 2020

Skyddad: Möte i Partneringgruppen den 11 september 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-09-11

Välkommen på utskottsmöte via Zoom.

Information & anmälan

sep 11 2020

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 11 september 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-09-11

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp.

Information & anmälan

sep 10 2020

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 10 september 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-09-10

Välkommen på utskottsmöte på Zoom.

Information & anmälan

sep 04 2020

Hur är det ställt med innovationsförmågan i samhällsbyggandet?

Frukostmöte ⋅ 2020-09-04

Denna fråga har, under ledning av Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare vid Chalmers, stötts och blötts i CMB:s innovationsgrupp under det senaste året. Nu har gruppens tankar och slutsatser sammanställts i en kortrapport som utgör underlag för höstens första digitala CMB-frukost.

Information & anmälan

sep 03 2020

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 3 september

Utskottsmöte ⋅ 2020-09-03

Denna gång ses vi digitalt via Zoom.

Information & anmälan

jun 18 2020
jun 16 2020

Vad gör de bästa bäst?

Bygglunch ⋅ 2020-06-16

Digitalt lunchseminarium: Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, nöjda medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat?

Information & anmälan

jun 15 2020

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 15 juni 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-06-15

Välkommen till gruppmöte i CMB:s Grupp för Byggandets Logistik. Vi träffas digitalt via Zoom, vänligen logga in på följande länk: https://chalmers.zoom.us/j/66104741239

Information & anmälan

jun 11 2020

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 11 juni 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-06-11

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång är vi på Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9. Vi har bokat Afrodite som är en stor lokal med möjlighet att sitta på behörigt avstånd från varandra.

Information & anmälan

jun 09 2020

Skyddad: Studiebesök med Stads- och regionutvecklingsgruppen den 9 juni 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-06-09

Välkommen på studiebesök hos Next Step Group, Hedtångsvägen 18 i Hovås.

Information & anmälan

jun 05 2020

Kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer

Frukostmöte ⋅ 2020-06-05

Digitalt seminarium som svarar på frågorna: vad är en kommunikativ organisation ? Vilken betydelse har högsta ledningens kommunikation för organisationens framgång och hur skiljer sig chefers kommunikativa roller och ansvar från medarbetares?

Information & anmälan

jun 05 2020

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 5 juni 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-06-05

Välkommen på ett digitalt möte i CMB:s Innovationsgrupp. Vänligen gå in på följande Zoom-länk senast fem minuter innan mötets påbörjande; https://chalmers.zoom.us/j/66774574767

Information & anmälan

jun 03 2020

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 3 juni 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-06-03

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos digitalt via Zoom, vänligen logga in på länken nedan:https://chalmers.zoom.us/j/61787297008 

Information & anmälan

jun 01 2020

Skyddad: Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 1 juni 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-06-01

Välkommen på möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder. Vi träffas hos Lokalförvaltningen (Gullbergs Strandgata 20) eller digitalt via Zoom (logga isf in på denna länk: https://chalmers.zoom.us/j/66763734871)

Information & anmälan

maj 29 2020

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 29 maj 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-05-29

Välkommen på utskottsmöte på Zoom. Logga in via länken nedan:https://chalmers.zoom.us/j/65915902514

Information & anmälan

maj 27 2020

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 27 maj 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-05-27

Välkommen på utskottsmöte på Zoom. Ni loggar in på nedanstående länk:https://chalmers.zoom.us/j/66696200942

Information & anmälan

maj 07 2020
apr 23 2020

Ledarskapsdagen 2020 – FLYTTAT

Konferens ⋅ 2020-04-23

Ledarskapsdagen 2020 sätter fokus på vilket ledarskap som behövs för att minska byggandets klimatpåverkan. Med hjälp av inbjudna experter och inspiratörer belyser vi olika – och förhoppningsvis nya – perspektiv och kopplar dem till ledarskapet i samhällsbyggnadssektorn.

Information & anmälan

mar 19 2020

Möte CMB mentorprogram 19 mars - INSTÄLLT

2020-03-19

Mötet den 19 mars är inställt!

Information & anmälan

mar 17 2020

Vad gör de bästa bäst? - INSTÄLLT

Bygglunch ⋅ 2020-03-17

På grund av rådande Coronasitation har vi valt att flytta Bygglunchen den med Henrik Eriksson. Nytt datum är den 16 juni.Här kan du anmälda dig till Bygglunchen den 16 juni: 

Information & anmälan

mar 13 2020

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag 13 mars

Gruppmöte ⋅ 2020-03-13

Välkomna till möte i Partneringgruppen. Vi träffas hos Lokalförvaltningen, Lillhagsparken 13.

Information & anmälan

mar 06 2020

PBL och miljöbalken – ett moment 22 för exploatören?

Frukostmöte ⋅ 2020-03-06

Vid kommunernas planläggning av mark och vatten är det inte bara plan- och bygglagen (PBL) som styr, utan även delar av miljöbalken ska tillämpas. Det fungerar ofta bra, men i vissa  situationer är lagarna svåra att jämka ihop. Vad konsekvenser för detta och hur kan vi se till att miljöbalkens regler inte försvårar planprocessen eller blir ett hinder för genomförande när planen är på plats?

Information & anmälan

mar 05 2020

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 5 mars

Utskottsmöte ⋅ 2020-03-05

Denna gång är vi på CMB, Sven Hultins gata 6 (vån 3, rum 356)

Information & anmälan

feb 28 2020

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 28 februari 2020

Utskottsmöte ⋅ 2020-02-28

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, våning 3, rum 356).

Information & anmälan

feb 27 2020

Möte i Innovationsgruppen den 27 februari 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-02-27

Välkommen på möte i CMB:s Innovationsgrupp. Vi träffas på Chalmers ACE, Sven Hultins gata 6 (trapphus A, våning 5, rum 580).

