Medverkande institutioner

Följande institutioner på Chalmers tekniska högskola medverkar i CMB:s arbete och utveckling.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen består av de tidigare institutionerna Arkitektur respektive Bygg- och miljöteknik. Den nya institutionen representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning.

Mer information på Chalmers hemsida »

Teknikens ekonomi och organisation

Institutionen bedriver framstående forskning inom bland annat logistik, innovation, entreprenörskap, marknadsföring, kvalitetsutveckling och livscykelanalys. Institutionen har sex forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd samt tre forskningscentrum.

Mer information på Chalmers hemsida »