Forskarperspektiv på samverkansorganisationer

– Lärdomar från organisering av ett stadsutvecklingsprojekt

Under CMB:s frukost den 1 oktober är tre utmaningar inom stadsutveckling i fokus; interorganisatorisk samverkan, bostadsbolagens balansgång mellan socialt ansvar och affärsmässighet, samt genomförande av projekt med tvetydig politisk målbild.