Information & anmälan

feb 26 2020

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 26 februari 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-02-26

Välkommen till gruppmöte i CMB:s Grupp för Byggandets Logistik. Vi träffas vid Platinan (värd: Peab), Gullbergs strandgata 4.

Information & anmälan

feb 25 2020

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 25 feb 2020

Styrelsemöte ⋅ 2020-02-25

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång är vi hos Liljewall Arkitekter, Odinsplatsen 1.

Information & anmälan

feb 20 2020

Skyddad: Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 20 februari 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-02-20

Välkommen på möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder. Vi träffas hos Inhouse Tech, Magasinsgatan 22.

Information & anmälan

feb 18 2020

Hur gör vi byggbranschen mer effektiv?

Bygglunch ⋅ 2020-02-18

Byggbranschen har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling, problem med kvaliteten i leveransen och brister i effektiviteten. Hur vänder vi trenden? Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef i fastighets-, bygg- och projektutvecklingskoncernen Einar Mattsson, ger sitt perspektiv på branschen med utgångspunkt från sin bok ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”.

Information & anmälan

feb 07 2020

Varför tar bygglovsprocessen så lång tid?

Frukostmöte ⋅ 2020-02-07

Bygglov blir temat för årets första frukostseminarium 2020. Då kommer forskarna bakom följeforksningen kring BoStad 2021 att diskutera med Carita Sandros, ny chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Information & anmälan

feb 05 2020

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 5 februari 2020

Gruppmöte ⋅ 2020-02-05

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos NCC, Gullbergs Strandgata 2.

Information & anmälan

jan 31 2020

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag 31 januari

Gruppmöte ⋅ 2020-01-31

Välkomna till möte i Partneringgruppen. Vi träffas hos Ventilationsgruppen, Aröds Industriväg 76.

Information & anmälan

jan 23 2020

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 23 jan

Utskottsmöte ⋅ 2020-01-23

Denna gång är vi hos Trafikverket, Kruthusgatan 17.

Information & anmälan

jan 23 2020

Är det din kollega som hyllas i år?

Dolt informationsutskick ⋅ 2020-01-23

Vi har fantastiska unga ledare inom samhällsbyggnadssektorn! Dessa unga ledare vill vi ta vara på och uppmärksamma för att utveckla sektorn. Därför uppmanar vi dig att nominera kandidater till Guldhuset.

Information & anmälan

jan 21 2020

Vision och innovationsledning - hur tar vi Brf Viva vidare?

Bygglunch ⋅ 2020-01-21

Med utgångspunkt i arbetet med Brf Viva, berättar Anders Johansson på Riksbyggen om hur företaget leder och driver innovationsprocesser genom sin utvecklade FoI-plattform Positive Footprint Housing.

Information & anmälan

dec 17 2019

Riksarkitekten om första årets utmaningar

Bygglunch ⋅ 2019-12-17

I början av 2019 anställdes Sveriges första Riksarkitekt, Helena Bjarnegård. På CMB:s sista Bygglunch för året har vi bett Helena komma och berätta om  uppdraget och om arkitektur och hållbar planering.

Information & anmälan

dec 06 2019

Produktivitet i byggprojekt – hur är läget?

Frukostmöte ⋅ 2019-12-06

I den nyligen avslutade forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018” har forskare vid Chalmers, Construction Management, studerat 401 bygg- och anläggningsprojekt, 199 VVS-projekt och 195 elprojekt. De intervjuade är platschefer, beställare och uppdragschefer. Träffa professor Christian Koch, en av forskarna bakom studien som berättar om resultaten.

Information & anmälan

dec 06 2019

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 6 december 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-12-06

Välkommen på gruppmöte, denna gång hos Semrén & Månsson, Polhemsplatsen 5.

Information & anmälan

dec 05 2019

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 5 dec

Utskottsmöte ⋅ 2019-12-05

Denna gång är vi hos Sveriges Byggindustrier, Ekmansgatan 1

Information & anmälan

dec 04 2019

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 4 dec 2019

Styrelsemöte ⋅ 2019-12-04

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång är vi hos WSP, Ullevigatan 17-19

Information & anmälan

nov 29 2019

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag 29 november

Gruppmöte ⋅ 2019-11-29

Välkomna till möte i Partneringgruppen. Vi träffas hos Rotpartner, Lilla Bommen 6.

Information & anmälan

nov 27 2019

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 27 november 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-11-27

Välkommen på möte i CMB:s Innovationsgrupp. Vi träffas hos Akademiska Hus på Sven Hultins plats 5.

Information & anmälan

nov 21 2019

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 21 november 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-11-21

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Sven Hultins Gata 6 (trapphus A, våning 5, rum 582).

Information & anmälan

nov 21 2019

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 29 maj 2020

Utskottsmöte ⋅ 2019-11-21

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Sven Hultins Gata 6 (trapphus A, våning 5, rum 582).

Information & anmälan

nov 20 2019

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 20 november 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-11-20

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos Higab, Åvägen 17F.

Information & anmälan

nov 19 2019

Evidensbaserad stadsutveckling – att veta vad du gör

Bygglunch ⋅ 2019-11-19

Välkomna till CMB:s Bygglunch i november och hör Joakim Forsemalm, etnolog på Radar Arkitektur och Planering och Magnus Johansson, forskare vid RISE, berätta om evidensbaserad stadsutveckling och de fyra olika perspektiv inom stadsutveckling som metoden innefattar.

Information & anmälan

nov 18 2019

Möte CMB mentorprogram 18 november

2019-11-18

Den 18 november är det dags för det andra mötet i CMB mentorprogram 2019/2020.

