Ansökan för studenter

    Både engelska och svenska kan väljas.
    Flera alternativ kan markeras.
  • För att du som student ska få ut maximalt av programmet ligger ett stort ansvar på dig att upprätthålla kontakten med din mentor samt vara tydlig med vad du vill få ut. Därför vill vi att du motiverar varför du vill vara med i programmet. Vilka förväntningar har du på din mentor och vad kan du själv bidra med?