Information & anmälan

nov 18 2019

Skyddad: Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 18 november 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-11-18

Välkommen på möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder. Vi träffas på Chalmers, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, vån. 3, rum K356).

Information & anmälan

nov 14 2019

Strategidagen 2019: Strategier för AI – vad behöver göras?

Konferens ⋅ 2019-11-14

Vår undersökning på Ledarskapsdagen visade att samhällsbyggnadssektorn är omogen, okunnig, orädd och relativt overksam när det kommer till AI. Hur går vi vidare för att bryta passiviteten och ta täten i den digitala utvecklingen? Välkommen till Strategidagen 2019.

Information & anmälan

nov 08 2019

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 8 november 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-11-08

Välkommen på utskottsmöte hos Göteborgs Byggmästareförening, Ekmansgatan 1.

Information & anmälan

okt 24 2019

Idéseminarium med Framtidens samhällsbyggare 2019 FULLBOKAT

Seminarium ⋅ 2019-10-24

Idéseminarium med Framtidens Samhällsbyggare omgång 5.

Information & anmälan

okt 23 2019

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 23 oktober

Utskottsmöte ⋅ 2019-10-23

Denna gång är vi hos Akademiska hus, lokal Leia på plan 1 (entréplan) i A Working Lab, Sven Hultins plats 2.

Information & anmälan

okt 11 2019

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag 11 oktober

Gruppmöte ⋅ 2019-10-11

Välkomna till möte i Partneringgruppen. Vi träffas hos Västfastigheter, Bergslagsgatan 2 (rum Destinationen).

Information & anmälan

okt 04 2019

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 4 oktober 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-10-04

Välkommen på gruppmöte, denna gång hos Älvstranden Utveckling, Lindholmsallén 10.

Information & anmälan

okt 04 2019

Partnering i stora projekt - FULLBOKAT

Frukostmöte ⋅ 2019-10-04

Denna morgon kommer vi att få höra Thomas Sjöstrand, Liseberg, och Torleif Harrysson från NCC berätta om Lisebergs Jubileumsprojekt från idé till genomförande med partnering.

Information & anmälan

sep 24 2019

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 24 september 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-09-24

Välkommen på studiebesök på Brf Viva (Riksbyggen), Doktor Allards Gata 14.

Information & anmälan

sep 24 2019

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 24 september 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-09-24

Välkommen till gruppmöte i CMB:s Grupp för Byggandets Logistik. Vi träffas hos Veidekke, Falkenbergsgatan 3.

Information & anmälan

sep 20 2019

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 20 september 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-09-20

Välkommen på utskottsmöte hos Rotpartner, Lilla Bommen 6.

Information & anmälan

sep 20 2019

Skyddad: Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 20 september 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-09-20

Välkommen på möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder. Vi träffas på Chalmers, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, vån. 3, rum K356).

Information & anmälan

sep 19 2019

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 19 september 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-09-19

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Sven Hultins Gata 6 (trapphus C, våning 3, rum 356).

Information & anmälan

sep 18 2019

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 18 september 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-09-18

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24.

Information & anmälan

sep 17 2019

Riskhantering i projekt – en språngbräda till nya möjligheter

Bygglunch ⋅ 2019-09-17

Varje byggprojekt är förknippat med risker – allt från olycksrisker, geoteknik och svår logistik till personalbrist, försenade myndighetstillstånd och klagomål från grannar. Strukturerad riskhantering är ett effektivt sätt att undvika att riskerna utvecklas till problem, men faktiskt också ett ypperligt sätt att hitta nya möjligheter.

Information & anmälan

sep 09 2019

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 11 sep 2019

Styrelsemöte ⋅ 2019-09-09

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Plats ännu ej bestämd

Information & anmälan

sep 06 2019

Att flytta eller inte flytta?

Frukostmöte ⋅ 2019-09-06

Av dem som säger upp sina kontrakt i allmännyttan i samband med renovering uppger en fjärdedel att det beror på just renoveringen. Ungefär hälften av dessa ser det som en positiv knuff att uppdatera sitt boende. Den andra hälften flyttar grund av väntande hyreshöjningar eller oro inför evakuering och störning i samband med renovering.. Det är några av resultaten från en pilotstudie om flyttmönster som just avslutats vid Chalmers. På CMB:s frukostseminarium i september kommer Paula Femenias, en av forskarna bakom studien, att berätta mer. Efter seminariet  (kl 9.00-10.00) bjuder vi in till en workshop där vi gärna tar del av dina reflektioner kring resultaten och hur denna kunskap bör hanteras vidare av såväl bostadsbolag som forskare.

Information & anmälan

sep 06 2019

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag 6 september

Gruppmöte ⋅ 2019-09-06

Välkomna till möte i Partneringgruppen. Vi träffas hos Västfastigheter, Bergslagsgatan 2 (rum Godståget).

Information & anmälan

sep 05 2019

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 5 september

Utskottsmöte ⋅ 2019-09-05

Denna gång är vi hos Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69.

Information & anmälan

jun 19 2019

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 19 jun 2019

Styrelsemöte ⋅ 2019-06-19

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång är vi i Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg.

Information & anmälan

jun 18 2019

Vart är bostadsmarknaden i Västsverige på väg?

Bygglunch ⋅ 2019-06-18

Länsstyrelsen gör varje år en analys av utvecklingen av bostadsmarknaden i länet. Rapporten publiceras i mitten av juni och presenteras här av Lars-Gunnar Krantz, bostadsstrateg vid länsstyrelsen i Västra Götalands län. Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg, en av regionens största  bostadsutvecklare, ger oss sin syn på vart marknaden är på väg.

Information & anmälan

jun 14 2019

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 14 juni 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-06-14

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, vån 3, rum 354).

Information & anmälan

jun 14 2019

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 14 juni 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-06-14

Välkommen till Borås! Vi träffas på Borås Kongress (Akademiplatsen 2) för en gemensam lunch kl 12.00.  

Information & anmälan

jun 12 2019

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 12 juni 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-06-12

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos Liljewall arkitekter, Odinsplatsen 1.

Information & anmälan

jun 10 2019

Skyddad: Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 10 juni 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-06-10

Välkommen på möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder. Vi träffas hos Forsen, Gamla Almedalsvägen 5.

Information & anmälan

jun 05 2019
maj 29 2019

Exjobbskonferens DCPM och IPM 2019

Konferens ⋅ 2019-05-29

Onsdag den 29 maj är det dags för årets exjobbskonferens för studenterna på mastersprogrammen DCPM och IPM. Kom och ta del av all ny och spännande kunskap som presenteras under denna intressanta eftermiddag, och inte minst – ta chansen att träffa morgondagens medarbetare!

Information & anmälan

maj 23 2019

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 23 maj 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-05-23

Välkommen på gruppmöte hos Norconsult, Theres Svenssons gata 11.

Information & anmälan

maj 23 2019

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 23 maj 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-05-23

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Sven Hultins Gata 6 (trapphus C, våning 3, rum 356).

Information & anmälan

maj 21 2019

Är ni klara med Västlänken snart?

Bygglunch ⋅ 2019-05-21

Västlänken är ett megaprojekt och vi reder ut vad som är planerat, hur det genomförs och hur det blir när det väl är färdigt.

Information & anmälan

maj 21 2019

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 21 maj 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-05-21

Välkommen till gruppmöte i CMB:s Grupp för Byggandets Logistik. Vi träffas hos CMB, Sven Hultins Gata 6 (trapphus C, våning 3, rum 356).

Information & anmälan

maj 17 2019

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag 17 maj

Gruppmöte ⋅ 2019-05-17

Välkomna till möte i Partneringgruppen. Vi träffas hos Göteborgs Hamn, Emigrantvägen 2B (plan 3, mötesrum Kina)

Information & anmälan

maj 14 2019

Avslutning CMB mentorprogram 14 maj

2019-05-14

Vi träffas i Göteborgs Byggmästareförening lokal på Ekmansgatan 1 för lite mingel och dryck innan vi äter middag tillsammans.

Information & anmälan

maj 09 2019

Möte i Kommunikationsgruppen 9 maj

Utskottsmöte ⋅ 2019-05-09

Denna gång är vi hos Älvstranden Utveckling, Lindholmsallén 10.

Information & anmälan

maj 03 2019

Kan digitaliseringen driva branschutveckling?

Frukostmöte ⋅ 2019-05-03

Vilka är de 3 största hindren och de 3 effektivaste drivkrafterna för en digitaliseringsdriven branschutveckling? Det kommer Henrik Linderoth, professor i Construction Informatics vid tekniska högskolan i Jönköping, att berätta på CMB:s frukostseminarium i maj.

Information & anmälan

apr 25 2019

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 25 april 2019

Styrelsemöte ⋅ 2019-04-25

CMB huvudmannaråd och kontituerande styrelsemöte. I samband med Ledarskapsdagen.Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1

Information & anmälan

apr 25 2019

Ledarskapsdagen 2019

Konferens ⋅ 2019-04-25

Ledarskapsdagen 2019 sätter fokus på AI för samhällsbyggnad. Med hjälp av inbjudna experter och inspiratörer belyser vi olika – och förhoppningsvis nya – perspektiv och kopplar dem till ledarskapet i samhällsbyggnadssektorn.

Information & anmälan

apr 25 2019

Möte i CMB:s huvudmannaråd den 25 april 2019

Styrelsemöte ⋅ 2019-04-25

Torsdag  25 april 2019, kl 10.00-12.00 (följt av konstituerande styrelsemöte till kl 12.30) Chalmers Conference Center, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1.

Information & anmälan

apr 24 2019

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 24 april 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-04-24

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos Liljewall arkitekter, Odinsplatsen 1.

Information & anmälan

apr 12 2019

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag 12 april

Gruppmöte ⋅ 2019-04-12

Välkommen till fortsatt erfarenhetsutbyte, denna gång hos Ventilationsgruppen, Aröds Industriväg 76.

Information & anmälan

apr 12 2019

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 12 april 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-04-12

Välkommen på gruppmöte, denna gång hos Castellum, Östra Hamngatan 16.

Information & anmälan

apr 08 2019

Skyddad: Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 8 april 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-04-08

Välkommen på möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder. Vi träffas hos Wästbygg, Sofierogatan 3B.

Information & anmälan

apr 05 2019

Joint Ventures i byggbranschen

Frukostmöte ⋅ 2019-04-05

Ett sätt att utveckla vår bransch med delat ansvar och bättre förutsättningar för innovation är så kallade Joint Ventures. Joakim Kaminsky från Kjellgren & Kaminsky och Yngve Karlsson, Development Partner, delger denna morgon sina erfarenheter och tankar om ett nytt sätt att möta dagens utmaningar utifrån egna erfarenheter. Andra halvan av seminariet blir i workshopform där du får chansen att ge dina reflektion kring Joint Ventures och delta i diskussioner om hur byggbranchen kan gynnas av samarbeten i denna form.

Information & anmälan

apr 03 2019

Skyddad: Möte i Innovationsgruppen den 3 april 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-04-03

Välkommen på gruppmöte hos Skanska, Johan på Gårdas gata 5 (värd: Peter Fredriksson).

Information & anmälan

mar 26 2019

Skyddad: Gruppmöte: Byggandets logistik den 26 mars

Gruppmöte ⋅ 2019-03-26

Välkommen till gruppmöte i CMB:s Grupp för Byggandets Logistik. Vi träffas hos CMB, Sven Hultins Gata 6 (trapphus C, våning 3, rum 356).

Information & anmälan

mar 19 2019

Så utvecklar vi innovationsförmågan

Bygglunch ⋅ 2019-03-19

Chalmersforskarna Kamilla Kohn Rådberg, Pernilla Gluch och Anna Kadefors berättar om sin 2-årig forskningsstudie där de följt Akademiska Hus byggprojekt ”A Working Lab”, ett projekt där man drivit ett flertal innovationsprojekt i samverkan i syfte att stärka innovationsförmågan.

Information & anmälan

mar 14 2019

Möte i Forskningsutskottet den 14 mars 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-03-14

Välkommen på utskottsmöte på Landeriet (Trafikverket), Södra Vägen 61, rum Stationen.

Information & anmälan

mar 07 2019

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 7 mars

Utskottsmöte ⋅ 2019-03-07

Denna gång träffas vi hos Akademiska hus, Stampgatan 14, vån 5.

Information & anmälan

mar 01 2019

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag den 1 mars

Gruppmöte ⋅ 2019-03-01

Välkommen till fortsatt erfarenhetsutbyte, denna gång hos Ventilationsgruppen, Aröds Industriväg 76.

Information & anmälan

mar 01 2019

Framtidsspaning av digitala tekniker

Frukostmöte ⋅ 2019-03-01

Följ med på en framtidsspaning inom den digitala tekniken. Ett forskarteam på Chalmers har undersökt hur samhällsbyggnadsbranschen i Sverige ser på 11 framtida digitala tekniker och ställt frågor som: hur lång tid det tar innan de är en del av vår vardag?  Vad behöver hända för att vi ska komma dit? Efter seminariet  bjuder vi in till en workshop där du får chansen att ge dina reflektion  på resultaten och bidra med tankar om vad som krävs för att de nya digitala teknikerna ska kunna användas praktiskt i en nära framtid.

Information & anmälan

feb 27 2019

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 27 februari 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-02-27

Välkommen till gruppmöte, den här gången i Läppstiftet, Lilla Bommen 1 (plan 20, Vasakronan är värd)

Information & anmälan

feb 20 2019

Möte CMB mentorprogram 20 februari

2019-02-20

Denna gång kommer vi få höra Kajsa Hessel från Byggcheferna berätta om jämställdhetsfrågor i byggbranschen.

Information & anmälan

feb 19 2019

Bostad 2021 - Stadsförtätning eller snabba bostäder?

Bygglunch ⋅ 2019-02-19

7000 bostäder utöver den normala produktionen ska färdigställas till år 2021. Ett forskarteam vid Chalmers har följt projektet från starten och nu kommer den tredje avrapporteringen.

Information & anmälan

feb 19 2019

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 19 feb 2019

Styrelsemöte ⋅ 2019-02-19

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång är vi hos Vasakronan, Götgatan 15.

Information & anmälan

feb 08 2019

Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 8 februari 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-02-08

Välkommen på gruppmöte, denna gång hos Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16.

Information & anmälan

feb 04 2019

Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 4 februari 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-02-04

Välkommen på möte i Agila gruppen, vi träffas på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, vån 3, rum 356).

Information & anmälan

feb 01 2019

Lean construction – vinnande exempel

Frukostmöte ⋅ 2019-02-01

Vid frukostmötet möter vi ett framstående byggföretag som har implementerat Lean i hela sin verksamhet. Vi får också ta del av ett vinnande examensarbete om Lean-baserad "ordning-och-reda" på byggarbetsplatsen.

Information & anmälan

feb 01 2019

Möte i Utbildningsutskottet den 1 februari 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-02-01

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, vån 3, rum 356).

Information & anmälan

jan 31 2019

Möte i Innovationsgruppen den 31 januari 2019

Gruppmöte ⋅ 2019-01-31

Välkommen på gruppmöte på hos WSP, Ullevigatan 19.

Information & anmälan

jan 25 2019

Möte i Partneringgruppen fredag den 25 januari

Gruppmöte ⋅ 2019-01-25

Välkommen till fortsatt erfarenhetsutbyte, denna gång hos Lokalförvaltningen, Lillhagsparken 13.

Information & anmälan

jan 24 2019

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 24 januari 2019

Utskottsmöte ⋅ 2019-01-24

Denna gång träffas vi på Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69

Information & anmälan

jan 15 2019

Vad gör regeringens råd för hållbara städer?

Bygglunch ⋅ 2019-01-15

Monica von Schmalensee, tidigare vd för White arkitekter, är sedan februari 2018 ordförande för Rådet för hållbara städer. På nya årets första Bygglunch berättar hon om rådets arbete och uppdrag.

Information & anmälan

dec 18 2018

Lös kompetensbristen med internationell erfarenhet

Bygglunch ⋅ 2018-12-18

Välkommen till ett lunchseminarium som ger praktiska verktyg för hur du som chef och ledare kan attrahera invandrad kompetens.

Information & anmälan

dec 14 2018

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 14 december 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-12-14

Välkommen på gruppmöte, denna gång hos White Arkitekter, Magasinsgatan 10.

Information & anmälan

dec 11 2018

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 11 dec 2018

Styrelsemöte ⋅ 2018-12-11

Välkommen till styrelsemöte i CMB. Denna gång är vi hos Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69.

Information & anmälan

dec 07 2018

Offentlig fastighetsförvaltning i förändring

Frukostmöte ⋅ 2018-12-07

Vilka organisatoriska omställningar behöver offentliga fastighetsförvaltare göra för att möta aktuella utmaningar så som krav på energieffektivitet?

Information & anmälan

dec 06 2018

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 6 december 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-12-06

OBS, ändrad lokal till Projektgaranti/Forsen, Gamla Almedalsvägen 5

Information & anmälan

dec 05 2018

Möte i Innovationsgruppen den 5 december 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-12-05

Välkommen på gruppmöte på Chalmers, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, våning 3, rum 356)

Information & anmälan

nov 22 2018

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 22 november 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-11-22

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers ACE, Sven Hultins Gata 6 (trapphus C, våning 3, rum K356).

Information & anmälan

nov 22 2018

Möte CMB mentorprogram 22 nov

2018-11-22

Under eftermiddagen kommer Linda Odenman från Trenide att prata om hur samhällsbyggnadssektorn ser ut om 20 år och vilka trender hon ser idag.

Information & anmälan

nov 20 2018

VR-modell ersätter ritning på bygget

Bygglunch ⋅ 2018-11-20

Träffa forskarna som skapat ett användarvänligt VR-gränssnitt där yrkesarbetare och arbetsledare själva fått skapa sina egna produktionsanpassade vyer genom att måttsätta och ta fram information från BIM-modellen. Dessa vyer kan sedan användas som ett komplement till – eller helt ersätta – ritningar under arbetsberedning, planering och utförande av arbetet.

Information & anmälan

nov 16 2018

Möte i Partneringgruppen fredag den 16 november

Gruppmöte ⋅ 2018-11-16

Välkommen till fortsatt erfarenhetsutbyte, denna gång på Chalmers, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, våning 3, rum K354).

Information & anmälan

nov 15 2018

Strategidagen 2018: Nudging för samhällsbyggare

Konferens ⋅ 2018-11-15

Årets Strategidag har tema "Nudging för samhällsbyggare". Hur förenklar vi för både chefer och medarbetare att fatta rätt beslut och hur kan vi arbeta utifrån människors drivkrafter och inspiration för att skapa effektivare processer.

Information & anmälan

nov 12 2018

Arbetsmöte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder 12 november

Gruppmöte ⋅ 2018-11-12

Välkommen på möte i Agila gruppen, vi träffas hos Inhouse Tech på Magasinsgatan 22.

Information & anmälan

nov 09 2018

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 9 november 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-11-09

Välkommen på utskottsmöte hos Riksbyggen, OBS: Fjärde Långgatan 48 (hissen till 5:e våning).

Information & anmälan

nov 02 2018

Ledningssystem för kvalitetssäkra medborgardialoger

Frukostmöte ⋅ 2018-11-02

Intresset för medborgardialog växer och allt fler aktörer i samhällsbyggnadssektorn vill aktivt involvera invånare i sina processer.

Information & anmälan

okt 26 2018

Idéseminarium med Framtidens samhällsbyggare 2018

2018-10-26

Följ med på en dubbelspårig resa in i framtiden!

Information & anmälan

okt 23 2018

Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 23 oktober 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-10-23

Välkommen till gruppmöte, den här gången på Vasakronan, Götgatan 15.

Information & anmälan

okt 19 2018

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 19 oktober 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-10-19

Välkommen på gruppmöte, denna gång hos Länsstyrelsen på Södra Hamngatan 3.

Information & anmälan

okt 19 2018

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag den 19 oktober

Gruppmöte ⋅ 2018-10-19

Välkommen till fortsatt erfarenhetsutbyte, även denna gång hos NCC, Gullbergs Strandgata 2.

Information & anmälan

okt 18 2018

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 18 oktober 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-10-18

Denna gång är vi hos Liljewall arkitekter, Odinsplatsen 1.

Information & anmälan

okt 16 2018

Kan aktörsinvolverad planering ge effektivare byggprocesser?

Bygglunch ⋅ 2018-10-16

Mikael Viklund Tallgren från Chalmers har licentierat på en ny planeringsmetodik, Virtuell Produktionsplanering (VPP) . Vid denna Bygglunch beskriver han hur planeringsmetodiken ser ut och hur han förstärkt den genom att använda BIM-modellen som nav i kommunikationen och skapandet av tidsplanen.

Information & anmälan

okt 15 2018

Arbetsmöte i Agila gruppen den 15 oktober

Gruppmöte ⋅ 2018-10-15

Välkommen på möte i Agila gruppen, vi träffas hos hos Lokalförvaltningen på Lillhagsparken 13.

Information & anmälan

okt 05 2018

Innovationsarenan A Working Lab

Frukostmöte ⋅ 2018-10-05

A Working Lab är det kontorshus och innovationsarena som Akademiska Hus just nu uppför på Chalmersområdet vid Johanneberg Science Park. Byggnaden är som en labbänk där framtidens lösningar testas i samverkan med hyresgäster, leverantörer och forskare.

Information & anmälan

sep 21 2018

Skyddad: Möte i Partneringgruppen fredag den 21 september

Gruppmöte ⋅ 2018-09-21

Välkommen till fortsatt erfarenhetsutbyte, den här gången hos NCC, Gullbergs Strandgata 2.

Information & anmälan

sep 20 2018

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 20 september 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-09-20

Välkommen på utskottsmöte hos Framtiden, Sven Hultins gata 2 (lokal: Borgen, vån 2).

Information & anmälan

sep 18 2018

Vad är nyttan med BIM?

Bygglunch ⋅ 2018-09-18

CMB:s grupp inom BIM och digitalisering presenterar den rapport om praktiska och konkreta nyttor med BIM utifrån olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn som tagits fram under våren.

Information & anmälan

sep 18 2018

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 18 september 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-09-18

Välkommen till gruppmöte, den här gången på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 (rum: Artemis).

Information & anmälan

sep 18 2018

Möte CMB mentorprogram 18 sep

2018-09-18

Den 18 september är det dags för det första mötet i CMB mentorprogram 2018/2019.

Information & anmälan

sep 14 2018

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 14 september 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-09-14

Välkommen på utskottsmöte hos Rotpartner, Lilla Bommen 6.

Information & anmälan

sep 12 2018

Skyddad: Arbetsmöte: Byggandets logistik den 12 september

Gruppmöte ⋅ 2018-09-12

Välkommen till ett arbetsmöte om byggandets logistik.

Information & anmälan

sep 11 2018

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 11 sep 2018

Styrelsemöte ⋅ 2018-09-11

Välkommen till styrelsemöte i CMB.  Denna gång är vi hos Peab, Nellickevägen 22.

Information & anmälan

sep 07 2018

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 7 september 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-09-07

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos Castellum i Göteborg.

Information & anmälan

sep 06 2018

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 6 september 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-09-06

Denna gång är vi hos Rejlers, Folkungagatan 16

Information & anmälan

sep 03 2018

Arbetsmöte i Agila gruppen den 3 september

Gruppmöte ⋅ 2018-09-03

Välkommen på möte i Agila gruppen, vi träffas hos CMB på Sven Hultins gata 6.

Information & anmälan

jun 19 2018

Länsstyrelsens roll för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande

Bygglunch ⋅ 2018-06-19

Denna morgon får vi besök av Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län. Han kommer att ge sin bild av hur Länsstyrelsen arbetar för att bidra till samhällsbyggandet och bostadsförsörjningen.

Information & anmälan

jun 19 2018

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 19 jun 2018

Styrelsemöte ⋅ 2018-06-19

Denna gång är vi på Tengbom, Stora Nygatan 1.

Information & anmälan

jun 11 2018

Skyddad: Möte i Agila gruppen den 11 juni

Gruppmöte ⋅ 2018-06-11

Välkommen på möte i Agila gruppen, vi träffas hos CMB på Sven Hultins gata 6.

Information & anmälan

jun 01 2018

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 1 juni 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-06-01

Välkommen på utskottsmöte på Chalmers, Samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins Gata 6.

Information & anmälan

jun 01 2018

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 1 juni 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-06-01

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos HSB i nya Hovås.

Information & anmälan

jun 01 2018

Hur skapar vi framtidens gymnasieskola?

Frukostmöte ⋅ 2018-06-01

Byggnationen av Göteborgs första gymnasieskola på 20 år är i full gång. Men att möta stadens krav på hållbar stadsutveckling och att utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium innebär stora utmaningar.

Information & anmälan

maj 29 2018

Skyddad: Uppföljningsmöte: Byggandets logistik

Gruppmöte ⋅ 2018-05-29

Välkommen till ett uppföljningsmöte om byggandets logistik.

Information & anmälan

maj 23 2018

Skyddad: Möte i CMB:s grupp om effektivitet i produktframtagningen den 23 maj 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-05-23

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos..beslutas vid föregående möte.

Information & anmälan

maj 23 2018

Skyddad: Möte i Partneringgruppen onsdag den 23 maj

Gruppmöte ⋅ 2018-05-23

Välkomna till fortsatt erfarenehtsutbyte, den här gången hos NCC, Gullberg Strandgata 2.

Information & anmälan

maj 18 2018

Skyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 18 maj 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-05-18

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos Trafikverket, Kruthusgatan 17.

Information & anmälan

maj 17 2018

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 17 maj 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-05-17

Denna gång är vi hos Projektgaranti, Sofierogatan 3A, vån 3

Information & anmälan

maj 17 2018

Avslutning CMB mentorprogram 17 maj 2018

2018-05-17

Torsdagen den 17 maj, kl. 17.30- 19.30, Göteborgs Byggmästareförenings lokaler på Ekmansgatan 1.

Information & anmälan

maj 15 2018

Dialogerna som kom av sig

Bygglunch ⋅ 2018-05-15

Vad händer med startade dialogprocesser när ett projekt gör halt? Välkommen till en Bygglunch som kommer att handla om följeforskningen av ett projekt där dialoger användes i tidigt skede vid planering av trygghetsbostäder i Lundbypark. Träffa forskarna bakom och hör dem beskriva hur dialogerna genomfördes, dilemman i beslutsfattandet kring vad som ska byggas och hur, samt vad man kan lära av det här dialogprojektet.

Information & anmälan

maj 08 2018

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 8 maj 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-05-08

Välkommen på utskottsmöte på NCC, Gullbergs Strandgata 2.

Information & anmälan

maj 04 2018

Verktyg för hållbar förvaltning, frukost med eftersnack

Frukostmöte ⋅ 2018-05-04

Tekniker och metoder för hållbar förvaltning finns, men ofta är det trots detta svårt att säkerställa att slutanvändaren följer instruktioner för fastigheten. Varför och vad gör vi åt det? Den frågan ställer vi oss tillsammans med Martine Buser, forskare vid Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Efter seminariet bjuder vi även in till ett eftersnack där några av projektets frågeställningar – och förslag till lösningar – diskuteras i en workshop.

Information & anmälan

apr 25 2018

Ledarskapsdagen 2018

Konferens ⋅ 2018-04-25

Ledarskapsdagen 2018 sätter fokus på social hållbarhet. Med hjälp av inbjudna experter och inspiratörer belyser vi olika – och förhoppningsvis nya – perspektiv och kopplar dem till ledarskapet i samhällsbyggnadssektorn.

Information & anmälan

apr 25 2018

Skyddad: Möte i CMB:s huvudmannaråd den 25 april 2018

Styrelsemöte ⋅ 2018-04-25

Onsdag  25 april 2018, kl 10.00-12.00 (följt av konstituerande styrelsemöte till kl 12.30)

Information & anmälan

apr 20 2018

Skyddad: Agila gruppen – omstart – den 20 april

Gruppmöte ⋅ 2018-04-20

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos Semrén & Månsson, Polhemsplatsen 5.

Information & anmälan

apr 13 2018

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 13 april 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-04-13

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos Semrén & Månsson, Polhemsplatsen 5.

Information & anmälan

apr 12 2018

Skyddad: Möte i Partneringgruppen torsdag den 12 april

Gruppmöte ⋅ 2018-04-12

Välkommen till fortsatt erfarenhetsutbyte, den här gången hos Tengbomgruppen, Stora Nygatan 1.

Information & anmälan

apr 06 2018

Gemensam målbild vässar översiktsplanering

Frukostmöte ⋅ 2018-04-06

Med start 2016 har staden tillsammans med näringslivet arbetat med hur man vill att staden ska växa. Resultatet har nu staden tagit med i arbetet med nya översiktsplanen. Hör stadsarkitekt Richard Mattson och Hanna Lassing från Borås Näringsliv berätta om det lyckosamma arbetet.

Information & anmälan

mar 23 2018

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 23 mars 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-03-23

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos Symetri, Ebbe Lieberathsgatan 18B.

Information & anmälan

mar 21 2018

Skyddad: Möte i CMB:s grupp om effektivitet i produktframtagningen den 21 mars 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-03-21

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos..beslutas vid föregående möte.

Information & anmälan

mar 20 2018

Mellanchefers betydelse för innovation i byggföretag

Bygglunch ⋅ 2018-03-20

Christian Koch, forskare på Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, presenterar sin studie av mellanchefens roll i produktionsinnovation. Han kommer att tala om utmaningar och möjligheter och ge rekommendationer om hur företagen bättre kan nyttja den resurs som mellancheferna utgör.

Information & anmälan

mar 15 2018

Möte CMB mentorprogram 15 mars 2018

2018-03-15

Den 15 november träffas vi för det tredje mötet i CMB mentorprogram.

Information & anmälan

mar 09 2018

Skyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 9 mars 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-03-09

Välkommen på utskottsmöte hos AF Gruppen, Theres Svenssons gata 9.

Information & anmälan

mar 08 2018

Skyddad: Möte i Kommunikationsgruppen 8 mars 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-03-08

Vi kommer att vara på CMB, Sven Hultins gata 6,  plan 5, rum 580.

Information & anmälan

mar 02 2018

Fem procent byggemenskap, går det?

Frukostmöte ⋅ 2018-03-02

Göteborg har ett mål att anvisa 5 procent av alla bostäder till bo- eller byggemenskaper. Vilka är de största utmaningarna för att få det att bli verkligenhet? Vilka är möjligheterna?

Information & anmälan

feb 28 2018

Möte i Partneringgruppen

Gruppmöte ⋅ 2018-02-28

Välkommen till möte i CMB:s Partneringgrupp.

Information & anmälan

feb 22 2018

Skyddad: Möte i Forskningsutskottet den 22 februari 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-02-22

Välkommen på utskottsmöte hos Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6 (rum meddelas senare).

Information & anmälan

feb 21 2018

Uppstartsmöte byggandets logistik

Gruppmöte ⋅ 2018-02-21

Välkommen till ett uppstarts- och idémöte om byggandets logistik.

Information & anmälan

feb 20 2018

Utmaningar för hållbar förnyelse av förorten

Bygglunch ⋅ 2018-02-20

"Sätt ramar och definiera mål med affärsmodelltänk, strukturera processen och sätt upp delmål, sätt upp regler för samarbete och kommunikation." Rekommendationer från forskare vid Chalmers/RISE som följt Familjebostäders planering av en renovering i miljonprogramsområdet Siriusgatan i Bergsjön.

Information & anmälan

feb 20 2018

Skyddad: Möte i CMB:s styrelse den 20 feb 2018

Styrelsemöte ⋅ 2018-02-20

Välkommen till styrelsemöte i CMB.  Denna gång är vi på CMB, Sven Hultins gata 6, vån 5, rum 580.

Information & anmälan

feb 07 2018

Skyddad: Möte i CMB:s grupp om effektivitet i produktframtagningen den 7 februari 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-02-07

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos Prolog på Drottninggatan 31.

Information & anmälan

feb 07 2018

Skyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 7 februari 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-02-07

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos Älvstranden Utveckling, Lindholmsallén 10.

Information & anmälan

feb 02 2018

Sociala indikatorer i stadsutveckling - FULLBOKAT

Frukostmöte ⋅ 2018-02-02

Det finns idag en mängd verktyg och beslutsstöd som på olika sätt är tänkta att hjälpa till i våra processer kring social hållbarhet vid renovering och stadsutveckling. Denna morgon får vi besök av Karl de Fine Licht, forskare i stadsutveckling vid RISE. Han kommer bland annat att prata om vilka verktyg som finns, verktygens styrkor och svagheter och diskutera med publiken om vad vi kan tänkas vilja ha ut av ett idealt verktyg.

Information & anmälan

jan 25 2018

Möte i Kommunikationsgruppen den 25 jan 2018 - INSTÄLLT

Utskottsmöte ⋅ 2018-01-25

Välkommen på gruppmöte. Den här gången är vi på CMB, Sven Hultins gata 6, Rum 580, plan 5

Information & anmälan

jan 19 2018

Skyddad: Möte i BIM- och digitaliseringsgruppen den 19 januari 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-01-19

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos Poseidon, Brahegatan 5.

Information & anmälan

jan 16 2018

Deadline is king, uppföljning Bostad 2021

Bygglunch ⋅ 2018-01-16

30 månader blev 20 och 31 planer blir 24 vid årsskiftet. Så sammanfattar Anders Svensson, Chalmers arkitektur, arbetet inom projektet BoStad 2021 inför delrapport två av följeforskningen.

Information & anmälan

jan 16 2018